ROUNDUP (Hàm ROUNDUP)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm tròn một số lên, ra xa số 0 (không).

Cú pháp

Hàm ROUNDUP (số,num_digits)

Số    là mọi số thực mà bạn muốn làm tròn lên.

Số chữ số    là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Chú thích

  • ROUNDUP hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.

  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUNDUP(3.2,0)

Làm tròn 3,2 lên tới không vị trí thập phân (4)

=ROUNDUP(76.9,0)

Làm tròn 76,9 lên tới không vị trí thập phân (77)

=ROUNDUP(3.14159,3)

Làm tròn 3,14159 lên tới ba vị trí thập phân (3.142)

=ROUNDUP(-3.14159,1)

Làm tròn -3,14159 lên tới một vị trí thập phân (-3.2)

=ROUNDUP(31415.92654,-2)

Làm tròn 31415,92654 lên đến 2 vị trí thập phân sang bên trái của dấu thập (31500)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×