ROUND (Hàm ROUND)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm tròn số tới một số chữ số đã xác định.

Cú pháp

ROUND (số,num_digits)

Số    Là các số bạn muốn làm tròn.

Số chữ số    Xác định số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Ghi chú

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếu num_digits là 0, thì số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn ở bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUND(2.15, 1)

Làm tròn 2,15 tới một vị trí thập phân (2.2)

=ROUND(2.149, 1)

Làm tròn 2,149 tới một vị trí thập phân (2.1)

=ROUND(-1.475, 2)

Làm tròn -1,475 tới hai vị trí thập phân (-1.48)

=ROUND(21.5, -1)

Làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân ở bên trái của dấu thập phân (20)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×