ROMAN (Hàm ROMAN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuyển đổi số Ả-rập thành số La Mã, dạng văn bản.

Cú pháp

La Mã (số,biểu mẫu)

Số    là số ả Rập bạn muốn chuyển đổi.

Biểu mẫu    là một số chỉ định dạng số La mã bạn muốn. Số La Mã kiểu từ cổ điển phạm vi để giản thể, trở thành ngắn gọn hơn là giá trị của biểu mẫu tăng. Hãy xem ví dụ ROMAN(499,0) dưới đây.

Form

Type

0 hoặc bỏ qua

Cổ điển.

1

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

2

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

3

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

4

Giản thể.

TRUE

Cổ điển.

FALSE

Giản thể.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, giá trị lỗi #VALUE! sẽ được trả về.

  • Nếu số lớn hơn 3999, giá trị lỗi #VALUE! sẽ được trả về.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROMAN(499,0)

Kiểu số La Mã cổ điển cho 499 (CDXCIX)

=ROMAN(499,1)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (LDVLIV)

=ROMAN(499,2)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (XDIX)

=ROMAN(499,3)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (VDIV)

=ROMAN(499,4)

Phiên bản hơn cho 499 (ID)

=ROMAN(2013,0)

Kiểu số La Mã cổ điển cho 2013 (MMXIII)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×