ROUNDDOWN (Hàm ROUNDDOWN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm tròn số xuống, tiến tới không.

Cú pháp

ROUNDDOWN (số,num_digits)

Số    là mọi số thực mà bạn muốn làm tròn xuống.

Số chữ số    là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Ghi chú

  • Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND, ngoại trừ rằng nó luôn luôn làm tròn số xuống.

  • Nếu số chữ số lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn xuống tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu số chữ số bằng 0, thì số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất.

  • Nếu số chữ số nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn xuống sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUNDDOWN(3.2, 0)

Làm tròn 3,2 xuống tới không vị trí thập phân (3)

=ROUNDDOWN(76.9,0)

Làm tròn 76,9 xuống tới không vị trí thập phân (76)

=ROUNDDOWN(3.14159, 3)

Làm tròn 3,14159 xuống tới ba vị trí thập phân (3,141)

=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)

Làm tròn -3,14159 xuống tới một vị trí thập phân (-3.1)

=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)

Làm tròn 31415,92654 xuống đến 2 vị trí thập phân sang bên trái của dấu thập (31400)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×