Quản lý Nguồn cấp RSS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cung ứng Đơn giản (RSS) là cách để bạn tạo tin tức, blog và nội dung khác trên một trang sẵn có cho người đăng ký. Khi RSS được bật, nó có thể được quản lý cho các tuyển tập trang, các trang, danh sách và thư viện. Quyền trên trang của bạn quyết định mức bạn có thể quản lý RSS.

Trước khi bạn có thể quản lý RSS cho một tuyển tập trang, bạn cần phải có quyền người quản trị tuyển tập trang và bạn cần phải đi đến trang mức đỉnh của tuyển tập trang. Một cách nhanh chóng để đến trang mức cao nhất từ một site con, là chọn nối kết đến thiết đặt trang mức cao nhất trên trang thiết đặt trang.

Đi đến thiết đặt trang mức cao nhất

Nếu trang web của bạn là một phần của thuê bao Office 365, nguồn cấp RSS được bật khi trang web của bạn được tạo lần đầu. Lưu ý rằng người sở hữu trang có thể tắt RSS cho một trang web, danh sách hoặc thư viện, và người quản trị tuyển tập site có thể tắt RSS cho một tuyển tập trang.

 1. Chọn thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 sau đó chọn thiết đặt trang.

Mẹo: Nếu bạn nhìn thấy nối kết đến thiết đặt trang mức cao nhất trên trang thiết đặt trang, bạn có trên một trang con. Chọn nối kết này để quản lý RSS cho tuyển tập trang.

 1. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị trang, hãy chọn RSS.

Quan trọng:  Nối kết RSS không xuất hiện trên trang Thiết đặt Trang nếu hỗ trợ RSS không được bật cho tuyển tập trang.

RSS

 1. Nếu bạn đang quản lý RSS cho một trang web, chứ không phải là một tuyển tập trang, bỏ qua bước 3. Chọn hoặc xóa hộp kiểm nguồn cấp RSS cho phép trong tuyển tập trang này .

  Quan trọng: Phần Tuyển tập Trang RSS chỉ sẵn có nếu bạn là người quản trị của tuyển tập trang và bạn đang ở trang mức cao nhất.

 2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm nguồn cấp RSS cho phép trong trang web này .

 3. Trong phần Thiết đặt nâng cao , hãy nhập thông tin tùy chọn để xác định bản quyền, trình soạn thảo, quản trị web, và thời gian để trực tiếp thông tin.

 4. Bấm OK.

Quản lý nguồn cấp RSS cho một danh sách hoặc thư viện

Khi RSS được bật cho một trang web, bạn có thể quản lý thiết đặt RSS cho một danh sách hoặc thư viện. Khi bạn bật hoặc tắt RSS trên một trang hay trang con, điều này ảnh hưởng đến định danh sách trong site con được hỗ trợ RSS.

 1. Trong danh sách hoặc thư viện, chọn Thư viện hoặc danh sách, tùy thuộc vào việc bạn đang trong một thư viện hoặc danh sách.

Lưu ý:  Tên của tab này khác nhau phụ thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện bạn đang cấu hình nguồn cấp. Ví dụ, đối với danh sách lịch, nó là tab Lịch.


Nút Thiết đặt Danh sách

 1. Trên trang thiết đặt, dưới thông tin liên lạc, hãy chọn thiết đặt RSS.

Quan trọng:  Nối kết thiết đặt RSS không xuất hiện nếu RSS không được bật trên trang này.

 1. Trong phần Danh sách RSS, hãy chọn xem bạn muốn bật hay tắt RSS cho danh sách.

 2. Trong phần Thông tin kênh RSS , hãy chọn xem bạn muốn để giảm trường có nhiều hàng 256 ký tự. Bạn có thể nhập một tiêu đề, mô tả và URL ảnh cho các thành phần kênh của nguồn cấp RSS.

Thông tin Kênh RSS

 1. Trong phần Cột, bạn có thể hiện hoặc ẩn cột trong mô tả RSS bằng cách chọn các hộp kiểm thích hợp. Bên cạnh tên cột, hãy nhập vào số thứ tự cột của bạn trong dạng xem.

  Lưu ý: Nếu trong nguồn cấp có một cột, giá trị cột riêng lẻ sẽ xuất hiện trong thân mục trong nguồn cấp. Nếu trong nguồn cấp có hơn một cột, thân mục sẽ bao gồm tên và giá trị của mỗi cột.

Cột RSS

 1. Trong phần Giới hạn Mục, bạn có thể giới hạn số mục và ngày có trong nguồn cấp RSS.

 2. Chọn OK.

Hiện nguồn cấp RSS để xem một danh sách hay thư viện

Nút đăng ký nguồn cấp RSS bị ẩn trên trang Sửa dạng xem của danh sách hoặc thư viện. Nhiều người dùng không có quyền truy nhập trang này, và không thể đăng ký nguồn cấp cho một dạng xem cụ thể. Người sở hữu trang, có thể hiển thị nối kết với nguồn cấp sao cho những người dùng có thể đăng ký RSS. Điều này giả định rằng RSS được bật cho site và để có danh sách hoặc thư viện.

 1. Trong danh sách hoặc thư viện, chọn Thư viện hoặc danh sách, tùy thuộc vào việc bạn đang trong một thư viện hoặc danh sách.

Lưu ý:  Tên của tab này khác nhau phụ thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện bạn đang cấu hình nguồn cấp. Ví dụ, đối với danh sách lịch, nó là tab Lịch.

 1. Nếu bạn không đã tìm ở dạng xem bạn muốn hiển thị một RSS nguồn cấp, chọn dạng xem phù hợp từ Dạng xem hiện tại thả xuống danh sách sau đó chọn Thư viện hoặc danh sách một lần nữa.

Mẹo: Nếu trình duyệt Web của bạn cho phép bạn đăng ký với một dạng xem, nút thanh công cụ RSS có thể trở thành bật tại thời điểm này ( RSS ). Nếu vậy, bạn có thể chọn để lấy URL của nguồn cấp RSS cho dạng xem. Nếu tính năng này không sẵn dùng, sau đó bạn có thể làm theo các bước trong phần còn lại của quy trình này.

 1. Chọn sửa đổi dạng xem để mở dạng xem để sửa.

  Lưu ý: Nếu sửa đổi dạng xem này không xuất hiện trên menu dạng xem , bạn không có quyền chỉnh sửa dạng xem và không thể sử dụng phương pháp này để cung cấp một nguồn cấp RSS để dạng xem.


  Sửa đổi dạng xem

 2. Trong phần tên , hãy chọn nút RSS Hình ảnh RSS để xem nguồn cấp trang gói đăng ký cho dạng xem này RSS.

 3. Sao URL cho trang đăng ký nguồn cấp RSS của dạng xem. Sau đó bạn có thể đăng URL này lên một trang trên trang của bạn để những người đóng góp cho trang của bạn có thể xem và đăng ký nguồn cấp RSS.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×