Rời khỏi nhóm trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn rời khỏi nhóm, bạn đặt cho truy nhập hộp thư đến nhóm, lịch, sổ ghi chép OneNote và thư viện. Chỉ có một cách để lấy lại quyền truy nhập là gia nhập lại vào nhóm.

Khi bạn ngừng theo dõi một nhóm, bạn vẫn là một thành viên nhưng không còn nhận tất cả các hội thoại nhóm trong hộp thư đến cá nhân của bạn. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ nhận được trả lời cho bài đăng, thư mà bạn đã nhắc tới và sự kiện của bạn trong hộp thư đến cá nhân của bạn. Cho tất cả các hội thoại nhóm, bạn sẽ phải đi đến hộp thư đến nhóm để xem chúng. Hãy xem theo dõi một nhóm trong Outlook để biết chi tiết.

  1. Mở Outlook trên web.

  2. Trong ngăn dẫn hướng, dưới nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn.

    Dẫn hướng bên trái từ Outlook trong Office 365

  3. Trong đầu mục nhóm, chọn Nút thiết đặt trong nhóm > rời khỏi nhóm. Bạn sẽ không còn là một phần của nhóm và sẽ không thể truy nhập các tệp hoặc dữ liệu khác.

Tư cách là khách, bạn nhận được tất cả các hội thoại nhóm trong hộp thư đến của bạn; bạn không có một hộp thư nhóm trong ứng dụng khách email của bạn. Trong mỗi hội thoại email, bạn sẽ thấy một thông báo với nối kết để rời khỏi nhóm.

Thông báo trình bày để khách trong mỗi thư đã nhận từ nhóm

Bấm Rời khỏi nhóm. Bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bạn để xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi.

Thông báo xác nhận về rời khỏi nhóm

Sau khi bạn xác nhận, bạn sẽ nhận được email có chứa một nối kết để gia nhập lại. Bấm vào nối kết sẽ gửi yêu cầu cho chủ sở hữu nhóm.

Thông báo được hiển thị khi khách rời khỏi một nhóm

  1. Chọn một nhóm mà bạn là thành viên trong thanh dẫn hướng bên trái.

  2. Chọn tư cách thành viên trên ruy-băng > rời khỏi. Bạn sẽ không còn là một phần của nhóm và sẽ không thể truy nhập các tệp hoặc dữ liệu khác.

Để được hướng dẫn về rời khỏi một nhóm trong Outlook di động, hãy xem Sử dụng nhóm trong ứng dụng di động của Outlook.

Chủ đề Liên quan

Gia nhập nhóm trong Outlook
dành cho khách truy nhập trong Office 365 nhóm
đọc về theo dõi trong hộp thư đến trong blog của chúng tôi

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×