Quản lý việc sử dụng Docs.com trong tổ chức của bạn

Quan trọng: Dịch vụ Docs.com đã ngừng hoạt động vào 15/12/2017. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com.


Docs.com là nền tảng trực tuyến của Microsoft nơi bạn có thể phát hành và khám phá các tài liệu Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway và PDF, v.v.. Với Docs.com, bạn có thể tạo danh mục dự án trực tuyến thuộc chuyên môn của bạn, khám phá, tải xuống hoặc đánh dấu tài liệu của các tác giả khác, đồng thời, xây dựng thương hiệu của bạn bằng SEO tích hợp sẵn, phân tích và email cũng như chia sẻ mạng xã hội. Docs.com đi kèm với một số cài đặt quyền riêng tư nơi người dùng có thể chọn chỉ chia sẻ nội dung trong tổ chức của bạn hoặc công khai trên web toàn cầu.

Gần đây, chúng tôi đã nâng cao dịch vụ nhằm đảm bảo tốt hơn bảo mật và quyền riêng tư của tổ chức bạn. Docs.com hỗ trợ đăng nhập từ tài khoản Facebook, Microsoft và tài khoản cơ quan hoặc trường học. Vì Docs.com chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu của khuôn khổ tuân thủ của Office 365 nên người quản trị Đối tượng thuê Azure và Office 365 phải "chọn tham gia" để cho phép người dùng có tài khoản tổ chức sử dụng dịch vụ,

Làm theo hướng dẫn trong bài viết này để cho phép tổ chức của bạn đăng nhập Docs.com.

Quản lý và cập nhật cài đặt Docs.com trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Trên trang chủ của người quản trị, bung rộng Cài đặt, rồi chọn mục Dịch vụ & phần bổ trợ.

  Bung rộng Cài đặt, rồi chọn Dịch vụ & phần bổ trợ
 4. Trên trang Dịch vụ & phần bổ trợ, chọn Docs.com.

  Trên trang Dịch vụ & phần bổ trợ, chọn Docs.com
 5. Trong pa nen Docs.com, chuyển cài đặt bên cạnh văn bản Cho phép mọi người trong tổ chức của bạn phát hành tài liệu lên Docs.com sang vị trí Bật.

  Chuyển con trượt tới vị trí Bật để cho phép mọi người trong tổ chức của bạn phát hành lên Docs.com
 6. Chọn Lưu để lưu cài đặt.

Sử dụng PowerShell để quản lý quyền truy nhập người dùng vào Docs.com

Các phiên bản Windows sau được hỗ trợ cho các thủ tục của PowerShell:

 • Windows 10 (64 bit)

 • Windows 8.1 Pro (64 bit)

 • Windows 8.1 Enterprise (64 bit)

 • Windows 7 SP1 (64 bit)

 • Windows Server 2016 TP5 (64 bit)

 • Windows Server 2012 R2 (64 bit)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

Lưu ý: Thủ tục sau đây yêu cầu phiên bản 64 bit của Windows.

Để kích hoạt thông tin xác thực tổ chức trên Docs.com, trước tiên, bạn phải tạo tài khoản dịch vụ chính cho Docs.com. Sau khi được thực hiện thành công điều này, bạn sẽ không cần phải thực hiện quy trình này lại lần nữa.

 1. Nếu bạn đang không sử dụng Windows 10, trước tiên, hãy cài đặt Bản xem trước Mô-đun PackageManagement PowerShell trên máy tính.

 2. Bắt đầu bảng điều khiển Windows PowerShell với đặc quyền của Người quản trị.

 3. Chạy lệnh sau đây để tải xuống, rồi cài đặt Mô-đun Azure Active Directory V2 PowerShell:

  Install-Module -Name AzureAD -RequiredVersion 2.0.0.30

  • Nhập Y nếu bạn thấy mục "Bạn có chắc chắn muốn cài đặt mô-đun từ 'PSGallery' không?"

  • Nhập Y nếu bạn thấy mục "Bạn có muốn PowerShellGet cài đặt và nhập nhà cung cấp NuGet ngay bây giờ không?"

 4. Chạy lệnh sau đây để kết nối với đối tượng thuê của bạn:

  Connect-AzureAD
 5. Nhập thông tin xác thực cho tài khoản người quản trị của bạn trong dịch vụ Microsoft Online. Ví dụ: đối với Office 365, bạn sẽ nhập thông tin xác thực người quản trị toàn cầu của mình. Điều này cho phép bạn truy nhập và quản trị Azure AD của mình.

  Nhập thông tin xác thực người quản trị Azure Active Directory của bạn
 6. Chạy lệnh sau đây để tạo tài khoản dịch vụ chính mới cho Docs.com:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Remove-AzureADServicePrincipal

  Sau đó:

  New-AzureADServicePrincipal -AppId 16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89

Lưu ý: Thủ tục sau đây yêu cầu phiên bản 64 bit của Windows.

Nếu bạn đã hoàn tất thủ tục trước đó trong bài viết này và bây giờ muốn vô hiệu hóa đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản tổ chức cho người dùng của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây.

 1. Bắt đầu bảng điều khiển PowerShell với đặc quyền của Người quản trị.

 2. Chạy lệnh sau đây để kết nối với đối tượng thuê của bạn:

  Connect-AzureAD
 3. Nhập thông tin xác thực cho tài khoản người quản trị của bạn trong dịch vụ Microsoft Online. Ví dụ: đối với Office 365, bạn sẽ nhập thông tin xác thực người quản trị toàn cầu của mình. Điều này cho phép bạn truy nhập và quản trị Azure AD của mình.

  Nhập thông tin xác thực người quản trị Azure Active Directory của bạn
 4. Chạy lệnh sau đây để chặn tất cả người dùng của bạn khỏi việc đăng nhập vào Docs.com bằng thông tin xác thực của tổ chức bạn:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $false

  Bây giờ, bạn đã chặn quyền truy nhập vào Docs.com đối với tất cả người dùng. Tuy nhiên:

  • Người dùng của bạn vẫn sẽ có thể xem nội dung phát hành trước đó.

  • Người dùng của bạn sẽ không thể sửa đổi nội dung phát hành trước đó.

  • Người dùng của bạn sẽ không thể xem nội dung phát hành trước đó có cài đặt khả năng hiển thị Tổ chức.

 5. Nếu bạn muốn kích hoạt đăng nhập tài khoản tổ chức lại lần nữa sau khi chạy lệnh ở Bước 4, bạn có thể chạy lệnh sau đây:

  Get-AzureADServicePrincipal | ? { $_.AppId -eq "16ca8a85-6f41-4947-844e-edc776d9cd89" } | Set-AzureADServicePrincipal -AccountEnabled $true

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×