Quản lý và vòng đời của một trang SharePoint hiện đại

Quản lý và vòng đời của một trang SharePoint hiện đại

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hiện đại trang trong SharePoint cung cấp cho bạn nhiều khả năng cùng một trang trong trang web phát hành cổ điển cung cấp. Cùng một trang SharePoint hiện đại được tạo, nó có thể được chỉnh sửa, lưu, phát hành và chia sẻ.  Một trang cũng có thể được xóa hoặc khôi phục một phiên bản khác nhau. Bạn cũng có thể thiết lập một dòng phê duyệt nội dung.

Vòng đời trang

Nút Mới Tạo Vòng đời của một trang bắt đầu với việc tạo của nó.    Khi bạn lần đầu tiên tạo một trang, đó là ở trạng thái bản thảo "cục bộ", có nghĩa là không có ai có thể xem nó vẫn chưa.

Lưu dưới dạng bản thảo nút Lưu dưới dạng bản thảo Khi bạn lưu và đóng trang này, nó được kiểm nhập dưới dạng phiên bản phụ và trở thành một bản thảo "chung".    Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa (hoặc người sở hữu trang) bây giờ có thể xem và sửa nó.

Nút sửa Ed Để sửa trang, bạn bấm vào nút và trang hiện được kiểm xuất cho bạn.     Miễn là trang được mở để chỉnh sửa, hoặc kiểm xuất, không có ai có thể sửa nó. Trang bị "khóa" cho đến khi thay đổi được lưu hoặc loại bỏ, hoặc cho đến khi phát hành trang. Ngoại lệ là nếu trang có hoạt động không 5 phút, phiên làm việc soạn thảo sẽ hết thời gian chờ và trang sẽ "không khóa." 

Loại bỏ thay đổi Loại bỏ thay đổi Khi bạn bỏ thay đổi, trang được trả về cho trạng thái trước đó.    Đó là tương đương với "Hoàn tác kiểm xuất."

Nút phát hành Phát hành Khi một trang được phát hành bằng cách bấm nút phát hành, nó được kiểm nhập dưới dạng phiên bản "chính" và đi "trực tiếp," có nghĩa là bất kỳ ai có thể xem site của bạn có thể xem trang.   

Phát hành lại nút Phát hành lại Khi một trang đã được phát hành được sửa, phát hành lại nút kiểm tra trong trang dưới dạng phiên bản "chính" tiếp theo, và những thay đổi đi "trực tiếp," có nghĩa là bất kỳ ai có thể xem site của bạn có thể xem mới, thay đổi phiên bản.

Vòng đời trang với phê duyệt nội dung

Vòng đời của một trang có nội dung bật phê duyệt sẽ chỉ hơi khác một chút như một trang đã được phê duyệt bởi người nào đó trước khi nó có thể được phát hành. Người phê duyệt các nên, là người sở hữu site hoặc những người có toàn quyền kiểm soát hoặc sửa quyền cho site.

Sau đây là các giai đoạn bổ sung cho trang phát hành khi nội dung phê duyệt được bật lên bằng cách dùng dòng. Không bao gồm dưới đây là các bước cho các dòng phê duyệt yêu cầu nhiều người phê duyệt hoặc để phê duyệt tùy chỉnh dòng.

Gửi để phê duyệt nút Gửi để phê duyệt  Khi trang sẵn sàng để phát hành, tác giả trang gửi trang để phê duyệt.   

Đang chờ phê duyệtCho đến khi một trang được phê duyệt, nó vẫn nằm ở trạng thái đang chờ.

Nút xem lại các phê duyệt Xem lại các phê duyệt   Người chỉ định như người phê duyệt sẽ nhận được một thông báo và thấy một nút phê duyệt xem lại, nơi họ có thể xem trang.    Người phê duyệt không thể sửa nội dung; họ chỉ có thể phê duyệt hoặc từ chối hoặc nội dung. Họ có thể gửi chú thích cùng với thông báo tác giả trang sẽ nhận được.

Phát hành   Khi một trang được phê duyệt, nó được phát hành và kiểm nhập dưới dạng "chính" Phiên bản và đi "trực tiếp," có nghĩa là bất kỳ ai có thể xem site của bạn có thể xem trang.

Cách được đề xuất để dùng phê duyệt nội dung cho trang hiện đại là sử dụng Microsoft Flow. Hãy xem cấu hình trang phê duyệt để tìm hiểu cách thực hiện việc này.

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cổ điển yêu cầu phê duyệt trong một thư viện, hãy xem yêu cầu phê duyệt mục trong danh sách trang hoặc thư viện.

Ai có thể sửa một trang không?

Bạn có cung cấp quyền sửa bất kỳ ai cũng có thể sửa trang. Trên trang nhóm, thêm ai đó vào nhóm site nhóm có quyền sửa theo mặc định. Trên trang thông tin liên lạc, chỉ người sở hữu trang và các tệp bạn đã cung cấp quyền sửa có thể sửa.

Khi bạn bấm vào sửa trên một trang, trang được kiểm xuất, có nghĩa là không có ai có thể sửa nó, trừ khi bạn lưu và đóng trang, bỏ thay đổi, hoặc phát hành trang. Các hành động kiểm tra trang lại mỗi.

Khi ai đó kiểm tra xuất trang vô tình hoặc quên để lưu và đóng, bỏ thay đổi hoặc phát hành, trang sẽ tự động lưu và đóng lại sau khi 5 phút không hoạt động.

Hai người không thể sửa cùng một trang cùng một lúc. Nếu một người có một trang mở để chỉnh sửa, và người khác đã cố gắng sửa trang, một thông báo được hiển thị trang được được sửa bởi những người khác. Bạn có thể yêu cầu người đang mở để chỉnh sửa để "Phiên bản" trang bằng cách lưu và đóng, loại bỏ thay đổi, hoặc phát hành trang. Ngoại lệ là nếu trang có hoạt động không 5 phút, phiên làm việc soạn thảo sẽ tự động hết thời gian chờ và trang sẽ "không khóa." 

Người sở hữu trang có một tùy chọn bổ sung để ghi đè kiểm xuất của người sửa trang.

Tìm trang

Trang được lưu trữ trong thư viện trang, có thể truy nhập bằng cách bấm vào trang trong thanh dẫn hướng. Nếu trang không được hiển thị trong dẫn hướng, bạn có thể đi đến thiết đặt trang Nút Thiết lập trang web công cộng SharePoint Online , sau đó nội dung Site, và tìm kiếm Trang của trang web.

Khôi phục Phiên bản trước

 1. Đi đến thư viện trang .

 2. Bấm chuột phải vào khoảng cách giữa các tên trang và ngày, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản từ menu. Bạn có thể cần phải cuộn menu để xem Lịch sử Phiên bản.

  Nếu bạn không nhìn thấy phiên bản lịch sử, bấm hình elip () trong hộp thoại, sau đó bấm Lịch sử Phiên bản.

  Bạn sẽ thấy một danh sách các phiên bản của tệp.

  Phiên bản lịch sử hộp thoại với 3 Phiên bản.
 3. Trong hộp thoại Lịch sử Phiên bản , di chuột bên cạnh phiên bản bạn muốn và bấm vào mũi tên xuống ở bên phải để có danh sách tùy chọn.

  Tùy chọn lịch sử Phiên bản (xem, khôi phục, xóa bỏ)

  Bấm Khôi phục.

 4. Bấm OK để khôi phục Phiên bản hiện tại làm mới nhất.

  Khôi phục Phiên bản xác nhận hộp thoại với OK được chọn

  Lưu ý: SharePoint không loại bỏ phiên bản cũ hơn, bạn chỉ cần khôi phục, nó sẽ tạo ra một bản sao và làm cho nó Phiên bản mới nhất.

Kiểm tra trang trong và ngoài từ thư viện trang

Chúng tôi khuyên nên sử dụng các lệnh sửa, lưu và đóng, bỏ thay đổi, phát hành trên trang quản lý kiểm tra trang to và thu. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra thủ công trang to và thu bằng cách dùng các bước tương tự, bạn sẽ sử dụng trong bất kỳ thư viện tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu.

Ngừng phát hành trang

Nếu bạn không còn muốn trang của bạn là người khác xem hoặc tìm thấy trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể ngừng phát hành nó:

 • Đi đến thư viện trang

 • Chọn trang bạn muốn ngừng phát hành.

 • Bấm vào …, và sau đó bấm Thêm.

 • Bấm ngừng phát hành.

Điều này đặt trang trở thành trạng thái bản thảo. Trang sẽ vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, mặc dù. Nếu bạn không muốn này xảy ra, loại bỏ quyền từ trang. để thực hiện điều này, hãy đi đến thư viện trang, bấm vào …, bấm Thêm, và sau đó bấm thuộc tính. Ở phía trên cùng, hãy bấm chia sẻ với. Sau đó bấm dừng chia sẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×