RAND (Hàm RAND)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RAND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên được phân bố đều, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Một số thực ngẫu nhiên mới được trả về mỗi khi trang tính được tính toán.

Lưu ý: Kể từ Excel 2010, Excel sử dụng các thuật toán Mersenne Twister (MT19937) để tạo số ngẫu nhiên. 

Cú pháp

RAND()

Cú pháp hàm RAND không có đối số nào.

Chú thích

  • Để tạo một số thực ngẫu nhiên nằm giữa a và b, hãy dùng:

=RAND()*(b-a)+a

  • Nếu bạn muốn sử dụng RAND để tạo một số ngẫu nhiên nhưng không muốn số để thay đổi mỗi khi ô được tính toán, bạn có thể nhập =RAND() trong thanh công thức, sau đó nhấn F9 để thay đổi công thức thành một số ngẫu nhiên. Công thức sẽ tính toán và để bạn có chỉ giá trị.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của trang tính Excel mới. Cho các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2và sau đó nhấn Enter. Bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu, nếu cần thiết.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=RAND()

Một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1

biến đổi

=RAND()*100

Một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

=INT(RAND()*100)

Một số nguyên ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100

biến đổi

Ghi chú: Khi trang tính được tính toán lại bằng cách nhập công thức hay dữ liệu vào một ô khác hoặc bằng cách tính toán lại thủ công (nhấn F9), một số ngẫu nhiên mới sẽ được tạo ra cho mọi công thức sử dụng hàm RAND.

Xem thêm

Mô tả hàm RAND trong Excel

Thuật toán Mersenne Twister

Hàm RANDBETWEEN

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×