PivotTable

Sử dụng Danh sách trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sau khi bạn tạo PivotTable, bạn sẽ thấy danh sách trường. Bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotTable bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc các cột dữ liệu được hiển thị trong PivotTable, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong PivotTableLọc dữ liệu trong một PivotTable.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Danh sách trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable nhưng không nhìn thấy danh sách trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable. Sau đó, Hiển thị công cụ Pivottable trên ruy-băng và bấm vào phân tích> danh sách trường.

Tùy chọn danh sách trường trên Ribbon

Danh sách trường có một phần trường mà bạn chọn các trường mà bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và phần khu vực (ở phía dưới) mà bạn có thể sắp xếp các trường theo cách bạn muốn.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng
 

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong danh sách trường, hãy bấm nút công cụ Nút Công cụ Danh sách Trường rồi chọn bố trí bạn muốn.

Menu Công cụ Danh sách Trường

Thêm và sắp xếp lại trường trong Danh sách Trường

Sử dụng phần trường của danh sách trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường đó trong khu vực mặc định của danh sách trường.

LƯU Ý:Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Sử dụng phần khu vực (ở phía dưới) của danh sách trường để sắp xếp lại các trường theo cách bạn muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn khu vực.
 

Các trường mà bạn đặt ở các khu vực khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường vùng lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức cao nhất trên pivottable, như sau:

  Trường trong vùng Bộ lọc

 • Các trường khu vực cột được hiển thị như là các nhãn cột ở phía trên cùng của pivottable, như sau:

  Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường khu vực hàng được hiển thị như là nhãn hàng ở bên trái của pivottable, như

  thế này: Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường khu vực giá trị được hiển thị như là các giá trị số tóm tắt

  trong pivottable, như sau: Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều trường trong một khu vực, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào vị trí chính xác mà bạn muốn. Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu thêm về PivotTables

Nếu sổ làm việc bạn đã mở trong Excel dành cho web có PivotTable, bạn có thể sử dụng danh sách trường để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường của nó. Nó xuất hiện khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trong PivotTable. Nếu bạn không nhìn thấy danh sách trường, hãy thử bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong PivotTable để bấm hiện danh sách trường.

Danh sách trường có một phần trường mà bạn sẽ chọn các trường mà bạn muốn hiển thị trong PivotTable của mình và một phần khu vực nơi bạn có thể kéo các trường giữa các khu vực để sắp xếp theo cách bạn muốn.

Để thêm trường vào PivotTable của bạn, hãy đánh dấu chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt trường đó trong một khu vực của phần khu vực của danh sách trường. Thông

 • Các trường không phải là số được thêm vào vùng hàng

 • Các trường số được thêm vào vùng giá trị

 • Trình tự động xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và thời gian được thêm vào vùng cột .

Để loại bỏ các trường khỏi PivotTable của bạn, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh các trường đó.

Hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

 • Các trường vùng lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức cao nhất trên pivottable.

 • Các trường khu vực cột được hiển thị như là các nhãn cột ở phía trên cùng của pivottable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường khu vực hàng được hiển thị như là nhãn hàng ở bên trái của pivottable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường khu vực giá trị được hiển thị như là các giá trị số tóm tắt trong pivottable.

Nếu bạn có nhiều trường trong một khu vực, bạn có thể thay đổi thứ tự của họ bằng cách kéo chúng đến vị trí chính xác. Để xóa một trường, hãy kéo trường ra khỏi phần khu vực.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×