Quảng bá doanh nghiệp của bạn với chiến dịch tiếp thị trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dành cho doanh nghiệp để phóng to, bạn cần tiếp thị đó, và là người sở hữu small business, bạn muốn bảo đảm rằng nỗ lực tiếp thị của bạn là giá trị. Bằng cách sử dụng biểu mẫu Chiến dịch Tiếp thị trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể theo dõi ngày khởi tạo và phản hồi khách hàng cho chiến dịch tiếp thị của bạn. Bạn có thể nhìn thấy số lượng bán hàng mới được tạo ra bằng một tờ bướm, ví dụ, hoặc sâu quan tâm được tạo bởi một chiến dịch tiếp thị email. Cuối cùng, bạn có thể dễ dàng xem kết quả tài chính của khoản đầu tư của bạn.

Bạn có thể tạo một chiến dịch tiếp thị từ hầu như bất kỳ đâu trong Business Contact Manager cho Outlook. Ví dụ, khi bạn đang xem lại bất kỳ các báo cáo, bạn có thể tạo một chiến dịch tiếp thị mới dựa trên một trong những báo cáo. Ngoài ra, nếu bạn tạo một tệp trong Microsoft Office Publisher * hoặc Word *, bạn có thể chuyển nó thành một chiến dịch tiếp thị mới từ trong chương trình đó.

Tổng quan về sau đây cung cấp một bản tóm tắt cách bạn có thể thực hiện chiến dịch tiếp thị hoạt động dành cho doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy bấm Trợ giúp trên các biểu mẫu, hoặc xem các chủ đề có liên quan.

Tạo một chiến dịch tiếp thị mới

 1. Trong Outlook, trên menu Business Contact Manager , bấm Chiến dịch tiếp thị, sau đó bấm mới để hoàn thành biểu mẫu chi tiết về chiến dịch tiếp thị của bạn.

  Để tạo một chiến dịch tiếp thị mới trong Publisher * hoặc Word *, hoàn thành một trong các thủ tục sau đây áp dụng:

  • Trong Publisher 2007, trên thanh công cụ Business Contact Manager cho Outlook , bấm Tạo chiến dịch tiếp thị mới.

  • Trong Word 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới Business Contact Manager, sau đó bấm Tạo chiến dịch tiếp thị

   Lưu ý: Nếu bạn đã tạo một chiến dịch tiếp thị mới từ nguồn khác (chẳng hạn như Publisher * hoặc Word *, hoặc từ báo cáo), một biểu mẫu chiến dịch tiếp thị được tự động mở cho bạn.

 2. Nếu trang chung trên biểu mẫu chiến dịch tiếp thị không được hiển thị theo mặc định, trên ruy-băng, trên tab chiến dịch , trong nhóm hiện , bấm chung.

 3. Đây là gì các chiến dịch tiếp thị cho?

  Phần này là nơi bạn bắt đầu để xác định chiến dịch tiếp thị của bạn.

  • Nhập tiêu đề cho chiến dịch tiếp thị của bạn. Đây là thông tin bắt buộc và được dùng làm chủ đề mặc định đầu đề nếu bạn gửi email. Ví dụ, nếu bạn đang tiếp thị sản phẩm mùa xuân mới của bạn, bạn có thể nhập mùa xuân nằm ở đây.

  • Nhập mã chiến dịch. Đây là thông tin cần thiết, và tạo thuận lợi cho bạn để tìm này chiến dịch cụ thể trong một danh sách hơn bằng cách tìm kiếm tiêu đề chiến dịch tiếp thị; Ví dụ, bạn có thể nhập Spring07 cho của bạn mùa xuân chiến dịch tiếp thị thay vì mùa xuân nằm ở đây.

  • Trong danh sách kiểu chiến dịch , hãy chọn loại chiến dịch tiếp thị mà bạn muốn chạy. Tùy thuộc vào những gì bạn chọn, tùy chọn khác nhau trở nên sẵn dùng cho bạn trong khu vực khác của biểu mẫu này.

   Lưu ý: Bạn có thể dùng chiến dịch chỉ có một kiểu cho mỗi chiến dịch tiếp thị.

  • Trong hộp Budgeted chi phí , hãy nhập số mà bạn có kế hoạch dành tiền.

  • Nhập ngày bắt đầu và kết thúc cho chiến dịch tiếp thị của bạn.

  • Trong hộp chú thích , hãy nhập bất kỳ khác chú thích về này chiến dịch tiếp thị.

 4. Ai sẽ thấy nó?

  Nếu bạn đã chọn một kiểu chiến dịch tiếp thị được chuyển hướng tiến tới những người cụ thể, chẳng hạn như một email hoặc thư trực tiếp chiến dịch tiếp thị, bạn cần để tạo một danh sách.

  • Tạo một danh sách     Chọn có địa chỉ chiến dịch tiếp thị của bạn vào tất cả các tài khoản, liên hệ công việc hoặc đầu mối, để dùng một vùng chọn được xác định trước hoặc tạo một danh sách mới.

  • Tổng trong danh sách     Xem số lượng người sẽ xem chiến dịch tiếp thị của bạn. Bạn có thể thay đổi danh sách của bạn bằng cách bấm xem lại và lọc.

   Mẹo: Bấm tab Bộ lọc nâng cao trong hộp thoại bộ lọc để loại bỏ bản ghi của khách hàng không muốn được gọi là, gửi, Fax, hoặc gửi. Tùy chọn giao tiếp là phải được chọn trên bản ghi tài khoản và liên hệ công việc. Các tùy chọn là không gọi, không e-mail, không fax, và không gửi thư.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn đã chọn một kiểu chiến dịch tiếp thị được gửi đến danh sách bạn không thể sửa trong Business Contact Manager cho Outlook, chẳng hạn như bản thảo hoặc hội thảo, tùy chọn khác được chọn tự động.

   • Tùy chọn đã tạo sẵn dùng khi một chiến dịch tiếp thị được mở từ báo cáo.

 5. Làm thế nào họ sẽ nhận được nó?

  Phần này là nơi bạn chọn phương pháp chuyển phát những gì để sử dụng. Phương pháp này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu chiến dịch tiếp thị đã chọn, nhưng nếu bạn đang tạo một thư trực tiếp chữ cái hoặc email thông báo, bạn có thể dùng phối thư * hoặc chức năng tùy chỉnh khác trong Outlook, Publisher *, hoặc Word *.

  Lưu ý: Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact trình quản lý email tiếp thị dịch vụ bây giờ được tích hợp với Business Contact Manager cho Outlook; bạn có thể dùng nó để tạo và theo dõi thư mục tiêu nhiều danh sách gửi thư.

  *Phối thư yêu cầu Publisher hoặc Word. Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với các phiên bản 2007 hoặc 2003 của Publisher và Word.

 6. Họ sẽ nhận được những gì?

  Trừ khi bạn đã chọn cụ thể để tạo tài liệu trong Outlook, Publisher *, hoặc Word *, tài liệu cho chiến dịch tiếp thị của bạn có thể tạo trong bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn; chỉ nối kết đến một tệp hiện có.

 7. Khi thông tin của bạn đã hoàn thành và bạn đã sẵn sàng để khởi động chiến dịch tiếp thị của bạn, hãy bấm vào nút Khởi động chiến dịch . Bây giờ bạn đã sẵn sàng để theo dõi các kết quả của chiến dịch tiếp thị của bạn.

Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với các phiên bản 2007 hoặc 2003 của Publisher và Word. Tùy chọn để tạo một chiến dịch tiếp thị từ Publisher 2003 hoặc Word 2003 không sẵn dùng.

Theo dõi các kết quả của chiến dịch tiếp thị của bạn

Là chiến dịch tiếp thị của bạn theo cách, bạn có thể theo dõi các kết quả từ cùng một biểu mẫu bằng cách nối kết theo cách thủ công kết quả đầu mối, cơ hội, tài khoản và liên hệ công việc đến chiến dịch tiếp thị. Kết quả được tóm tắt trong dạng xem theo dõi của chiến dịch tiếp thị.

Để theo dõi đầu mối, cơ hội, tài khoản và liên hệ công việc liên quan đến một chiến dịch tiếp thị, nối kết bản ghi đến chiến dịch bằng cách hoàn tất thủ tục sau đây.

Nối kết bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, hoặc cơ hội đến một chiến dịch tiếp thị

Mẹo: Nghĩa là đầu mối là một bản ghi liên hệ công việc mà điều khiển đã chọn hộp kiểm.

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, hoặc cơ hội.

 2. Trong danh sách, bấm đúp vào bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, hoặc cơ hội để mở nó.

 3. Trong bản ghi, hãy bấm Bắt đầu bằng.

 4. Trong hộp thoại chọn tài khoản, liên hệ công việc, hoặc chiến dịch tiếp thị , bên dưới thư mục, bấm Chiến dịch tiếp thị.

 5. Trong danh sách, bấm vào tên của chiến dịch tiếp thị, bấm Nối kết đến, và sau đó bấm OK.

 6. Lặp lại quy trình này cho mỗi tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, hoặc cơ hội kết quả từ chiến dịch tiếp thị.

  Tổng số được tóm tắt trên bản ghi chiến dịch tiếp thị, trong dạng xem theo dõi , trong phần kết quả chiến dịch .

Xem lại kết quả của chiến dịch tiếp thị của bạn

Tổng số đầu mối, cơ hội, tài khoản hoặc liên hệ công việc được tóm tắt trong phần kết quả chiến dịch trong dạng xem theo dõi chiến dịch tiếp thị bản ghi.

 1. Trong Outlook, trên menu Business Contact Manager , bấm Chiến dịch tiếp thị, sau đó chọn chiến dịch mà bạn muốn xem lại.

  Mẹo: Trên menu dạng xem , dưới Dạng xem hiện tại, hãy chọn một dạng xem giúp dễ dàng hơn cho bạn để tìm chiến dịch tiếp thị của bạn.

 2. Mở biểu mẫu chiến dịch tiếp thị, và trên Ribbon, trên tab chiến dịch , trong nhóm hiện , hãy bấm theo dõi.

  Thông tin mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu chiến dịch tiếp thị bạn đã chọn, nhưng bạn có thể xem tổng số mới tài khoản, liên hệ công việc, đầu mối, hoặc cơ hội đã được tạo ra bằng chiến dịch tiếp thị này nếu bạn nối kết cá nhân bản ghi để chiến dịch tiếp thị. Để xem thêm chi tiết về mỗi số tổng, hãy bấm Hiển thị báo cáo.

  Để biết thêm thông tin về cách nối kết bản ghi riêng lẻ đến chiến dịch tiếp thị sao cho kết quả được theo dõi trong chiến dịch tiếp thị, hãy xem nối kết bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, hoặc cơ hội đến một chiến dịch tiếp thị Phiên bản cũ hơn trong chủ đề này.

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng dịch vụ email tiếp thị để tạo thông điệp email của bạn, bạn cũng có thể theo dõi số bị trả về thư, số lần thư của bạn đã được mở, và số lần mà các nối kết trong các thư đã được theo dõi.

 3. Nhập chi phí hiện tại của chiến dịch tiếp thị trong hộp chi phí thực tế .

Dẫn hướng ruy-băng

Biểu mẫu chứa các nút sau — nằm trên ruy-băng, đây là một phần của giao diện người dùng Microsoft Office Fluent — đó là dành riêng cho Business Contact Manager cho Outlook.

Trong nhóm

Bấm

Tới

Hiển thị

Chung

Nhập và xem lại thông tin chung về chiến dịch tiếp thị.

Hiển thị

Theo dõi

Theo dõi, đo lường và đánh giá phản hồi cho chiến dịch tiếp thị của bạn.

Chiến dịch

Khỏi động chiến dịch

Khởi động chiến dịch tiếp thị của bạn đã hoàn thành.

Chiến dịch

Làm mới dữ liệu

Làm mới dữ liệu theo dõi cho chiến dịch tiếp thị của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×