Quan hệ trong Power View

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi tạo báo cáo Power View trên dữ liệu vốn đến từ các nguồn khác nhau, bạn cần tạo quan hệ giữa các dữ liệu nếu muốn xây dựng báo cáo và tạo phần trực quan hóa dựa trên toàn bộ các dữ liệu này. Bằng cách tạo quan hệ, bạn nối kết dữ liệu lại với nhau thành một đơn vị gắn kết gọi là mô hình dữ liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Có một số cách để tạo quan hệ. Chủ đề này giải thích cách tạo quan hệ trong Power View. Để biết thêm thông tin về quan hệ nói chung:

Tạo quan hệ giữa hai bảng

Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel

Quan hệ và Mô hình Dữ liệu

Khi tạo quan hệ nghĩa là bạn đang xây dựng mô hình dữ liệu bằng cách nối kết dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trước đó không liên quan. Để biết thêm thông tin về mô hình dữ liệu, hãy xem Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel.

Đầu Trang

Tạo quan hệ trong Power View

Quan hệ là một kết nối giữa hai bảng dữ liệu, dựa trên một cột trong mỗi bảng có dữ liệu tương tự hoặc giống hệt nhau. Chẳng hạn, bảng Thành phố Chủ nhà Olympic và Quốc gia Khu vực có thể liên quan với nhau vì cả hai bảng đều chứa một cột lưu trữ mã địa lý 3 chữ số.

 1. Từ tab Power View, > Quan hệ. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Quản lý Quan hệ. Từ đây bạn có thể tạo quan hệ mới, sửa, hủy kích hoạt và xóa quan hệ hiện có

 2. Để tạo quan hệ mới, bấm Mới. Cửa sổ Tạo Quan hệ mở ra.

 3. Khi xác định một quan hệ nghĩa là bạn kết nối một cột nguồn trong bảng thứ nhất, đôi khi còn gọi là cột khóa ngoại, với một cột đích trong bảng thứ hai, đôi khi còn gọi là cột khóa chính.

  Lưu ý: Các giá trị trong cột đích liên quan phải là duy nhất, nếu không Excel sẽ không tạo quan hệ.

 4. Chọn Bảng nguồn. Chẳng hạn như Môn.

 5. Chọn Cột trong bảng đó để đóng vai trò là nguồn hoặc khóa ngoại. Chẳng hạn như SportID.

 6. Chọn bảng Liên quan. Chẳng hạn như Thể thao.

 7. Chọn Cột Liên quan để đóng vai trò là đích hoặc khóa chính.

Đôi khi Excel điền trước vào trường này nếu có kết quả khớp tên cột chính xác. Chẳng hạn như SportID.

 1. Bấm OK.

Power View tạo quan hệ và thêm nó vào mô hình dữ liệu cơ sở. Bây giờ bạn có thể tạo các phần trực quan hóa dựa trên dữ liệu trong cả hai bảng – trong ví dụ này là ở cả bảng Môn và Thể thao.

Quan hệ, cho dù bạn tạo chúng ở đâu, đều cho phép bạn thực hiện các việc như:

 • Kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau và các nguồn dữ liệu khác nhau thành một phần trực quan hóa

 • Lọc, tô sáng, tổng hợp và cắt lát một hoặc nhiều phần trực quan hóa với các trường từ các bảng trước đó không liên quan

 • Khám phá ảnh hưởng của dữ liệu từ một bảng trước đó không liên quan đối với phần trực quan hóa của bạn.

Đầu trang

Xem Thêm

Video về Power View và Power Pivot

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×