Quản lý trang và tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Site sẽ trở nên khó để duy trì, hết hạn và ít hữu ích khi quá nhiều người đang đến trang web cho những điều khác nhau. Ví dụ, nếu cùng một trang web được dùng cho khách hàng theo dõi, lưu trữ chính sách công ty, và chia sẻ tài liệu về các sản phẩm bên dưới phát triển, sau đó trang nhiều hơn để sắp xếp và có thể nhanh chóng trở thành lộn xộn. Mặt khác, nếu bạn có quá nhiều trang, nó có thể khó để định vị thông tin bạn cần.

Trong bài viết này

Xác định số trang và tuyển tập trang

Quyết định nên dùng tuyển tập trang hay trang con

Thiết kế cấu trúc phân cấp của site

Theo dõi trang sử dụng

Quản lý không sử dụng trang Web

Xác định số trang và tuyển tập trang

Một số yếu tố thông báo cho quyết định về số lượng các trang và tuyển tập trang, bạn cần, chẳng hạn như:

 • Số lượng người sử dụng trang.

 • Làm thế nào người dùng các site có liên quan với nhau hoặc tương tác với nhau.

 • Làm thế nào người sẽ sử dụng trang web.

 • Kiểu nội dung bạn mong muốn để lưu trữ trong các site.

 • Làm thế nào phức tạp thông tin đó là bạn đang tìm cách để tổ chức.

Bạn nên xác định danh sách của site mục đích và người dùng và quyết định số lượng trang riêng lẻ, bạn cần.

Đầu trang

Quyết định nên dùng tuyển tập trang hay trang con

Bạn nên quyết định để tạo trang web của bạn dưới dạng trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang riêng biệt hoặc trang con trong tuyển tập site giống nhau. Quyết định này được dựa trên các trang có bao nhiêu chung với nhau, hãy xem bạn có muốn khả năng quản lý chúng riêng lẻ, và việc bạn muốn họ chia sẻ các thành phần, chẳng hạn như dẫn hướng hoặc tìm kiếm.

Trong tuyển tập trang, tất cả các trang có thể sử dụng cùng một phần tử sau đây:

 • Thanh dẫn hướng (thanh nối kết trên cùng và đánh dấu đường thanh)

 • Các loại nội dung

 • Dòng công việc

 • Nhóm bảo mật

 • Trường tra cứu trong các danh sách

 • Phạm vi tìm kiếm

 • Bộ tính năng

Chọn Web site mức cao nhất trong tuyển tập trang riêng biệt khi bạn muốn thực hiện các thao tác sau:

 • Bảo mật riêng biệt cho các trang khác nhau.

  Lưu ý: Mặc dù bạn có thể có các quyền duy nhất cho site con, tại thời điểm bạn có thể hai trang web để không có người dùng và quyền chung. Trong những trường hợp, bạn nên sử dụng tuyển tập trang riêng biệt.

 • Di chuyển tuyển tập trang cơ sở dữ liệu khác nhau trong tương lai.

 • Sao lưu hoặc khôi phục chỉ trang web.

 • Phạm vi một dòng công việc để chỉ trang web đó.

 • Sử dụng hạn ngạch riêng biệt quản lý các giá trị khoảng cách chiếm mỗi trang.

 • Decentralize quản trị của bạn và có người quản trị tuyển tập trang, thực hiện các tác vụ như phê duyệt yêu cầu cho truy nhập hoặc xác nhận sử dụng trang web.

Chọn các trang con trong tuyển tập site giống nhau khi bạn muốn thực hiện các thao tác sau:

 • Chia sẻ dẫn hướng giữa các trang web.

 • Có các trang con thừa kế quyền từ site mẹ.

 • Chia sẻ danh sách giữa trang.

 • Chia sẻ các yếu tố thiết kế (chẳng hạn như chủ đề hoặc kiểu) giữa các trang web.

Đầu trang

Thiết kế cấu trúc phân cấp của site

Trang web thường tồn tại trong một cấu trúc phân cấp. Ở phía trên cùng của cấu trúc phân cấp là một trang Web mức cao nhất. Bên dưới trang mức cao nhất này, có thể có nhiều trang con (bao gồm các trang không gian tài liệu và trang không gian cuộc họp), và mỗi trang con có thể chứa các trang con. Toàn bộ cấu trúc của một trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con của nó được gọi là tuyển tập trang.

Bạn có thể dùng một site lập kế hoạch cụ tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như các có thể tải xuống Microsoft Office Visio vẽ và sơ đồ phần mềm mẫu, hoặc phương pháp khác để tạo một sơ đồ cấu trúc phân cấp trang web, bao gồm tất cả các tuyển tập trang, Trang Web mức cao nhất và trang con mà bạn cần.

Đầu trang

Theo dõi trang sử dụng

Nếu bạn muốn biết loại của hiệu ứng có trang Web của bạn, bạn cần theo dõi số lượng người dùng hay ghé trang web của bạn, kiểu và số lượng truy cập trang web của bạn sẽ nhận được, và thông tin sử dụng site khác. Tóm tắt và chi tiết cách dùng báo cáo cung cấp thông tin chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Số của số lần cho mỗi trang

 • Số lượng người dùng duy nhất

 • Trình duyệt và thao tác thông tin hệ thống

 • Tham chiếu tên miền và URL

Theo dõi việc sử dụng thông tin có thể hữu ích để xác định nội dung nào trên trang web của bạn đang sử dụng nhiều (và do đó sẽ được giữ lại) và nội dung nào sẽ không được sử dụng nhiều (và có thể một thường lưu trữ). Ngoài các thống kê sử dụng trang web, bạn có thể theo dõi dung lượng lưu trữ site của bạn đang thực hiện lên và cấp độ hoạt động site của bạn tạo ra. Windows SharePoint Services 3.0 thu thập thông tin này như một phần của hạn ngạch chức năng theo dõi trang.

Là người sở hữu trang, bạn có thể duy trì quyền điều khiển tài nguyên máy chủ và cẩn thận có thể theo dõi các khu vực chẳng hạn như dung lượng lưu trữ bằng cách kiểm tra hạn ngạch đã được đặt cho trang.

Để giúp quản lý trang web và máy chủ tài nguyên, người quản trị của máy tính cục bộ máy chủ có thể xác định hạn ngạch được dùng để giới hạn số lượng dung lượng lưu trữ sẵn dùng trên một trang web và số lượng người dùng sẽ được thêm vào tuyển tập trang. Các hạn ngạch nhằm giúp đảm bảo rằng một trang web không thể triệt binh nhiều tài nguyên gây ra các trang khác để không còn hàm.

Người quản trị máy chủ có thể sử dụng khóa để dừng site từ vượt quá giới hạn hạn ngạch lưu trữ của bạn, và để chặn tất cả người dùng truy nhập vào một site nếu cần thiết.

Một trang web có thể bị khóa tự động khi site vượt quá hạn ngạch lưu trữ tối đa. Người quản trị máy chủ có thể cũng khóa một site theo cách thủ công nếu, ví dụ, trang đó là vi phạm chính sách sử dụng trang. Tùy thuộc vào kiểu khóa, kết quả của một site bị khóa là khác nhau:

 • Khi một trang bị khóa để vượt quá giới hạn hạn ngạch lưu trữ, người dùng thử tải nội dung mới nhìn thấy lỗi đầy đủ dung lượng ổ đĩa.

 • Khi một site đã khóa theo cách thủ công, người dùng cố gắng xem trang sẽ thấy một truy nhập bị từ chối thư.

Người quản trị trang không thể mở khóa site chính nếu các trang đã bị khóa cho vượt quá giới hạn hạn ngạch. Chỉ người quản trị máy chủ có thể xóa một khóa theo cách thủ công. Để tìm hiểu về hạn mức giá trị hiện tại và dữ liệu cho trang của bạn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

Xem hạn mức dữ liệu cho một trang

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm sử dụng tóm tắt.

 2. Để xem chi tiết về lưu trữ được sử dụng, trong phần lưu trữ , hãy bấm Phân phối dung lượng lưu trữ.

 3. Trên trang phân phối dung lượng lưu trữ, trong phần chọn một dạng xem , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho thư viện tài liệu, hãy bấm Thư viện tài liệu.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho tài liệu, hãy bấm tài liệu.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho danh sách, hãy bấm danh sách.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho các mục trong thùng rác, hãy bấm Thùng rác.

Đầu trang

Quản lý không sử dụng trang Web

Để kiểm soát số lượng chưa sử dụng trang Web trên máy chủ của bạn, thông báo có thể được gửi đến người sở hữu tuyển tập trang yêu cầu họ để xác nhận rằng tuyển tập trang của họ sử dụng. Cũng có thể xóa tuyển tập trang chưa được xác nhận tự động. Tính năng này có thể được bật và cấu hình trong Trung tâm quản trị.

Sử dụng xác nhận là tương tự với cảnh báo. Khi bạn tạo một tuyển tập trang, trang được thêm vào cơ sở dữ liệu và đăng dưới dạng một trang web hoạt động. Sau khi một thời gian đã xác định, một thông báo email được gửi đến người sở hữu tuyển tập trang yêu cầu chủ sở hữu để xác nhận lại hoặc xóa tuyển tập trang chưa sử dụng. Thông báo email chứa nối kết để xác nhận rằng tuyển tập trang đang hoạt động hoặc xóa tuyển tập trang. Sau khi thông báo email được gửi đến người sở hữu tuyển tập trang, có ba kết quả có thể:

 • Nếu trang đang sử dụng, chủ sở hữu tuyển tập trang xác nhận việc tuyển tập trang là hiện hoạt và tuyển tập trang được giữ nguyên. Khi có người sở hữu bấm vào nối kết xác nhận, ngày chứng chỉ của trang web được gia hạn.

 • Nếu tuyển tập trang không được sử dụng, chủ sở hữu có thể xóa tuyển tập trang bằng cách làm theo các hướng dẫn trong thông báo email, hoặc có thể làm gì. Người sở hữu vẫn sẽ nhận được thông báo email theo định kỳ theo khoảng thời gian được xác định bởi người quản trị máy chủ cho đến khi xác nhận việc chủ sở hữu tuyển tập trang đang sử dụng hoặc xóa tuyển tập trang.

 • Nếu tuyển tập trang không đang sử dụng, và người quản trị máy chủ đã bật tính năng tự động xóa, thông báo email được gửi đến người sở hữu tuyển tập trang cụ thể số lần. Nếu chủ sở hữu tuyển tập trang xác nhận không sử dụng tuyển tập site, sau đó tuyển tập trang sẽ bị xóa sẽ tự động.

Các cách thực hành tốt nhất sau đây được đề xuất để bảo vệ chống lại tự động xóa một trang:

 • Yêu cầu liên hệ phụ khi người dùng tạo tuyển tập trang.

  Theo mặc định, người tạo tuyển tập site được liệt kê là người sở hữu tuyển tập trang. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, người dùng cũng phải xác định một liên hệ phụ cho tuyển tập trang. Xác nhận thông báo được tự động gửi đến người sở hữu tuyển tập trang và liên hệ phụ, nếu một tồn tại.

 • Giữ cho tổ chức của bạn, thông báo về kỳ nghỉ và lá vắng mặt.

  Ví dụ, nếu người sở hữu tuyển tập site là không sẵn dùng cho bốn tuần, và người quản trị máy chủ đã thiết tuyển tập site bị xóa sau bốn bị nhỡ lượt xác nhận đặt, sau đó trang có thể xóa bỏ mà không cho phép người sở hữu cơ hội để xác nhận cách dùng.

 • Đảm bảo rằng không có một lịch trình thường xuyên sao lưu tuyển tập trang thường xuyên để bạn có thể khôi phục một bản sao gần đây nếu tuyển tập trang được xóa nhầm.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×