Quản lý dự án trên trang nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể quản lý dự án và gán tác vụ cho thành viên nhóm bằng cách thêm danh sách tác vụ và lịch vào trang nhóm.

  1. Bấm vào lát xếp Làm việc cho kịp hạn chót? trên phần web Bắt đầu với trang.

    Lát xếp "Làm việc cho kịp hạn chót?" trên phần web "Bắt đầu với trang".

  2. Bấm Thêm.

Thao tác này sẽ thêm các ứng dụng Tác vụ và Lịch vào trang nhóm. Tiếp theo, có thể bạn sẽ muốn chia sẻ trang nhóm với người khác - những người có thể liên quan hay quan tâm đến dự án của bạn. Nếu những người có thẩm quyền đã truy nhập được vào trang nhóm, khi đó, bạn có thể đi sâu vào việc hoạch định dự án.

Hoạch định và quản lý dự án

Bước đầu tiên của hoạch định dự án là thêm hoặc gán tác vụ cho mọi người. Khi thêm tác vụ, có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình cần phải có nhiều trường khác nhau để nắm giữ lại một thông tin cụ thể nào đó. Bạn có thể dễ dàng thêm cột vào danh sách tác vụ.

Một khi bạn bắt đầu làm việc trong dự án, sẽ có vài thứ khác nhau mà bạn có thể làm:

Cách khác để quản lý dự án

Mặc dù đối với một số người, trang nhóm có thể là đúng là nơi để quản lý dự án nhưng một số người khác vẫn có thể hưởng lợi từ việc quản lý dự án bằng cách dùng trang dự án hoặc bằng cách dùng Project Web App.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×