Quay số ra từ cuộc họp để người khác có thể gia nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người tổ chức cuộc họp, bạn có thể quay số ra bằng cách dùng một Skype for Business hoặc Microsoft Teams ứng dụng để cho phép người khác gia nhập cuộc họp cùng bằng điện thoại của họ. Mặc dù nó có không cần thiết, khi bạn đang gọi cho người nào đó, chúng tôi khuyên bạn quay số đầy đủ, bao gồm mã quốc gia/khu vực. Để quay số ra để làm việc:

  • Bạn có thể quay số ra trong chỉ khi bạn gia nhập cuộc họp bằng một Skype for Business hoặc Microsoft Teams ứng dụng.

  • Bạn là người tổ chức cuộc họp đã được kích hoạt cho hội thảo âm thanh.

Bước 1: Trong lời mời họp, hãy dùng tùy chọn Mời thêm người để quay số đến số điện thoại.

Quay số ra với Skype for Business.

Bước 2: Nhập số điện thoại đầy đủ, bao gồm mã quốc gia/khu vực trong hộp.

Số điện thoại quay số ra trong Skype for Business

Các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ

Quay số ra đều chỉ có một số quốc gia/khu vực. Để hoàn tất danh sách, hãy xem có được hỗ trợ cho hội thảo âm thanh và gọi gói quốc gia/khu vực.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về hội thảo âm thanh?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt Skype for Business trên PC

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×