Quyết định ai phải đợi ở phòng đợi để tham dự vào cuộc họp Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo cuộc họp Skype for Business mới, bạn quyết định ai sẽ đi trực tiếp vào cuộc họp và ai sẽ chờ cho đến khi bạn cho phép họ vào. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi các tùy chọn này cho các cuộc họp lớn hoặc khi bạn có thông tin mật hoặc nhạy cảm. Bạn có thể đặt các tùy chọn sau đây trong cuộc họp Skype for Business mới bằng cách bấm vào Tùy chọn Cuộc họp trên tab Cuộc họp.

Ai tham dự trực tiếp?

Điều gì sẽ xảy ra

Được đề xuất khi...

Chỉ mình tôi, người tổ chức cuộc họp

Bạn là người duy nhất được tham dự trực tiếp vào cuộc họp. Những người khác sẽ phải chờ cho đến khi được cho phép.

Bạn cần tổ chức cuộc họp mang tính bảo mật cao và thông tin mật.

Những người tôi mời từ công ty của mình

Chỉ những người được mời mới có thể tham dự cuộc họp trực tiếp. Những người khác sẽ phải chờ cho đến khi được cho phép.

Bạn đang thảo luận những thông tin mật và chỉ muốn cho phép một số người nhất định tham dự.

Bất kỳ ai trong tổ chức của tôi

Bất kỳ ai trong công ty của bạn có thể tham dự trực tiếp vào cuộc họp thậm chí nếu không được mời.

Bạn không có người tham dự từ bên ngoài và bạn không thảo luận những thông tin mang tính bảo mật.

Bất kỳ ai (không giới hạn)

Bất kỳ ai có quyền truy nhập vào nối kết đến cuộc họp đều có thể tham dự cuộc họp trực tiếp.

Bạn mời những người tham dự ở bên ngoài và không thảo luận những thông tin mang tính bảo mật.

Ghi chú: Nếu bất kỳ tùy chọn nào khác với Bất kỳ ai được chọn, diễn giả sử dụng máy khách Skype for Business trên máy tính sẽ không thể nhìn thấy những người dùng quay số vào đang chờ ở phòng đợi và tiếp nhận họ vào cuộc họp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết đặt các tùy chọn cho cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi hội nghị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×