Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập nhật: Tháng Bảy 2017

Khách truy nhập trong Nhóm Office 365 cho phép bạn và nhóm của bạn để cộng tác với người từ bên ngoài tổ chức của bạn bằng cấp quyền cho họ quyền truy nhập vào hội thoại nhóm, tệp, thư mời lịch, và sổ ghi chép nhóm. Truy nhập có thể được cấp quyền để khách — bao gồm đối tác, nhà cung cấp, nhà cung cấp, hoặc tư vấn — bằng bất kỳ chủ sở hữu nhóm.

Cách thức hoạt động

Người dùng Office 365 có thể dùng Outlook trên web hoặc Outlook 2016 để thêm và quản lý khách trong nhóm Office 365 của họ. Khách có thể có bất kỳ địa chỉ email và tài khoản email có thể làm việc, cá nhân hoặc tài khoản trường học.

Khách truy cập là thiết đặt ở mức đối tượng thuê và được bật theo mặc định. Người quản trị đối tượng thuê có thể quản lý các khách hàng và quyền truy nhập của họ vào Office 365 nhóm tài nguyên sử dụng PowerShell. Nhìn thấy tab quản lý để được hướng dẫn.

Khi khách mời gia nhập nhóm, họ sẽ nhận được một email chào mừng bao gồm một chút thông tin về nhóm và những gì họ có thể mong đợi bây giờ mà họ là thành viên.

Khách nhận được một email chào mừng

Tất cả các thành viên dành cho khách tương tác xảy ra qua hộp thư đến email của họ. Họ không thể truy nhập vào site nhóm nhưng có thể nhận được thư mời lịch, tham gia vào cuộc hội thoại email, và, nếu người quản trị đối tượng thuê đã bật nó, hãy mở tệp được chia sẻ bằng cách dùng một nối kết hoặc đính kèm.

Tất cả các nhóm email và lịch thư mời khách nhận được sẽ bao gồm một lời nhắc để sử dụng "trả lời tất cả" trong phản hồi cho nhóm, cùng với nối kết để xem tệp nhómrời khỏi nhóm. Đây là ví dụ:

Tất cả các email khách nhận từ các thành viên nhóm sẽ có một chân trang với hướng dẫn và nối kết

Bảng sau đây tóm tắt những khách có thể và không thể thực hiện.

Tính năng

Người dùng dành cho khách được phép?

Tạo nhóm

Không

Thêm/loại bỏ thành viên nhóm

Không

Xóa nhóm

Không

Gia nhập nhóm

Có, bằng thư mời

Bắt đầu một hội thoại

Trả lời một hội thoại

Tìm một hội thoại

@mention một người trong nhóm

Không

Ghim/yêu thích một nhóm

Không

Xóa hội thoại

"Thích" thư

Không

Quản lý cuộc họp

Không

Dạng xem lịch nhóm

Không

Sửa đổi sự kiện lịch

Không

Thêm một lịch nhóm vào lịch cá nhân

Không

Xem và sửa tệp nhóm

Có, nếu được bật bởi quản trị người thuê

Truy nhập vào sổ ghi chép OneNote của nhóm

Có, thông qua nối kết từ các thành viên nhóm

Duyệt nhóm

Không

Theo mặc định, khách truy nhập được bật cho tổ chức của bạn. Khi nó được bật, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn có thể thêm người dùng dành cho khách vào một nhóm Office 365. Các khách hàng sẽ có quyền truy nhập tất cả các tính năng của nhóm Office 365.

Là người quản trị, bạn có thể kiểm soát có cho phép dành cho khách truy nhập vào nhóm Office 365 cho toàn bộ tổ chức của bạn hoặc cho từng nhóm Office 365. Và bạn có thể kiểm soát những ai có thể cho phép khách để được thêm vào nhóm.

Quản lý dành cho khách truy nhập trong cổng thông tin quản trị

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Đi tới người dùng > người dùng dành cho khách.

  Bung rộng phần người dùng trên ngăn dẫn hướng để quản lý người dùng dành cho khách của bạn

Nếu dành cho khách đã tồn tại trong thư mục của bạn (xem ở trên) bạn có thể thêm chúng vào nhóm của bạn từ Trung tâm quản trị Office hoặc trung tâm quản trị Exchange.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Đi tới người dùng > người dùng dành cho khách.

  Bung rộng phần nhóm trên ngăn dẫn hướng để quản lý nhóm của bạn

 3. Chọn Nhóm bạn muốn thêm vào dành cho khách vào và bấm sửa trong phần thành viên .

  Bấm Sửa để quản lý tư cách thành viên của nhóm của bạn

 4. Chọn tên khách mà bạn muốn thêm.

 5. Bấm Lưu

Bạn không thể mời khách từ Trung tâm quản trị Office hoặc trung tâm quản trị Exchange tại thời điểm này. Để mời khách tập trung, bạn có thể xem xét sử dụng bản xem trước Azure Active Directory B2B cộng tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản xem trước cộng tác về Azure AD B2B.

Hiện bạn không thể thêm hoặc sửa khách từ Trung tâm quản trị Office hoặc trung tâm quản trị Exchange. Để sửa tài khoản khách (chẳng hạn như ảnh của họ Hiển thị tên hoặc hồ sơ) đến cổng thông tin Azure Active Directory của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về căn cước Office 365 và Azure Active Directory.

Kiểm soát quyền truy nhập khách vào các Nhóm Office 365

Theo mặc định, khách có thể truy nhập tệp của nhóm và OneNote. Để tắt tính năng này, bạn cần tắt thiết đặt chia sẻ bên ngoài của SharePoint ở mức tổ chức. Để biết các bước, hãy xem mục Tắt hoặc bật tính năng chia sẻ bên ngoài cho SharePoint Online, "Quản lý việc chia sẻ bên ngoài đối với tuyển tập site của Nhóm Office 365."

Tuy nhiên, ngay cả khi đã tắt thiết đặt chia sẻ bên ngoài của SharePoint, bạn vẫn có thể chia sẻ tệp từ site SharePoint với người dùng khách mới, tùy theo thiết đặt SharePoint. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Quản lý việc chia sẻ bên ngoài đối với môi trường SharePoint Online của bạn.

Theo mặc định, tùy chọn Chia sẻ trong tổ chức của bạn được bật. Tùy chọn này cho phép thêm khách vào tổ chức của bạn. Để tắt tùy chọn này:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong menu dẫn hướng, chọn Thiết đặt, rồi chọn Bảo mật & quyền riêng tư

 3. Bật / Tắt tùy chọn Cho phép thêm khách mới vào tổ chức của tôi.

  Cho phép thêm người dùng khách vào tổ chức của tôi

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong menu dẫn hướng, chọn Thiết đặt, rồi chọn Dịch vụ & phần bổ trợ.

 3. Chọn Nhóm Office 365.

  Nhóm Office 365

 4. Trên trang Nhóm Office 365, đặt công tắc thành Bật hoặc Tắt, tùy theo việc bạn có muốn để mọi người ở ngoài tổ chức của mình truy nhập vào các tài nguyên nhóm của Office 365 hay không.

  Nếu bạn chuyển công tắc này thành Bật, bạn sẽ thấy một tùy chọn khác để kiểm soát xem có cho phép chủ nhóm thêm người ở ngoài tổ chức của bạn vào các nhóm Office 365 hay không. Đặt công tắc này thành Bật nếu bạn muốn để chủ nhóm thêm người dùng khách.

  Để người ở ngoài tổ chức của tôi truy nhập các nhóm và tài nguyên Office 365

Sử dụng PowerShell để kiểm soát quyền truy nhập khách

QUAN TRỌNG: Các thủ tục trong bài viết này yêu cầu bạn phải có phiên bản XEM TRƯỚCMô-đun Azure Active Directory dành cho Windows PowerShell, đặc biệt là mô-đun AzureADPreview, phiên bản 2.0.0.137 or later.

Là biện pháp tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn luôn duy trì cập nhật: gỡ cài đặt phiên bản AzureADPreview cũ và tải phiên bản mới nhất trước khi chạy các lệnh PowerShell.

 1. Mở Windows PowerShell với tư cách người quản trị:

  1. Trong thanh tìm kiếm của bạn, hãy nhập Windows PowerShell.

  2. Bấm chuột phải vào Windows PowerShell, rồi chọn Chạy với tư cách Người quản trị.

   Mở PowerShell với tư cách "Chạy với tư cách người quản trị".

  Cửa sổ Windows PowerShell sẽ mở ra. Dấu nhắc C:\Windows\system32 cho biết bạn đã mở ứng dụng với tư cách người quản trị.

  Giao diện của PowerShell khi bạn mở lần đầu.

 2. Để gỡ cài đặt phiên bản trước của AzureADPreview, hãy chạy lệnh này:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Để cài đặt phiên bản mới nhất của AzureADPreview, hãy chạy lệnh này:

  Install-Module AzureADPreview

  Tại thông báo về kho lưu trữ không đáng tin cậy, nhập Y. Sẽ mất khoảng một phút để cài đặt mô-đun mới.

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Hãy xem nếu bạn đã có một đối tượng AzureADDirectorySetting, và Nếu vậy lưu đối tượng ID. Chạy lệnh này:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Nếu và chỉ khi, lệnh ghép ngắn đó hiển thị lỗi nói gì đối tượng không tồn tại, hãy tạo một bằng các lệnh ghép ngắn:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Sao chép đối tượng AzureADDirectorySetting trở lại biến $settingsCopy cục bộ:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Đây chỉ là BẢN SAO của cài đặt; các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting.

 7. Đặt tùy chọn để cho phép khách truy nhập nhóm O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Cuối cùng, (như đã đề cập ở trên) để thay đổi có hiệu lực, bạn phải sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Để xác minh rằng thay đổi đã có hiệu lực, hãy truy xuất giá trị từ đối tượng AzureADDirectorySetting (đừng chỉ xem bản sao cục bộ trong $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Kết quả sẽ có dạng như thế này:

  AllowGuestsToAccessGroups phải được đặt là True

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Xem liệu bạn đã có đối tượng AzureADDirectorySetting chưa và nếu có, hãy lưu ID Đối tượng đó

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Nếu và chỉ khi, lệnh ghép ngắn đó hiển thị lỗi nói gì đối tượng không tồn tại, hãy tạo một bằng các lệnh này:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Sao chép đối tượng AzureADDirectorySetting trở lại biến $settingsCopy cục bộ:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Đây chỉ là BẢN SAO của cài đặt; các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting.

 7. Đặt tùy chọn để cho phép thêm khách vào tất cả các nhóm O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Cuối cùng, (như đã đề cập ở trên) để thay đổi có hiệu lực, bạn phải sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Để xác minh rằng thay đổi đã có hiệu lực, hãy truy xuất giá trị từ đối tượng AzureADDirectorySetting (đừng chỉ xem bản sao cục bộ trong $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh này.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Chạy lệnh này.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Chạy lệnh này. Đặt là False để chặn khách truy nhập vào một nhóm cụ thể. Đặt là True để cho phép khách truy nhập vào một nhóm cụ thể.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Chạy lệnh này.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Nơi bạn sẽ thay thế Địa_chỉ_Email_Nhóm_của_Bạn bằng nội dung như Information@contoso.com.

 8. Chạy lệnh này.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Cần 2-3 phút để đồng bộ.

 9. Để xác nhận cài đặt của bạn, hãy chạy lệnh này:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Xác nhận có dạng như sau:

  Xác thực

Bạn có thể cho phép hoặc chặn người dùng khách đang sử dụng một miền cụ thể. Ví dụ: giả sử doanh nghiệp của bạn (Contoso) có quan hệ đối tác với một doanh nghiệp khác (Fabrikam). Bạn có thể thêm Fabrikam vào danh sách Cho phép của mình để người dùng của bạn có thể thêm những khách đó vào nhóm của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cho phép/Chặn truy nhập của khách vào các nhóm Office 365

Cho người dùng cuối

Khách mời là người nào đó không phải là một nhân viên, sinh viên hoặc thành viên của tổ chức của bạn. Họ không có một trường học hoặc làm việc tài khoản với tổ chức của bạn.

Không. Khách truy nhập được đưa vào tất cả các thuê bao Office 365 Business Premium và Office 365 Enterprise.

Không. Chỉ những người bên ngoài tổ chức của bạn, chẳng hạn như đối tác hoặc tư vấn, có thể thêm tư cách là khách. Bạn có thể mời mọi người trong tổ chức của bạn để gia nhập như là thành viên nhóm thông thường.

Bạn có thể. Liên hệ bên ngoài thư là liên hệ được liệt kê trong danh sách địa chỉ toàn cục của công ty của bạn. Ví dụ về kiểu liên hệ này là một công ty nhà cung cấp người thường xuyên cung cấp dịch vụ để tổ chức của bạn.

Quản trị đối tượng thuê của bạn phải bật tính năng dành cho khách cho người thuê trước khi bạn có thể Thêm khách. Khi bạn nhìn thấy các "liên hệ với người quản trị thư của bạn," có thể sẽ rằng tính năng dành cho khách chưa chưa được bật. Nhìn thấy tab quản lý để biết thêm thông tin.

Thành viên dành cho khách không thể xem thư được bảo vệ bằng quản lý quyền thông tin (IRM).

Bạn có thể nhận được một báo cáo không chuyển phát khi trả lời thông điệp nhóm với một địa chỉ email khác được sử dụng khi bạn tham gia hoặc đã được thêm vào nhóm. Ví dụ, nếu bạn tham gia nhóm như seanc@contoso.com nhưng thử trả lời thông điệp nhóm trong hộp thư đến của bạn từ seanc@service.contoso.com, bạn sẽ nhận được một báo cáo không chuyển phát.

Không. Bạn chỉ có thể chia sẻ tệp nhóm Office 365 với khách nào đã được mời gia nhập nhóm.

Một phần đính kèm hiện đại là tệp được lưu trữ trên OneDrive for Business. Một nối kết đến tất cả người nhận. Vì tệp được lưu trữ trong đám mây, tất cả người nhận có thể đọc và sửa tệp mà không cần phải điều hoà bản sao riêng lẻ. Hãy xem phần đính kèm thông minh hơn để biết thêm thông tin.

Phần đính kèm hiện đại trong một nhóm Office 365 chỉ được chia sẻ với các thành viên của nhóm. Khi thư có phần đính kèm hiện đại được chuyển tiếp đến một thành viên dành cho khách trong nhóm, mà người đó sẽ có thể truy nhập vào phần đính kèm khi đăng nhập bằng một tên người dùng và mật khẩu. Nếu thư được chuyển tiếp đến một người dùng không phải là thành viên của nhóm, người dùng sẽ không thể mở phần đính kèm.

Có. Các khách hàng sẽ không nhận được một thư chào mừng nhưng sẽ có tất cả các đặc quyền của bất kỳ thành viên dành cho khách nào khác. Nếu bạn chưa được đã di chuyển danh sách phân phối của bạn, hãy xem danh sách phân phối di chuyển đến nhóm Office 365 để được hướng dẫn. Danh sách phân phối có chứa khách không thể di chuyển.

Các Nhóm Yammer Đã kết nối Office 365 hiện không hỗ trợ quyền truy nhập khách nhưng bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài, không được kết nối trong mạng Yammer của mình. Xem mục Tạo và quản lý các nhóm bên ngoài trong Yammer để biết hướng dẫn.

Khách có thể không nhận được cuộc hội thoại nhóm vì nhiều lý do. Xem người dùng dành cho khách không nhận được cuộc hội thoại Nhóm cho thông tin.

Cho người quản trị

 • Một chủ sở hữu nhóm Office 365 có thể thêm người dùng dành cho khách nếu tùy chọn này đã được bật cho tổ chức của bạn.

 • Người quản trị toàn cầu có thể thêm người dùng khách vào mọi nhóm Office 365 trong tổ chức.

 • Người sở hữu của một nhóm Office 365 và người quản trị toàn cầu ai là người sở hữu của nhóm có thể thêm người dùng dành cho khách vào nhóm Office 365 thông qua Outlook trên Web.

 • Chia sẻ tệp với khách từ một site SharePoint hoặc nhóm Office 365. Xem mục Chia sẻ tệp nhóm.

 • Thêm khách vào tổ chức của bạn thông qua cộng tác B2B của Azure active directory. Cộng tác B2B của Azure active directory cho phép người quản trị công ty mời và ủy quyền cho một tập hợp người dùng bên ngoài bằng cách tải một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) chứa không quá 2000 dòng lên cổng thông tin cộng tác B2B. Để biết thêm chi tiết, hãy xem qua mục Cộng tác B2B của Azure Active Directory.

Có, người quản trị toàn cầu có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Powershell của Azure active directory để vô hiệu hóa thuộc tính "AllowGuestAccessToGroups" trên đối tượng Công ty, giả định rằng tính năng chia sẻ với bên ngoài đang được Bật cho các site SharePoint.

Thiết đặt dành cho khách được đặt trong Azure active directory. Cần 2 đến 24 giờ để thay đổi có hiệu quả trong các tổ chức Office 365 của bạn.

Không. Bạn chỉ có thể chia sẻ Office 365 nhóm thư viện tài liệu với khách nào đã được mời gia nhập nhóm. Nhưng tệp nhóm cá nhân có thể được vẫn được chia sẻ với người dùng khách đến tệp chia sẻ từ SharePoint Online.

Có, hãy đọc mục Quản lý site nhóm được kết nối với nhóm của bạn để biết thêm chi tiết.

Không, bạn không thể chặn riêng từng người dùng khách.

Không, chưa phải lúc này.

Không, người dùng khách là thành viên của nhóm không được đồng bộ trở lại các máy chủ tại chỗ cùng với nhóm.

Bạn có thể. Liên hệ bên ngoài thư là liên hệ được liệt kê trong danh sách địa chỉ toàn cục của công ty của bạn. Ví dụ về kiểu liên hệ này là một công ty nhà cung cấp người thường xuyên cung cấp dịch vụ để tổ chức của bạn.

Các Nhóm Yammer Đã kết nối Office 365 hiện không hỗ trợ quyền truy nhập khách nhưng bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài, không được kết nối trong mạng Yammer của mình. Xem mục Tạo và quản lý các nhóm bên ngoài trong Yammer để biết hướng dẫn.

Chủ đề Liên quan

Tìm hiểu về các nhóm Office 365
dành cho khách không nhận được cuộc hội thoại email của nhóm
nhóm quản lý tư cách thành viên trong Trung tâm quản trị Office 365
cho phép/từ chối dành cho khách truy nhập vào Office 365 nhóm dựa trên của họ tên miền
Azure Active Directory access giá

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×