Quản lý các loại kết quả

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị tuyển tập site hoặc chủ sở hữu trang, bạn có thể tạo và sử dụng loại kết quả để tùy chỉnh cách hiển thị kết quả cho loại cụ thể của tài liệu.

Bạn sử dụng một kiểu kết quả để xác định một mẫu Hiển thị mà hệ thống tìm kiếm nên dùng cho một loại cụ thể của tài liệu hoặc tìm kiếm kết quả. Khi tài liệu không còn giống nhau, kết quả tìm kiếm không nên là một trong hai cách. Bằng cách sử dụng loại kết quả và mẫu Hiển thị, thật dễ dàng hơn cho người dùng để tìm các kết quả họ đang tìm kiếm.

Kiểu kết quả xác định một hoặc nhiều điều kiện để so sánh kết quả tìm kiếm đối với, chẳng hạn như kiểu hoặc nguồn kết quả của kết quả tìm kiếm và một hành động thực hiện nếu kết quả tìm kiếm đáp ứng các điều kiện đó. Hành động xác định mẫu Hiển thị để dùng cho kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, một kiểu kết quả cấu hình sẵn có tên là người xác định có nếu một kết quả tìm kiếm xuất phát từ các nguồn kết quả Cục bộ mọi người kết quả, rồi sử dụng Những mẫu Hiển thị. Mẫu Hiển thị Mục mọi người Hiển thị thông tin trong Pa-nen khi di chuột qua chẳng hạn như tài liệu của người biên soạn và cho phép bạn truy nhập nhanh vào các tài liệu này.

Ví dụ khác là có một kiểu kết quả kích hoạt nếu ContentType thuộc tính có chứa cácBáo cáo doanh số, và sau đó có mẫu Hiển thị cụ thể cho báo cáo bán hàng. Người dùng sẽ xác định kết quả tìm kiếm là một báo cáo doanh số ngay lập tức.

Hãy xem thay đổi cách thức kết quả tìm kiếm tra bằng cách sử dụng loại kết quả và mẫu Hiển thị để biết thêm thông tin.

Không có nhiều kết quả cấu hình sẵn loại để chọn từ, và bạn cũng có thể tạo kiểu tùy chỉnh kết quả mới. Bạn có thể cấu hình loại kết quả ở cấp tuyển tập trang và ở cấp trang.

Thêm kiểu kết quả mới

 1. Đi đến trang Quản lý kiểu kết quả cho một tuyển tập trang hoặc một site:

  • Cho tuyển tập trang:

   • Trong tuyển tập trang của bạn, đi tới thiết đặt, bấm thiết đặt trang và sau đó bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm Kiểu kết quả tìm kiếm.

  • Cho trang:

   • Trên trang web của bạn, đi đến thiết đặt, bấm thiết đặt trang, sau đó dưới Tìm kiếm, bấm Kiểu kết quả.

 2. Trên trang Quản lý kiểu kết quả , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào kiểu kết quả mới, hoặc

  • Trong danh sách hiện có kiểu kết quả, bấm vào tên của kiểu kết quả, chẳng hạn như người, và sau đó bấm sao chép để bạn có thể sửa bản sao để tạo một kiểu kết quả mới.

 3. Trong phần Thông tin chung , trong hộp đặt tên cho nó , hãy nhập tên cho kiểu kết quả.

 4. Trong phần điều kiện , trong danh sách đầu tiên, hãy chọn một nguồn kết quả sẽ khớp với các kết quả.

 5. Trong phần điều kiện , trong danh sách thứ hai, hãy chọn loại nội dung nào phải khớp nhau. Để khớp với tất cả nội dung, hãy bỏ qua quy tắc. Để thêm nhiều kiểu nội dung, hãy bấm Thêm giá trị.

 6. Để thêm nâng cao hơn điều kiện liên quan đến thuộc tính được quản lý, bung rộng Hiển thị nhiều điều kiện.

  1. Trong danh sách đầu tiên, hãy chọn một thuộc tính để khớp với.

  2. Chọn cách thuộc tính nên liên quan đến một hoặc nhiều giá trị.

  3. Nhập một hoặc nhiều giá trị cho thuộc tính trong hộp. Riêng biệt bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy.

  4. Để thêm nhiều thuộc tính để khớp với, hãy bấm thêm thuộc tính.

 7. Trong phần hành động , hãy chọn mẫu Hiển thị. URL của mẫu Hiển thị được hiển thị bên dưới URL mẫu Hiển thị.

 8. Tối ưu hóa cho thường xuyên sử dụng hộp kiểm nếu kiểu kết quả sẽ có các loại kết quả được dùng thường xuyên nhất.

 9. Bấm Lưu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×