Quản lý tuyển tập site và thiết đặt chung trong trung tâm quản trị SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là một Office 365 toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn, bạn có thể dùng Trung tâm quản trị SharePoint để:

 • Tạo và quản lý tuyển tập site cổ điển, bao gồm phân bổ và giám sát bộ nhớ của tuyển tập trang

 • Quản lý các quyền và người dùng và giúp bảo mật nội dung trên các trang

 • Quản lý hồ sơ người dùng và cấu hình thiết đặt OneDrive (được gọi là "Trang của tôi" thiết đặt trong Trung tâm quản trị)

 • Bật và cấu hình các tính năng cụ thể SharePoint Online hoặc thiết đặt chung

Đây là tổng quan về chi tiết quan trọng, bạn nên cân nhắc khi lên kế hoạch làm thế nào để tạo ra, cấu hình và quản lý SharePoint Online môi trường của bạn.

Mở Trung tâm quản trị

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

Tuyển tập trang là một nhóm trang web có cùng một chủ sở hữu và chia sẻ các thiết đặt quản trị, chẳng hạn như các quyền. Khi bạn tạo một tuyển tập trang, trang mức cao nhất sẽ tự động được tạo trong tuyển tập trang. Sau đó bạn có thể tạo một hoặc nhiều trang phụ bên dưới trang mức cao nhất.

Sơ đồ phân cấp của một tuyển tập site hiện site mức cao nhất và các site phụ.

Trang mức cao nhất và các trang phụ cho phép áp dụng các cấp độ điều khiển khác nhau đối với các tính năng và thiết đặt của trang. Bằng việc sử dụng cấu trúc phân cấp này, bạn có thể cho phép người dùng có một trang làm việc chính dành cho toàn bộ nhóm cùng với các trang làm việc cá nhân và các trang chia sẻ dành cho các dự án nhánh. Bạn có thể tạo các tuyển tập trang riêng biệt cho các bộ phận khác nhau hoặc cho các trang web bên ngoài.

Thiết đặt tuyển tập site Trung tâm quản trị SharePoint

Làm thế nào bạn quyết định tổ chức các tuyển tập site tùy thuộc vào kích cỡ của tổ chức của bạn và các nhu cầu kinh doanh. Để biết thông tin về cách tạo tuyển tập trang, hãy xem tạo hoặc xóa tuyển tập trang.

Liên lạc site và site nhóm mới thuộc về nhóm Office 365 không thể được tạo hoặc quản lý trong Trung tâm quản trị SharePoint . Để biết thông tin về việc tạo các trang này, hãy xem tạo một site nhóm trong SharePoint Onlinetạo một liên lạc site trong SharePoint Online. Để biết thông tin về việc cho phép người dùng tạo trang, hãy xem quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online. Để biết thông tin về việc quản lý các trang này bằng cách dùng Microsoft PowerShell, hãy xem quản lý site nhóm và liên lạc site bằng cách sử dụng PowerShell.

Nếu bạn tìm hiểu một vài chi tiết cơ bản. — ví dụ, gì tuyển tập trang sẽ được sử dụng cho và mà người dùng cần phải có quyền truy nhập vào đó — sau đó, điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về loại mẫu site để dùng, bao nhiêu dung lượng lưu trữ để phân phối , và số lượng các tuyển tập trang, bạn có thể cần phải tạo. Nếu bạn cần xem xét giới hạn lưu trữ của bạn hoặc số lượng tuyển tập trang được hỗ trợ cho gói đăng ký của bạn, hãy xem SharePoint Online giới hạn.

Nếu bạn muốn xác định điều này:

Đặt câu hỏi sau :

Chúng tôi nên sử dụng những mẫu trang nào?

Khi bạn tạo một tuyển tập trang, bạn có thể sử dụng một mẫu trang. Mẫu trang được điền sẵn các danh sách, thư viện, trang và các thành phần hoặc tính năng khác hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh khác nhau. Bạn có thể dùng mẫu này theo nguyên trạng hoặc bạn có thể tùy chỉnh trang để nó đáp ứng các nhu cầu của bạn.

Mỗi trang sẽ kế thừa các thuộc tính từ mẫu mà bạn chọn cho tuyển tập trang. Bạn có thể dùng nhiều mẫu trang trong tuyển tập trang.

 • Kiểu nội dung nào sẽ được lưu trữ trên trang?

 • Trang có đáp ứng mục đích chuyên biệt được đưa ra hay không?

 • Mọi người cần tương tác với nội dung đó như thế nào?

Chúng tôi cần bao nhiêu tuyển tập trang?

Các nhu cầu kinh doanh và tổng giới hạn lưu trữ sẽ ảnh hưởng đến quyết định này.

Các loại trang, chẳng hạn như danh mục ứng dụng và Trung tâm tìm kiếm, tồn tại dưới dạng độc lập tuyển tập trang. Một vài trong số này có thể được tự động tạo cho bạn khi bạn đăng ký Office 365. Bạn có thể cần thêm tuyển tập trang nếu tổ chức của bạn có các mục đích chuyên biệt. Ví dụ, một số nhóm cần hạn chế truy nhập nội dung của họ.

Lưu ý: Thông tin Website Công cộng SharePoint Online trong bài viết này chỉ áp dụng được nếu tổ chức của bạn đã mua Office 365 trước ngày 9 tháng 3 năm 2015. Những khách hàng hiện đang sử dụng tính năng này sẽ vẫn tiếp tục có quyền truy nhập vào tính năng trong tối thiểu là hai năm sau ngày chuyển đổi là ngày 9 tháng 3 năm 2015. Những khách hàng mới đã đăng ký Office 365 sau ngày chuyển đổi sẽ không có quyền truy nhập vào tính năng này. Từ nay trở đi, khách hàng của Office 365 sẽ có quyền truy nhập vào các gói đăng ký của bên thư ba đầu ngành cho phép họ sở hữu website công cộng nhằm mang tới một giải pháp và tính hiện diện trực tuyến toàn diện. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem mục Thông tin về các thay đổi với tính năng Website Công cộng SharePoint Online trong Office 365.

 • Có bộ phận hay nhóm nào cần quản lý dữ liệu riêng hay không?

 • Bạn có cần các tuyển tập trang khác nhau dành cho các mục đích chuyên biệt không?

 • Bạn có lập kế hoạch sử dụng ứng dụng cho SharePoint (nếu vậy, bạn sẽ cần tạo một trang Ca-ta-lô Ứng dụng)

Chúng tôi cần bao nhiêu dung lượng lưu trữ cho mỗi tuyển tập trang?

Khi tổ chức của bạn mua dịch vụ SharePoint Online , nó được cấp phát một vùng chứa dung lượng lưu trữ dựa trên số lượng giấy phép người dùng đó mua và kiểu của nó mua gói Office 365. Tổng số tiền dung lượng lưu trữ được gộp sao cho bạn có thể xác định số lượng lưu trữ cho mỗi tuyển tập trang (tối thiểu 50 MB).

Khi bạn chỉ định dung lượng lưu trữ cho một tuyển tập trang mới, bạn sẽ có thể xem được tổng dung lượng được phân bổ cho tổ chức của bạn và dung lượng lưu trữ hiện còn để phân bổ cho các tuyển tập trang mới. Sau khi đã đặt một dung lượng lưu trữ cho tuyển tập trang, bạn luôn có thể tăng dung lượng này về sau nếu cần thiết. Bạn có thể theo dõi dung lượng nhớ đang được sử dụng bởi tuyển tập trang và nhận được thông báo khi tuyển tập trang sắp đạt đến hạn mức phân bổ dung lượng nhớ.

Nếu bạn nhận thấy tổ chức của mình hoạt động khá chậm với dung lượng còn lại, bạn có thể làm ba việc sau đây:

 • Giảm khối lượng nội dung trên site SharePoint Online của bạn.

 • Xóa một hoặc nhiều tuyển tập trang.

 • Mua thêm dung lượng lưu trữ từ Microsoft hoặc nhà cung cấp.

Bạn nên theo dõi dung lượng lưu trữ đang được sử dụng và đặt các nguyên tắc hướng dẫn và chính sách với những người quản trị tuyển tập trang và các chủ sở hữu trang về bất kỳ giới hạn kích cỡ tệp nào mà bạn muốn đặt trong tổ chức của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn lưu trữ tuyển tập trang quản lý.

 • Bạn nghĩ bạn cần toàn bộ bao nhiêu tuyển tập trang?

 • Gói đăng ký của bạn có bao nhiêu dung lượng lưu trữ?

 • Bạn có các tuyển tập trang cụ thể nào có các yêu cầu về lưu trữ lớn hơn các tuyển tập khác, dựa trên kiểu hoặc khối lượng nội dung mà chúng sẽ lưu trữ không?

 • Bạn sẽ cho phép người dùng trang để tạo trang nhóm của riêng họ trong tuyển tập trang cụ thể? Để biết thêm thông tin về cách cho phép tạo trang, hãy xem cho phép người dùng tạo trang nhóm của riêng mình.

Chúng tôi có cần hỗ trợ đa ngữ không?

Tính năng Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ (MUI) cho phép người dùng xem trang hoặc trang Web bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định được thiết đặt trên trang hoặc tuyển tập trang đó. Tính năng MUI không phải là công cụ dịch; nó chỉ thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho một số thành phần giao diện mặc định.

MUI chỉ thay đổi giao diện người dùng với từng người dùng cá nhân; nó không ảnh hưởng đến cách trang đó hiển thị với những người dùng khác. Ngoài ra, bất kỳ nội dung trang nào được tạo ở ngôn ngữ mặc định của trang sẽ vẫn hiển thị ở ngôn ngữ mặc định.

MUI được bật theo mặc định. Tuy nhiên, nếu MUI dùng trên tuyển tập trang, sau đó nó cũng phải được bật bởi người quản trị tuyển tập trang. Bạn và người sở hữu trang web của bạn cần để quyết định trước ngôn ngữ mặc định để dùng cho các tuyển tập trang của bạn và các site, vì sau khi đã xác định ngôn ngữ đó không thể thay đổi.

Sau khi bạn tạo một tuyển tập trang, điều quan trọng là để xác nhận rằng vị trí và các thiết đặt khu vực trên trang web là chính xác. Ví dụ, khi bạn tạo trang tiếng Pháp, bản địa sẽ luôn được thiết pháp ngay cả khi bạn đang ở Canada. Do đó, cho dù ngôn ngữ bạn chọn, nó là một ý kiến hay để xác nhận rằng khu vực và thiết đặt địa là chính xác cho vị trí của bạn.

Để biết thêm thông tin về các trang đa ngữ, hãy xem giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ.

 • Có tuyển tập trang nào cần được tạo bằng một ngôn ngữ cụ thể hay không?

Quản trị là bộ chính sách, vai trò, trách nhiệm và quy trình để kiểm soát cách thức mà tổ chức của bạn cộng tác để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Những mục tiêu này hướng trọng tâm tới dịch vụ mà bạn cung cấp và việc quản lý quyền sở hữu trí tuệ mà các nhân viên của bạn tạo ra. Khi bạn lập kế hoạch cho các tuyển tập trang, bạn nên xây dựng một kế hoạch về cách quản trị chúng.

Khi bạn suy nghĩ về cách cấu trúc và quản trị các tuyển tập trang của mình, hãy cân nhắc các câu trả lời cho những câu hỏi sau.

Nếu bạn muốn thực hiện điều này:

Đặt câu hỏi sau:

Một tuyển tập trang hiệu quả bao gồm các đội cá nhân và nhóm chia sẻ các mục tiêu chung.

Cấu trúc của tuyển tập trang có tăng thêm tính hiệu quả cho tổ chức của bạn hay không?

Một trang bảo mật sẽ được hiển thị công khai với những người cần thông tin nhưng sẽ chặn thông tin với những người không cần thiết xem chúng.

Cấu trúc có cho phép kiến trúc thông tin đáp ứng các yêu cầu pháp lý, nhu cầu riêng tư và các mục tiêu bảo mật hay không?

Một mô hình quyền cho phép quyền đọc, quyền viết hoặc cả hai.

Kiểu quyền nào người dùng sẽ cần đối với nội dung?

Ủy quyền cho người dùng bên ngoài trên chỉ những tuyển tập site mà bạn cần nó. Để biết thêm thông tin về việc cho phép người dùng bên ngoài truy nhập vào trang của bạn, hãy xem quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint Online của bạn bên ngoài.

Người dùng bên ngoài công ty có cần quyền truy nhập hay không?

Một kế hoạch được quản lý dành cho các trang được bảo trì tốt.

Ai sẽ được phép tạo và quản lý các trang trong tuyển tập trang?

Vị trí dành cho những hành động và ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như giải pháp hộp cát.

Tính năng và chức năng nào sẽ được kích hoạt cho người dùng?

Một tuyển tập trang có nội dung hữu ích với những người đang chia sẻ trang.

Liệu nội dung được tìm thấy trong các kết quả tìm kiếm có phù hợp với những người đang chia sẻ tuyển tập trang hay không?

Một giải pháp có thể quản lý được và dễ nâng cấp.

Mức độ tùy chỉnh bạn sẽ cho phép?

Là người quản trị SharePoint , bạn có thể xóa bỏ và khôi phục tuyển tập site cổ điển bằng Trung tâm quản trị SharePoint . Để biết thông tin, hãy xem tạo hoặc xóa tuyển tập trangkhôi phục tuyển tập trang đã xóa bỏ.

Quản lý các quyền và giúp bảo mật nội dung

Người xem xét quan trọng khi thiết lập và triển khai một tuyển tập trang là quyền và bảo mật. Quản lý người dùng cơ sở của bạn và việc bảo mật nội dung và dữ liệu cần được xem là cho một trang web thành công.

Có ba vai trò quản trị trong quản trị dịch vụ SharePoint Online :

 • Quản trị toàn cầu    Quản trị cho cổng thông tin Office 365; có thể quản lý giấy phép Dịch vụ, người dùng và nhóm, tên miền và đã đăng ký dịch vụ. Trong Office 365, người quản trị toàn cầu cũng là người quản trị SharePoint .

 • Người quản trị SharePoint    Quản trị đối tượng thuê mức mà công việc chính là quản lý một môi trường SharePoint Online sử dụng trung tâm quản trị SharePoint ; có thể tạo và quản lý tuyển tập site, chỉ định các người quản trị tuyển tập trang, xác định đối tượng thuê thiết đặt và cấu hình dịch vụ kết nối nghiệp vụ và lưu trữ bảo mật, Dịch vụ biểu mẫu InfoPath, quản lý bản ghi, tìm kiếm và hồ sơ người dùng.

 • Người quản trị tuyển tập trang    Người dùng có quyền để quản lý tuyển tập trang. Một tuyển tập trang có thể có một vài người quản trị, nhưng chỉ có một người quản trị chính. Người quản trị SharePoint nên gán quyền cho người quản trị tuyển tập site chính khi tạo một tuyển tập trang và có thể thêm nhiều người quản trị tuyển tập trang sau đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý người quản trị cho tuyển tập trang.

SharePoint Online cung cấp khả năng cho người dùng trang để mời người dùng bên ngoài (tức là người dùng không có giấy phép vào thuê bao Office 365 của bạn) để xem hoặc sửa nội dung trên trang. Nếu bạn đang tự hỏi về những loại người dùng được đủ điều kiện để là người dùng bên ngoài và những gì quyền người dùng bên ngoài có, hãy xem quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint Online của bạn bên ngoài. Chia sẻ bên ngoài là một tính năng cộng tác hiệu quả có thể hỗ trợ các nhu cầu của tổ chức của bạn để cộng tác với nhà cung cấp bên ngoài, khách hàng, hoặc máy khách. Tuy nhiên, đó là quan trọng để quản lý chia sẻ bên ngoài cẩn thận để đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào bạn không muốn chia sẻ đầy đủ được bảo vệ.

Có ba cách mà người dùng có thể chia sẻ nội dung trên trang với những người bên ngoài tổ chức của bạn:

 • Họ có thể chia sẻ toàn bộ trang bằng cách mời người dùng bên ngoài đăng nhập vào trang của bạn bằng tài khoản Microsoft hoặc một cơ quan hoặc trường học.

 • Họ có thể chia sẻ tài liệu riêng lẻ bằng cách mời người dùng bên ngoài đăng nhập vào trang của bạn bằng tài khoản Microsoft hoặc một cơ quan hoặc trường học.

 • Họ có thể gửi cho người dùng nối kết dành cho khách để xem các tài liệu riêng lẻ trên trang của bạn.

Chia sẻ bên ngoài được bật theo mặc định cho môi trường SharePoint Online (đối tượng thuê) và tuyển tập trang trong đó. Bạn có thể muốn tắt tính năng trên tổng thể trước khi mọi người bắt đầu dùng trang hoặc cho đến khi bạn biết chính xác cách bạn muốn dùng tính năng. Bạn có thể quyết định bạn muốn cho phép chia sẻ cho tuyển tập trang cụ thể, trong khi vẫn để nó bị tắt trong tuyển tập site sẽ lưu trữ nội dung nhạy cảm dành cho doanh nghiệp của bạn bên ngoài. Bạn nên cung cấp cho những cân nhắc chu đáo nơi bạn bật chia sẻ bên ngoài và mức chia sẻ bên ngoài bạn cho phép.

Bạn có thể cấu hình chia sẻ bên ngoài ở hai cấp độ trong Trung tâm quản trị SharePoint :

 1. Bạn có thể bật hoặc tắt hoàn toàn chia sẻ cho toàn bộ SharePoint Online môi trường (hoặc người thuê) với bên ngoài.    Ngoài ra, nếu bạn bật chia sẻ bên ngoài, bạn có thể chỉ định nếu bạn muốn cho phép chỉ với người dùng được xác thực, hoặc nếu bạn muốn cho phép người dùng chia sẻ nội dung với tên người dùng và người dùng ẩn danh thông qua nối kết dành cho khách. Bạn phải bật chia sẻ bên ngoài hoàn toàn tính có thể bật lại cho tuyển tập trang cụ thể.

 2. Bạn có thể bật hoặc tắt chia sẻ cho tuyển tập site riêng với bên ngoài.    Điều này cung cấp cho bạn khả năng bảo mật nội dung trên tuyển tập trang cụ thể mà bạn không muốn chia sẻ. Bạn cũng có thể xác định cấp độ của việc chia sẻ mà bạn muốn cho phép trong tuyển tập trang (chia sẻ với người dùng được xác thực, hoặc chia sẻ với tên người dùng và người dùng ẩn danh thông qua nối kết dành cho khách).

Để biết thêm thông tin về cách cho phép và quản lý chia sẻ bên ngoài, hãy xem quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint online của bạn bên ngoài. Để biết thông tin về cách người dùng có thể chia sẻ nội dung, hãy xem SharePoint chia sẻ tệp hoặc thư mục trong Office 365.

SharePoint Online IRM sử dụng Microsoft Azure Active Directory Rights Management Dịch vụ (RMS), một công nghệ bảo vệ thông tin trong Office 365. Bảo vệ thông tin quản lý quyền (IRM) có thể áp dụng với các tệp trong SharePoint danh sách và thư viện. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Microsoft Azure Active Directory Rights Management là gì?

Khi đã bật IRM cho một danh sách hoặc thư viện, các tệp được mã hóa để chỉ những người được cho phép mới có thể xem chúng hoặc thực hiện những hành động cụ thể đối với những tệp này. Mỗi tệp được quản lý bằng quyền cũng có giấy phép phát hành áp dụng các hạn chế đối với những người xem tệp đó. Các hạn chế điển hình bao gồm tạo ra tệp chỉ đọc, tắt tính năng sao chép văn bản, ngăn không cho mọi người lưu bản sao cục bộ và ngăn không cho mọi người in tệp đó. Các chương trình máy khách có thể đọc được các kiểu tệp được hỗ trợ IRM dùng giấy phép phát hành bên trong tệp được quản lý bằng quyền để thực thi các hạn chế này. Đây là cách mà tệp được quản lý bằng quyền duy trì chức năng bảo vệ ngay cả sau khi nó được tải xuống.

Theo mặc định, IRM bị vô hiệu hóa khi bạn đăng ký với Office 365. Trước khi bạn bật dịch vụ IRM bằng Trung tâm quản trị SharePoint, người quản trị toàn cầu Office 365 cần trước tiên cài đặt mô-đun Microsoft PowerShell để quản lý quyền và sau đó kết nối với dịch vụ quản lý quyền. Để biết thêm thông tin hãy xem thiết lập quyền thông tin quản lý (IRM) trong SharePoint OnlineÁp dụng quản trị quyền thông tin vào danh sách hoặc thư viện.

Quản lý hồ sơ người dùng

Cho dù bạn quản lý người dùng tài khoản của bạn trong Office 365 chỉ hoặc đồng bộ trên cơ sở đối tượng thư mục, nếu có thông tin bạn muốn thêm vào hồ sơ người dùng, nhưng không có trường cho nó, sau đó bạn có thể cân nhắc việc tạo một SharePoint Onlinethuộc tính hồ sơ người dùng. Để biết thông tin, hãy xem quản lý hồ sơ người dùng trong Trung tâm quản trị SharePoint. Hãy nhớ rằng các thuộc tính này là dành riêng cho SharePoint Online và thông tin này sẽ không thể nhân rộng vào Office 365.

Nếu bạn muốn để giúp người sở hữu site cổ điển đích nội dung vào nhóm người cụ thể, bạn có thể muốn sử dụng thông tin người xem. Để biết thông tin, hãy xem quản lý người xem.

Không có một số tính năng này có thể được cấu hình hoặc quản lý trên tổng thể từ Trung tâm quản trị SharePoint . Để giúp bạn lập kế hoạch thời gian và tài nguyên, thật hữu ích để đánh giá người tổ chức của bạn có doanh nghiệp cần cho tính năng cụ thể.

Bước này sẽ giúp bạn xác định nơi bạn có thể cần phải tham gia các chuyên gia chủ đề trong tổ chức của bạn để giúp đối tác với nhân viên quản trị trong lập kế hoạch cấu hình các tính năng này. Ví dụ, để thu thập các yêu cầu cần thiết để cấu hình tính năng như kho thuật ngữ, hoặc các tính năng quản lý bản ghi như sắp xếp nội dung, bạn có thể cần phải đối tác với những người trong tổ chức của bạn sẽ chịu trách nhiệm cho công ty nguyên tắc phân loại, quản lý bản ghi hoặc quản lý nội dung.

Bạn có cần những khả năng này không?

Để tìm hiểu thêm về cách thiết đặt chúng, hãy bấm vào đây:

Bạn cần phải làm việc với dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ trong ứng dụng bên ngoài và bạn muốn có thể tích hợp dữ liệu đó vào SharePoint Online site.

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ để kết nối với các nguồn dữ liệu như cơ sở dữ liệu SQL Azure hoặc các dịch vụ web Nền tảng Giao tiếp Windows (còn được gọi là WCF).

Bạn muốn tạo và sử dụng các nguyên tắc phân loại để phân loại và tổ chức thông tin trên các trang.

Bạn có thể sử dụng Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ để tạo, nhập và quản lý các bộ sưu tập thuật ngữ được quản lý tập trung theo cấu trúc phân cấp (được gọi là các bộ thuật ngữ).

Bạn cần phải tự động định hướng nội dung đến các vị trí đã xác định dựa trên các tiêu chí quản lý bản ghi hoặc quản lý tài liệu.

Bạn cần phải cấu hình tìm kiếm cho môi trường SharePoint Online của bạn.

Bạn muốn cung cấp cho người dùng có thể tìm và cài đặt ứng dụng kinh doanh phát triển nội bộ hoặc ứng dụng của bên thứ ba để tùy chỉnh và mở rộng trang.

Là một phần của việc hoạch định của bạn, bạn phải đánh giá người tổ chức của bạn có nhu cầu kinh doanh cụ thể có thể yêu cầu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc ứng dụng để tùy chỉnh SharePoint Online. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể cần di chuyển một khối lượng lớn nội dung hoặc có nhiều người dùng đến SharePoint Online site của bạn. Hoặc bạn có thể có quy trình kinh doanh yêu cầu hỗ trợ cho email hỗ trợ danh sách. Nếu bạn nghĩ rằng tổ chức của bạn có thể hưởng lợi từ dịch vụ của bên thứ ba hoặc ứng dụng, vui lòng khám phá các dịch vụ chuyên nghiệp và ứng dụng sẵn dùng từ đối tác trong Trung Tâm đối tác của Microsoft. Bạn có thể tìm thấy các chuyên gia để giúp bạn triển khai trong điện toán đám mây hoặc điều chỉnh hình thức Microsoft Office 365 cho nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Nó là một ý kiến hay khám phá và nghiên cứu khả dụng bên thứ ba dịch vụ và các giải pháp ở phần đầu của quy trình lập kế hoạch của bạn.

Trở về Lập kế hoạch hướng dẫn SharePoint Online cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×