Rotate or flip a SmartArt graphic shape

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

You can change the position of shapes in Word, Excel, or PowerPoint by rotating or reversing them. Reversing a shape is also referred to as creating a mirror image or flipping. When you rotate multiple shapes, they are not rotated as a group, but instead each individual shape is rotated around its own center. You can apply 3-D rotation to a Đồ họa SmartArt graphic, or turn your Đồ họa SmartArt into a picture, so that you can rotate or flip it as a single object, for instance if your want to create a mirror image in order to create a t-shirt transfer.

If you want to rotate or flip a shape, as opposed to a Đồ họa SmartArt shape, see Rotate or flip a picture, shape, or WordArt.

What Do You Want To Do?

Rotate a SmartArt graphic shape to any angle

Rotate a SmartArt graphic shape 90 degrees

Apply a 3-D rotation to a SmartArt graphic shape

Flip a SmartArt graphic shape

Rotate or flip an entire SmartArt graphic

Rotate a SmartArt graphic shape to any angle

 1. Click the shape that you want to rotate.

  If you want to rotate a large shape that is made up of combined associated shapes, select all of the shapes that make up the larger shape. To select multiple shapes, click the first shape, press CTRL, and then click the additional shapes.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Figure 1: Bending Picture Accent List layout showing selected associated shapes in the SmartArt graphic
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Drag the núm điều khiển xoay in the direction that you want to rotate the shape.

   Núm điều khiển xoay

   Mẹo: To constrain the rotation of the shape to 15 degree angles, hold down SHIFT while you drag the rotation handle.

  • Press ALT + either the RIGHT or LEFT ARROW keys.

   This will rotate the shape in the desired direction 15 degrees. To rotate the shape 1 degree, hold down the CTRL key while pressing ALT + the RIGHT or LEFT ARROW keys.

Top of Page

Rotate a SmartArt graphic shape 90 degrees

 1. Click the shape that you want to rotate.

  If you want to rotate a large shape that is made up of combined associated shapes, select all of the shapes that make up the larger shape. To select multiple shapes, click the first shape, press CTRL, and then click the additional shapes.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Figure 2: Bending Picture Accent List layout showing selected associated shapes in the SmartArt graphic
 2. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Arrange group, click Rotate.

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • To rotate the shape 90 degrees to the right, click Rotate Right 90°.

  • To rotate the shape 90 degrees to the left, click Rotate Left 90°.

Top of Page

Apply a 3-D rotation to a SmartArt graphic shape

 1. Click the shape that you want to apply a 3-D rotation to.

  If you want to rotate a large shape that is made up of combined associated shapes, select all of the shapes that make up the larger shape. To select multiple shapes, click the first shape, press CTRL, and then click the additional shapes.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Figure 3: Bending Picture Accent List layout showing selected associated shapes in the SmartArt graphic
 2. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

 3. Point to 3-D Rotation, and then do one of the following:

  • To apply a 3-D rotation, click the option that you want.

  • To customize a 3-D rotation, click 3-D Rotation Options, and then choose the options that you want.

Lưu ý: To remove a 3-D rotation, click the thumbnail under No Rotation.

Top of Page

Flip a SmartArt graphic shape

 1. Click the shape that you want to flip.

  If you want to flip a large shape that is made up of combined associated shapes, select all of the shapes that make up the larger shape. To select multiple shapes, click the first shape, press CTRL, and then click the additional shapes. Each individual shape is flipped, not the set of associated shapes.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Figure 4: Bending Picture Accent List SmartArt graphic showing selected associated shapes
 2. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Arrange group, click Rotate.

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • To reverse the shape vertically, click Flip Vertical.

  • To reverse the shape horizontally, click Flip Horizontal.

Top of Page

Rotate or flip an entire SmartArt graphic

 1. Click the Đồ họa SmartArt to select it.

 2. Press CTRL+X to cut the Đồ họa SmartArt.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Click Picture (PNG) or Picture (JPEG), and then click OK to convert your Đồ họa SmartArt into a single graphic object.

 5. Click your graphic to select it, and then, under Picture Tools, on the Format tab, in the Arrange group, click the rotate button.

  Nút Xoay

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • To rotate the graphic by 90 degrees, click Rotate Right or Rotate Left.

  • To flip the graphic horizontally, click Flip Horizontal.

  • To flip the graphic vertically, click Flip Vertical.

   Lưu ý: To rotate the graphic to any angle, drag the núm điều khiển xoay in the direction that you want to rotate the shape.

Top of Page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×