REPT (Hàm REPT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lặp lại văn bản một số lần đã cho. Sử dụng hàm REPT để thêm một số lần xuất hiện của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

Hàm REPT (văn bản,number_times)

Văn bản    là văn bản bạn muốn lặp lại.

Number_times    là một số dương chỉ định số lần lặp lại văn bản.

Ghi chú

  • Nếu số lần bằng 0 (không), thì hàm REPT trả về "" (văn bản trống).

  • Nếu số lần không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Kết quả của hàm REPT không dài hơn 2000 ký tự hoặc REPT trả về #VALUE!.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=REPT("*-", 3)

Hiển thị chuỗi thời gian 3 (*-*-*-)

=REPT("-",10)

Hiển thị một dấu gạch ngang 10 lần (-)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×