Sắp xếp trong Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong một trang tính Power View, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong bảng, Ma trận, và thanh và biểu đồ cột. Bạn có thể sắp xếp các biểu đồ riêng trong nhiều biểu đồ. Bạn có thể sắp xếp trường số, chẳng hạn như doanh số, và các trường không phải là số, chẳng hạn như tên.

Sắp xếp biểu đồ trong Power View

Sắp xếp bảng và ma trận trong Power View

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sắp xếp hình ảnh trong Power View

Power View không thể sắp xếp các giá trị nhị phân như ảnh. Do đó nó sắp xếp theo cột khác — cột nào được xác định bởi các thiết đặt trong mô hình mà báo cáo được dựa trên.

  • Nếu sắp xếp theo cột thuộc tính được đặt, thì Power View sắp xếp theo cột đó.

  • Nếu không, nhưng bảng có cột nhãn mặc định được đặt, thì Power View sắp xếp theo cột đó.

  • Nếu không, thì hình ảnh sắp xếp theo trường ID hàng.

Tìm hiểu thêm về sắp xếp hình ảnh trong Power View.

Đầu Trang

Xem Thêm

Video về Power View và Power Pivot

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×