Tạo cơ sở dữ liệu Access

Cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc ứng dụng web?

Quyết định để tạo cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc ứng dụng web Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Biểu tượng mẫu ứng dụng web Access Biểu tượng mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính Access

Mẫu ứng dụng web Access có biểu tượng toàn cầu trong nền.

Mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính Access có biểu tượng bảng ở nền.

Khi bạn mở Access 2016, bạn hãy xem bộ sưu tập các mẫu. Bước đầu tiên của bạn trong xây dựng một cơ sở dữ liệu là để quyết định nên tạo một ứng dụng web Access hoặc cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Quyết định phụ thuộc vào công cụ mà bạn có sẵn dùng và trên mục tiêu cụ thể của bạn. Để quyết định giữa các ứng dụng web Access hoặc cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy cân nhắc các thao tác sau:

Những điều cần cân nhắc về thiết kế

Có những điều cần cân nhắc quan trọng thiết kế ba cần cân nhắc đầu tiên.

Yêu cầu CNTT

Sử dụng ứng dụng web Access nếu:

Sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính nếu:

Bạn sử dụng Office 365 với SharePoint Online hoặc nếu bạn sử dụng tại cơ sở SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016 với dịch vụ Access và SQL Server 2012 (hoặc cao hơn).

Bạn không dùng SharePoint hoặc nếu gói Office 365 của bạn không bao gồm SharePoint Online.

Bạn muốn độ tin cậy, bảo mật và khả năng quản lý lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL hoặc trong SQL Server.

Bạn đòi hỏi một cơ sở dữ liệu cục bộ để lưu trữ dữ liệu, hoặc bạn cần hợp nhất dữ liệu từ nguồn khác nhau trên cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn các tính năng mới nhất của Dịch vụ Access ngay khi chúng sẵn dùng.

Bạn không phiền khi chờ phiên bản kế tiếp của Access để sử dụng các tính năng mới nhất.

Truy nhập vào dữ liệu và thiết kế

Sử dụng ứng dụng web Access nếu:

Sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính nếu:

Mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn cần để truy nhập dữ liệu từ bất kỳ vị trí và từ nhiều thiết bị khác nhau.

Tất cả mọi người có thể kết nối với máy tính mà cơ sở dữ liệu Access được lưu trữ và sẽ thường dùng cơ sở dữ liệu từ một máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Bất kỳ ai cần tạo hoặc sửa đổi ứng dụng web Access có Access 2016.

Nhóm của bạn tạo và sửa đổi cơ sở dữ liệu với các phiên bản khác nhau của Access.

Bất kỳ ai có quyền có thể xem và sửa dữ liệu, ngay cả khi họ không có quyền truy nhập.

Bạn đã sẵn sàng để đảm bảo mỗi người dùng cơ sở dữ liệu có Access hoặc đã cài đặt thời gian chạy truy nhập.

Mục tiêu doanh nghiệp và yêu cầu

Sử dụng ứng dụng web Access nếu:

Sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính nếu:

Báo cáo nhu cầu của bạn dễ hiểu hoặc bạn đang OK bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính để nối kết đến dữ liệu trong ứng dụng web Access cho báo cáo phức tạp hơn.

Bạn muốn kiểm soát hoàn toàn đối với diện mạo và cảm nhận của trải nghiệm người dùng cơ sở dữ liệu.

Sự cố mà bạn đang cố gắng giải quyết không yêu cầu những tính năng cơ sở dữ liệu nâng cao.

Bạn muốn phân phối lại cơ sở dữ liệu phía trước mỗi khi bạn thực hiện thay đổi thiết kế.

Bạn muốn trực quan, đơn giản diện mạo và cảm nhận cho giao diện người dùng.

Bạn có nhu cầu về báo cáo phức tạp, ngoài báo cáo tóm tắt đơn giản được cung cấp quyền truy nhập web apps (ví dụ, bạn cần để tích hợp cơ sở dữ liệu khác vào báo cáo hoặc định dạng báo cáo).

Bạn muốn thay đổi thiết kế ngay lập tức sẵn dùng.

Bạn cần các tính năng nâng cao, chẳng hạn như:

 • Visual Basic cho các ứng dụng.

 • Nối kết đến dữ liệu ngoài, không chỉ SharePoint chỉ đọc danh sách.

 • Sử dụng truy vấn chéo bảng hoặc Cập Nhật.

 • Nhập dữ liệu từ XML, Dịch vụ dữ liệu, tài liệu HTML hoặc thư mục Outlook.

Sự khác biệt chi tiết giữa ứng dụng web Access và cơ sở dữ liệu

Để giúp bạn thực hiện lựa chọn phù hợp, bảng sau đây nêu nhiều sự khác biệt giữa ứng dụng web Access và cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Bắt đầu

Tính năng

Ứng dụng web Access

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Mẫu

Mẫu ứng dụng web sẵn dùng từ Office store và trong Access.

Các mẫu bảng sẵn dùng khi bạn tạo bảng.

Mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính có sẵn trên Office.com và trong Access.

Phần ứng dụng, là các mẫu có chứa một số đối tượng cơ sở dữ liệu, sẵn có trong bộ sưu tập phần ứng dụng.

Các phần Loại Dữ liệu có sẵn cho trường.

Quyền

Quyền được thừa kế từ site SharePoint nơi ứng dụng web được tạo.

Đặt quyền cho cá nhân dựa trên hệ thống tệp quyền.

Mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu.

Công cụ cho việc nhập dữ liệu, xem dữ liệu và sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

Nhập và xem dữ liệu bằng cách dùng một trình duyệt web.

Truy nhập yêu cầu để tạo hoặc sửa đổi ứng dụng web Access.

Access hoặc truy nhập Runtime (sẵn dùng như một phần của Access hoặc như một tải xuống miễn phí) là bắt buộc để nhập và xem dữ liệu.

Truy nhập yêu cầu để tạo hoặc sửa đổi cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ dữ liệu

Vùng

Ứng dụng web Access

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Nơi dữ liệu được lưu trữ

Nếu bạn dùng Office 365 với SharePoint Online, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL.

Nếu bạn dùng triển khai tại cơ sở SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint 2016 riêng của bạn, dữ liệu là lưu trữ tại chỗ trong SQL Server.

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Access cục bộ.

Yêu cầu SQL Server

Nếu bạn dùng Office 365 với SharePoint Online, SMicrosoft lưu giữ các cơ sở dữ liệu cho bạn trong cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL.

Nếu bạn dùng của riêng bạn triển khai SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint 2016, SQL Server là bắt buộc.

SQL Server không yêu cầu.

Kích cỡ cơ sở dữ liệu

Nếu bạn dùng SharePoint Online, giới hạn kích cỡ cơ sở dữ liệu là 1 gigabyte (GB).

Nếu bạn dùng SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint 2016 và SQL Server tại cơ sở, kích cỡ cơ sở dữ liệu được kiểm soát thông qua máy chủ SQL.

Trong trường hợp khác, nếu bạn định sao lưu dữ liệu của bạn bằng cách lưu một gói ứng dụng, dữ liệu được nén phải nhỏ hơn 100 MB.

2 GB dung lượng lưu trữ sẵn dùng cho dữ liệu và đối tượng.

Mục nhập dữ liệu

Tác vụ

Ứng dụng web Access

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Sao chép và dán từ Excel, Word hoặc các nguồn khác

Có, bạn có thể dán dữ liệu vào trong Access từ nguồn khác.

Có, bạn có thể dán dữ liệu vào trong Access từ nguồn khác.

Nhập dữ liệu từ:

Excel  

Truy nhập ODBC cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server

Các tệp văn bản hoặc tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV)

Danh sách SharePoint

Excel  

Truy nhập ODBC cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server

Tệp văn bản hoặc CSV

Danh sách SharePoint

XML

Dịch vụ Dữ liệu

Tài liệu HTML

Thư mục Outlook

Chắp thêm dữ liệu vào bảng

Sao chép dữ liệu vào một bảng mới. Sau đó sao chép và dán dữ liệu vào bảng hiện có theo cách thủ công hoặc bằng cách dùng macro dữ liệu.

Chắp thêm dữ liệu vào một bảng bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập.

Nối kết tới dữ liệu trong:

Danh sách SharePoint (chỉ đọc)

Excel  

Truy nhập ODBC cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server

Tệp văn bản hoặc CSV

Danh sách SharePoint

Tài liệu HTML

Thư mục Outlook

Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Vùng

Ứng dụng web Access

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Bảng

Các mẫu bảng sẵn dùng.

Bảng có thể ẩn.

Mẫu phần ứng dụng sẵn dùng.

Mối quan hệ của bảng

Tạo kiểu dữ liệu tra cứu thiết lập một mối quan hệ. Để xem thông tin về các mối quan hệ, chọn trường tra cứu và sau đó chọn Sửa đổi tra cứu.

Mối quan hệ bảng được hiển thị trong cửa sổ mối quan hệ.

Truy vấn

Truy vấn không có hành động sẵn dùng.

Macro dữ liệu được dùng để thực hiện cập nhật, chắp thêm và xóa bỏ.

Truy vấn hành động sẵn dùng.

Truy vấn chéo bảng sẵn dùng.

Biểu mẫu và dạng xem

Trong ứng dụng web Access, biểu mẫu được gọi là dạng xem.

Một dạng xem tương tác trình thiết kế sẵn dùng.

Hình thu nhỏ có thể được hiển thị.

Kiểu dạng xem:

 • Chi tiết Danh sách

 • Biểu dữ liệu

 • Trống (cho bảng điều khiển tùy chỉnh, cửa sổ có chứa bản ghi duy nhất, và nhiều hơn nữa)

 • Tóm tắt (nhóm dựa trên một trường, tính tổng, Trung bình; cửa sổ sẵn dùng đối với truy sâu xuống)

Trình hướng dẫn biểu mẫu sẵn dùng.

Các loại biểu mẫu:

 • Nhiều mục

 • Biểu dữ liệu

 • Biểu mẫu Tách

 • Đối thoại hành động

Bố trí biểu mẫu

 • Đính vào lưới

 • Điều khiển có thể sắp xếp lại và sửa đổi một số ở mức độ.

 • Thanh hành động có thể tùy chỉnh

Điều khiển điểm ảnh theo điểm ảnh, tách biểu mẫu, biểu mẫu con, điều khiển tab và hộp thoại mô thức là sẵn dùng.

Điều khiển mục nhập dữ liệu

Tất cả các điều khiển cơ bản sẵn dùng, bao gồm:

 • Điều khiển xếp tầng (chỉ Office 365)

 • Mục liên quan

 • Tự động điền

Bổ sung web, dẫn hướng và điều khiển biểu đồ sẵn dùng.

Tìm dữ liệu

Tùy chọn sẵn dùng trong giao diện người dùng và khi dùng các tính năng tùy chỉnh thiết kế.

Báo cáo

Dạng xem nhóm và tóm tắt đơn giản là sẵn dùng.

Cho báo cáo Access truyền thống, hãy dùng một riêng biệt truy nhập dữ liệu được kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL nơi lưu trữ dữ liệu ứng dụng web Access.

Tạo báo cáo tùy chỉnh.

Macro

Sử dụng macro được cung cấp để tự động hóa các hoạt động giao diện người dùng và dữ liệu.

Dùng macro hoặc VBA để tự động hóa các hoạt động giao diện người dùng và dữ liệu.

Đối tượng dữ liệu và điều khiển ActiveX

Không sẵn dùng đối tượng dữ liệu và điều khiển ActiveX.

Đối tượng dữ liệu và điều khiển ActiveX là sẵn dùng.

Thông báo email

Trong Office 365, hãy dùng macro dữ liệu để gửi email thông báo.

Dùng macro để gửi thông báo email

Công cụ

Công cụ

Ứng dụng web Access

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Trình hướng dẫn phân tích bảng để xác định dữ liệu thừa

Trình hướng dẫn phân tích bảng không sẵn dùng.

Xác định dữ liệu thừa với trình hướng dẫn phân tích bảng.

Nén và sửa chữa

Nén và sửa chữa công cụ không sẵn dùng.

Nén và sửa chữa công cụ sẵn dùng.

Trình lập tư cơ sở dữ liệu

Trình lập tư cơ sở dữ liệu không sẵn dùng.

Trình lập tư cơ sở dữ liệu sẵn dùng.

Phân tích hiệu suất

Phân tích hiệu năng không sẵn dùng.

Phân tích hiệu năng sẵn dùng.

Quy trình sao lưu và khôi phục dữ liệu và cấu trúc

Mặc dù cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong Microsoft Azure, thường xuyên sao lưu cục bộ được đề xuất.

Sao lưu, di chuyển hoặc triển khai ứng dụng web Access bằng cách lưu nó dưới dạng một gói ứng dụng.

Đóng gói chỉ cấu trúc của ứng dụng web, hoặc cả hai cấu trúc ứng dụng web và dữ liệu.

Sao lưu dữ liệu hoặc dữ liệu và cấu trúc bằng cách lưu tệp cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn hơn nữa?

Tôi nên tạo một ứng dụng Access hay một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính bàn?

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×