Quyền cần thiết để tải lên các tệp trong OneDrive for Business

Quyền cần thiết để tải lên các tệp trong OneDrive for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhận được một lỗi "Quyền cần thiết" khi tìm cách tải lên tệp có OneDrive for Business cho bất kỳ lý do sau:

  • Bạn có quyền chỉ đọc vào thư viện SharePoint và quyền chỉnh sửa cần để tải lên tệp. Nếu bạn đã tải lên tệp vào thư viện này thành công, có thể người quản trị đã thay đổi quyền của bạn. Yêu cầu người quản trị để cung cấp cho bạn quyền chỉnh sửa.

  • Loại tệp này yêu cầu quyền "Thêm và Tùy chỉnh". Những loại tệp sau đây yêu cầu quyền này: aspx, master, xap, swf, jar, asmx, ascx, xsf và htc.

    Thông thường, chỉ người quản trị hệ thống mới có quyền này. Để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về mức cấp phép đóng góp trong SharePoint 2013.

  • Bạn có thể đã đăng nhập vào Office 365 bằng cách dùng tài khoản mà bạn không có quyền để tải lên tệp bằng cách dùng OneDrive for Business. Ví dụ, bạn có thể đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft thay vì tài khoản công ty hoặc trường họccủa bạn.

    Để xem địa chỉ email mà bạn đang đăng nhập, hãy mở bất kỳ ứng dụng Office chẳng hạn như Word, chọn tệp>tài khoản, rồi xem bên dưới Thông tin người dùng.

    Để thay đổi thành một tài khoản khác, hãy chọn Chuyển đổi Tài khoản trên trang Tài khoản để mở hộp thoại Đăng nhập.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×