Quản lý tính năng xã hội và cá nhân

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị SharePoint Online có thể thiết lập và quản lý thiết đặt cho tính năng xã hội và cá nhân thông qua Trung tâm Quản trị SharePoint của SharePoint Office 365. Bạn phải có quyền dùng Trung tâm Quản trị SharePoint để thực hiện các tác vụ trong bài viết này.

Tính năng cá nhân trong SharePoint Online cho phép người dùng xây dựng hồ sơ cá nhân để quảng bá trình độ chuyên môn, vai trò và lĩnh vực quan tâm của họ, giúp họ biết đến nhau. Tính năng xã hội thúc đẩy quan hệ cộng tác bằng cách giúp mọi người trong tổ chức của bạn tìm đến với nhau và chia sẻ hoạt động và bằng cách giúp họ tìm và chia sẻ nội dung.

Theo mặc định, tính năng xã hội và cá nhân được bật trong SharePoint Online, nhưng bạn có thể tắt những tính năng này nếu tổ chức của bạn yêu cầu bằng cách thay đổi quyền truy nhập cho một số nhóm và người cụ thể trong tổ chức.

Lưu ý:  Tổ chức của bạn có thể tùy chỉnh hoặc hạn chế một số tính năng được mô tả trong bài viết này.

Thêm và loại bỏ quyền gắn thẻ xã hội và cá nhân cho người dùng hoặc nhóm

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể kiểm soát người nào có thể tạo Trang của Tôi và dùng tính năng xã hội và cá nhân bằng cách đặt quyền truy nhập thích hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo tập con bao gồm người dùng trong một tổ chức có thể tạo Site của Tôi, bạn có thể đặt quyền để cho phép điều đó. Nếu không, quyền truy nhập những tính năng này được cho phép theo mặc định.

Lưu ý: Mọi người trong tổ chức của bạn có thể tạo trang của tôi bằng cách chọn về tôi, site, OneDrivehoặc nguồn cấp tin tức trong đầu trang cho lần đầu tiên.

Người quản trị có thể cấp quyền cho người dùng hoặc nhóm để cho phép họ:

 • Tạo Site Cá nhân có site cá nhân Giới thiệu về Tôi và trang công cộng Giới thiệu về <tên người dùng>.

 • Làm theo các hoạt động nguồn cấp tin tức của mọi người và thông tin liên quan, và cập nhật hồ sơ cá nhân.

 • Dùng thẻ và ghi chú để giúp quản lý thông tin.

Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ quyền cho người dùng hoặc nhóm. Ví dụ, theo mặc định, tất cả người dùng đã xác thực có thể tạo Site của Tôi và dùng tính năng xã hội và cá nhân. Tổ chức có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt hơn có thể yêu cầu chỉ cấp quyền tạo site cho nhóm và người dùng cụ thể và loại bỏ tất cả người dùng đã xác thực đó khỏi danh sách đó.

Để đặt quyền cho phép người dùng hoặc nhóm dùng tính năng xã hội và cá nhân:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn hồ sơ người dùng.

 4. Bên dưới mọi người, hãy chọn Quản lý quyền của người dùng.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm người dùng hoặc nhóm vào danh sách người có quyền dùng tính năng xã hội và cá nhân, trong hộp đầu tiên, nhập hoặc chọn một người dùng hoặc nhóm, sau đó chọn Thêm. Mục nhập của bạn sau đó xuất hiện trong hộp thứ hai.

  • Để loại bỏ một người dùng hoặc nhóm từ danh sách người có quyền dùng tính năng xã hội và cá nhân, trong hộp thứ hai, chọn mục và sau đó chọn loại bỏ.

   Lưu ý: Nếu người dùng trong một nhóm có quyền tạo trang của tôi và người dùng sẽ tạo ra một, khi quyền của người dùng sẽ bị loại bỏ, trang của tôi của người dùng sẽ vẫn còn tồn tại và bạn hoặc người quản trị khác sẽ cần xóa bỏ nó.

  • Để hạn chế quyền để những người cụ thể trong một nhóm, ví dụ: nếu bạn muốn chọn mọi người có quyền tạo trang cá nhân, loại bỏ mặc định 'Mọi người trừ người dùng bên ngoài' từ hộp thứ hai, thêm vào nhóm có chứa cho phép người dùng hộp thứ hai, và sau đó loại bỏ những người sẽ không có các quyền từ hộp thứ hai.
   Nếu người dùng nằm trong một nhóm mà họ được phép tạo trang của tôi và họ tạo một, khi quyền được loại bỏ, trang của tôi sẽ vẫn còn tồn tại và người quản trị cần xóa bỏ nó.

 1. Trong hộp Cấp phép cho, bạn chọn những tính năng bạn muốn người dùng hoặc nhóm có thể dùng:

  • Tạo trang web cá nhân Chọn tùy chọn này cho phép người dùng hoặc nhóm để tạo một trang web cá nhân (còn được gọi là trang của tôi) bằng cách chọn thông tin về tôi trong đầu trang cho lần đầu tiên, và cho phép chúng theo dõi mọi người và sửa hồ sơ cá nhân (bất kể thiết đặt cho theo dõi mọi người và sửa Profil e).

  • Theo dõi mọi người và sửa hồ sơ Chọn tùy chọn này cho phép người dùng hoặc nhóm để theo dõi mọi người và sửa hồ sơ riêng của họ. Nếu chọn tùy chọn tạo trang web cá nhân, khả năng theo dõi mọi người và sửa hồ sơ được cấp ngay cả tùy chọn này bị xóa.

  • Dùng Thẻ và Ghi chú Việc chọn tùy chọn này cho phép người dùng hoặc nhóm dùng Thẻ và Ghi chú trên tài liệu của họ.

   Lưu ý: Nếu người dùng trong một nhóm có quyền tạo trang của tôi và người dùng sẽ tạo ra một, khi quyền của người dùng sẽ bị loại bỏ, trang của tôi của người dùng sẽ vẫn còn tồn tại và bạn hoặc người quản trị khác sẽ cần xóa bỏ nó.

 1. Chọn OK.

Đầu trang

Xóa bỏ thẻ và ghi chú

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể quản lý ghi chú và thẻ xã hội. Ví dụ, bạn có thể xóa bỏ tất cả các thẻ cho nhân viên đã rời khỏi công ty hoặc bạn có thể loại bỏ thẻ đã lỗi thời hoặc có tính thô tục.

Lưu ý: Loại bỏ thẻ xã hội sẽ không loại bỏ các số hạng từ kho thuật ngữ. Sử dụng trình quản lý kho thuật ngữ để thêm hoặc loại bỏ các thuật ngữ. Để biết thêm thông tin về trình quản lý kho thuật ngữ, hãy xem tạo và quản lý các thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ.

Để xóa tất cả các thẻ hoặc ghi chú cho URL hoặc người dùng cụ thể:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn hồ sơ người dùng.

 4. Dưới Thiết đặt Site của tôi, chọn quản lý thẻ xã hội và ghi chú.

 5. Chọn kiểu mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ khỏi danh sách Kiểu.

 6. Hãy nhập tên người dùng trong hộp người dùng để xóa tất cả các thẻ hoặc ghi chú liên kết với người dùng đó, hoặc một phần kiểu đầu tiên của URL trong hộp URL để xóa tất cả các thẻ hoặc ghi chú trong URL đó, sau đó chọn Tìm.

 7. Chọn mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ và sau đó chọn xóa.

Để xóa bỏ tất cả các thẻ hoặc ghi chú cho phạm vi ngày:

 1. Đi tới quản trị > SharePoint > hồ sơ người dùng.

 2. Chọn hồ sơ người dùng.

 3. Dưới Thiết đặt Site của tôi, chọn quản lý thẻ xã hội và ghi chú.

 4. Chọn kiểu mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ khỏi danh sách Kiểu.

 5. Hãy nhập tên người dùng trong hộp người dùng để xóa tất cả các thẻ hoặc ghi chú liên kết với người dùng đó, hoặc một phần kiểu đầu tiên của URL trong hộp URL để xóa tất cả các thẻ hoặc ghi chú trong URL đó, sau đó chọn Tìm.

 6. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong hộp Phạm vi ngày , sau đó chọn Tìm.

 7. Chọn mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ và sau đó chọn xóa.

Để xóa bỏ một ghi chú hoặc thẻ cụ thể:

 1. Đi tới quản trị > SharePoint > hồ sơ người dùng.

 2. Dưới Thiết đặt Site của tôi, chọn quản lý thẻ xã hội và ghi chú.

 3. Chọn kiểu mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ khỏi danh sách Kiểu.

 4. Nhập tên người dùng trong hộp người dùng , hoặc nhập một phần đầu tiên của URL mà bạn muốn xóa bỏ tất cả các ghi chú hoặc thẻ trong hộp URL sẽ bắt đầu bằng rồi sau đó chọn Tìm.

 5. Nhập chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm kiếm trong hộp thẻ/ghi chú chứa , sau đó chọn Tìm.

 6. Chọn mục xã hội mà bạn muốn xóa bỏ và sau đó chọn xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×