Quản lý nguồn kết quả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguồn kết quả giới hạn tìm kiếm trong nội dung nhất định hoặc trong tập con kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể dùng nguồn kết quả để gửi truy vấn tới nhà cung cấp bên ngoài chẳng hạn như Bing.

Người quản trị SharePoint Online có thể quản lý nguồn kết quả cho tất cả các trang và tuyển tập trang trong trong phiên bản SharePoint Online đó (người thuê). Người quản lý tuyển tập trang hoặc người sở hữu trang có thể quản lý nguồn kết quả cho tuyển tập trang hoặc trang tương ứng.

Bạn có thể tạo nguồn kết quả của riêng bạn hoặc dùng nguồn kết quả đã xác định trước. Sau khi tạo nguồn kết quả, bạn hãy cấu hình Phần Web Tìm kiếm và các hành động của quy tắc truy vấn để dùng nguồn này.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một nguồn kết quả mới

Đặt một nguồn kết quả làm mặc định

Tạo nguồn kết quả mới

 1. Vào trang Quản lý Nguồn Kết quả cho người thuê, cho tuyển tập trang hoặc cho một trang:

  Cho đối tượng thuê:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Office 365.

  2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đang ở trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm tìm kiếm, sau đó trên trang quản trị tìm kiếm, hãy bấm Quản lý Nguồn Kết quả.

  Đối với tuyển tập trang:

  Trong tuyển tập trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nguồn Kết quả Tìm kiếm.

  Đối với site:

  Trên trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó tại phần Tìm kiếm, bấm Nguồn Kết quả.

 2. Trên trang Quản lý Nguồn Kết quả, hãy bấm Nguồn Kết quả Mới.

 3. Trong phần Thông tin Chung, hãy nhập tên và mô tả cho nguồn kết quả mới.

 4. Trong phần Giao thức, hãy chọn giao thức bạn muốn dùng để nhận kết quả tìm kiếm:

  Chọn giao thức này

  Để truy xuất kết quả tìm kiếm từ

  SharePoint Cục bộ

  Chỉ mục tìm kiếm cho người thuê này (Dịch vụ Tìm kiếm).

  SharePoint Từ xa

  Chỉ mục của dịch vụ tìm kiếm trong một cụm máy chủ khác (nguồn bên ngoài).

  Trong hộp URL Dịch vụ Từ xa, nhập địa chỉ của tuyển tập trang gốc của cụm máy chủ SharePoint từ xa.

  OpenSearch 1.0/1.1

  Công cụ tìm kiếm dùng giao thức OpenSearch 1.0/1.1.

  Exchange

  Microsoft Exchange Server.

  Bấm Dùng tự động phát hiện để hệ thống tìm kiếm tự động tìm điểm cuối Exchange Server, hoặc nhập URL của dịch vụ web Exchange để nhận kết quả từ — ví dụ: https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

  Lưu ý: API được Quản lý của Dịch vụ Web của Exchange phải được cài đặt trên máy tính có dịch vụ tìm kiếm chạy trên đó.

 5. Nếu bạn chọn SharePoint Cục bộ hoặc SharePoint Từ xa cho giao thức, hãy chọn Kiểu:

  • Kết quả Tìm kiếm SharePoint để tìm kiếm toàn bộ chỉ mục.

  • Kết quả Tìm kiếm Người để tìm kiếm trong hồ sơ người dùng và bật tính năng xử lý truy vấn đặc thù cho tìm kiếm người, như khớp tên ngữ âm hoặc khớp bí danh.

 6. Trong phần Chuyển đổi truy vấn , bạn có thể thay đổi đến các truy vấn để dùng văn bản truy vấn mới thay vào đó. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  1. Giữ nguyên chuyển đổi truy vấn mặc định (searchTerms). Truy vấn sẽ không được thay đổi từ lần chuyển đổi trước.

  2. Nhập biến đổi truy vấn khác trong hộp. Hãy xem Tìm hiểu thêm về biến đổi truy vấn.

  3. Bấm Khởi động Bộ dựng Truy vấn để xây dựng truy vấn của riêng bạn:

   1. Trên tab CƠ BẢN:

    Chọn tùy chọn này

    Để thực hiện điều này

    Bộ lọc từ khóa

    Dùng bộ lọc từ khóa để thêm các biến truy vấn đã định sẵn vào chuyển đổi truy vấn. Chọn các biến truy vấn từ danh sách và thêm chúng vào truy vấn bằng cách bấm Thêm bộ lọc từ khóa.

    Bộ lọc thuộc tính

    Dùng bộ lọc thuộc tính để truy vấn nội dung của các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể truy vấn trong sơ đồ tìm kiếm.

    Chọn các thuộc tính được quản lý từ danh sách Bộ lọc thuộc tính. Bấm Thêm bộ lọc thuộc tính để thêm bộ lọc vào truy vấn.

    Lưu ý: Thuộc tính được quản lý tùy chỉnh không được hiển thị trong danh sách bộ lọc thuộc tính . Để thêm một thuộc tính được quản lý tùy chỉnh vào truy vấn của bạn, trong hộp văn bản truy vấn , hãy nhập tên của bạn thuộc tính được quản lý tùy chỉnh theo sau là điều kiện truy vấn, ví dụ MyCustomColorProperty:Green

   2. Trên tab SẮP XẾP:

    Chọn tùy chọn này

    Để thực hiện điều này

    Sắp xếp kết quả

    Xác định cách sắp xếp cho kết quả. Danh sách Sắp xếp theo chứa các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể sắp xếp trong sơ đồ tìm kiếm.

    1. Chọn một thuộc tính để sắp xếp theo, sau đó chọn Giảm dần hoặc Tăng dần. Để sắp xếp theo mức độ phù hợp, hãy chọn Xếp hạng.

    2. Bấm Thêm mức sắp xếp nếu bạn muốn xác định thêm nhiều mức sắp xếp.

    Kiểu xếp hạng

    Nếu bạn đã chọn Xếp hạng từ danh sách Sắp xếp theo, hãy chọn kiểu xếp hạng để dùng cho sắp xếp.

    Thứ tự động

    Bấm Thêm quy tắc thứ tự động để xác định xếp hạng bổ sung bằng cách thêm các quy tắc thay đổi thứ tự kết quả trong khối kết quả khi các điều kiện nhất định được thỏa mãn. Bạn có thể thêm các điều kiện bằng cách chọn từ danh sách xuất hiện.

   3. Trên tab KIỂM TRA:

    Chọn tùy chọn này

    Để thực hiện điều này

    Văn bản truy vấn

    Xem văn bản truy vấn cuối cùng, được dựa trên mẫu truy vấn gốc, các quy tắc truy vấn được áp dụng và các giá trị cho biến.

    Hiện thêm

    Bấm vào nối kết để hiển thị thêm tùy chọn.

    Mẫu truy vấn

    Xem truy vấn như được xác định trong tab CƠ BẢN hoặc trong hộp văn bản trong phần Chuyển đổi truy vấn trên trang Thêm Nguồn Kết quả.

    Biến mẫu truy vấn

    Kiểm tra mẫu truy vấn bằng cách xác định các giá trị cho các biến của truy vấn. Bấm Kiểm thử truy vấn để xem kết quả.

   4. Bấm OK khi bạn đã hoàn thành và quay lại trang Thêm Nguồn Kết quả.

 7. Trong phần Thông tin Chứng danh, hãy chọn kiểu xác thực cho người dùng để kết nối với nguồn kết quả.

 8. Bấm Lưu.

Đầu trang

Đặt một nguồn kết quả làm mặc định

Nguồn kết quả mặc định là Kết quả SharePoint Cục bộ, nhưng bạn có thể chọn thiết lập một nguồn khác làm mặc định. Bằng cách này, bạn có thể sửa truy vấn trong Phần Web Tìm kiếm dễ dàng hơn. Ví dụ, khi bạn thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung vào một trang, Phần Web tự động dùng nguồn kết quả mặc định.

 1. Vào trang Quản lý Nguồn Kết quả cho người thuê, cho tuyển tập trang hoặc cho một trang:

  Cho đối tượng thuê:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Office 365.

  2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đang ở trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm tìm kiếm, sau đó trên trang quản trị tìm kiếm, hãy bấm Quản lý Nguồn Kết quả.

  Đối với tuyển tập trang:

  Trong tuyển tập trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Nguồn Kết quả Tìm kiếm.

  Đối với site:

  Trên trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó tại phần Tìm kiếm, bấm Nguồn Kết quả.

 2. Trên trang Quản lý Nguồn Kết quả, trỏ đến nguồn kết quả bạn muốn đặt làm mặc định, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Đặt làm Mặc định.

Đầu trang

Xem thêm:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×