Quản lý thiết đặt site nhóm SharePoint của bạn

Quản lý thiết đặt site nhóm SharePoint của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi đã nhóm kết nối site nhóm trong SharePoint Online hoặc SharePoint máy chủ trang, bạn có thể thực hiện thay đổi thiết đặt, thông tin và quyền cho site.

Ghi chú: 

Thay đổi logo cho site của bạn

Site nhóm sử dụng cùng một logo làm Office 365 nhóm mà họ được kết nối. Khi bạn thay đổi logo cho site nhóm kết nối nhóm SharePoint của bạn, logo cho nhóm Office 365 tương ứng sẽ thay đổi cũng.

 1. Đi tới trang web của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

 3. Bấm trang thông tin.

  Trang thông tin

 4. Bên dưới logo trang web, bấm thay đổi.

  Thay đổi logo cho site SharePoint của bạn

 5. Chọn biểu tượng mới, hãy bấm mở, sau đó bấm lưu.

Thay đổi tên, mô tả, cấp độ bảo mật và phân loại trang

 1. Đi tới trang web của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

 3. Bấm trang thông tin.

  Trang thông tin

 4. Thay đổi các trường bạn muốn:

  • Nhóm tên trang web (bắt buộc)

  • Mô tả (tùy chọn)

  • Thiết đặt quyền riêng tư (tùy chọn): công cộng có nghĩa là tất cả mọi người trong tổ chức của bạn có thể xem nội dung và trở thành thành viên. Riêng tư có nghĩa là có tư cách thành viên phải phê duyệt người sở hữu site, và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung.

  • Nhóm trang phân loại (tùy chọn): sử dụng để phân loại site bằng cách dùng các giá trị chẳng hạn như ảnh hưởng business nội bộ, mang tính bảo mật, cao, thấp business tác động, v.v.. Các giá trị này có thể liên quan đến độ nhạy cảm thông tin hoặc vòng đời của thông tin. Chúng được xác định và được tạo bởi người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online.

  Pa-nen thông tin site SharePoint

Đây là các thiết đặt thông dụng nhất cho site. Để thay đổi thiết đặt và tùy chọn cho trang khác, hãy bấm xem tất cả các thiết đặt trang.

Quản lý quyền đối với trang

Mức cấp phép trang web dựa trên SharePoint quyền nhóm. Các thành viên của nhóm quyền SharePoint có thể truy nhập site mà không cần sửa nó (khách truy cập Site), chỉnh sửa trang web (thành viên trang), hoặc có toàn quyền kiểm soát của trang (người sở hữu trang).

 1. Đi tới trang web của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

 3. Bấm vào quyền trang.

  Trang quyền hộp

Mời mọi người vào trang của bạn

Để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bạn cũng có thể thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với trang web (phương thức ưu tiên) hoặc bạn có thể chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365 . Để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bấm mời mọi người và chọn một trong các thao tác sau:

 • Thêm thành viên vào nhóm của bạn để thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn. Đây là phương thức ưu tiên. Bấm thêm thành viên, nhập một tên hoặc địa chỉ email, rồi bấm lưu. Thành viên được thêm vào nhóm Office 365 sẽ được thêm vào nhóm quyền thành viên trang SharePoint theo mặc định và có thể sửa trang. Họ cũng có quyền truy nhập đầy đủ vào các tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v..

 • Chỉ của trang chia sẻ để chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365 liên kết với trang. Nhập một tên hoặc địa chỉ email, hãy bấm vào mũi tên xuống để chọn mức cấp phép SharePoint , sau đó bấm Thêm. Chia sẻ trang cho phép người dùng truy nhập vào trang web, nhưng họ sẽ không có quyền truy nhập vào tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v..

  Mời mọi người vào trang SharePoint của bạn

Thay đổi quyền đối với trang

Để thay đổi cấp độ quyền cho cá nhân hoặc nhóm, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép SharePoint cho nhóm hoặc người đó và chọn Toàn quyền kiểm soát thêm chúng vào nhóm người sở hữu Site hoặc đọc thêm chúng vào nhóm khách truy cập trang web.

Ghi chú: Để xem tất cả thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn và mức cấp phép SharePoint của họ, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền đối với trang

Để loại bỏ một người không phải là thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép SharePoint cho nhóm đó và chọn loại bỏ.

Ghi chú: Loại bỏ tùy chọn sẵn dùng chỉ dành cho cá nhân hoặc nhóm mà không phải là một phần của nhóm Office 365 .

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho thành viên đó và bấm loại bỏ khỏi nhóm.

Loại bỏ trang quyền

Thiết đặt nâng cao quyền

Nếu bạn là người sở hữu trang, bạn sẽ thấy một nối kết cho thiết đặt nâng cao quyền mà bạn có thể cấu hình thiết đặt quyền bổ sung SharePoint . Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Sử dụng Windows PowerShell để đặt hạn ngạch lưu trữ và chia sẻ bên ngoài

Hạn ngạch lưu trữ và chia sẻ bên ngoài có thể chỉ được cấu hình bằng cách dùng Windows PowerShell. Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể làm điều này bằng cách dùng Bộ-SPOSite. Để biết thông tin về việc quản lý nhóm với PowerShell, hãy xem sử dụng PowerShell để quản lý nhóm Office 365.

Thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site SharePoint Server của bạn

Là chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền toàn quyền kiểm soát, bạn có thể thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site của máy chủ SharePoint ...

 1. Đi tới trang web của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , hoặc trong góc trên bên trái, bấm Hành động Site Ảnh nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 4. Trong phần diện mạo và cảm nhận, hãy bấm tiêu đề, mô tả, và logo.

 5. Cập Nhật trường tiêu đề . Thêm hoặc sửa mô tả tùy chọn cho trang.

  Tiêu đề, mô tả và logo thiết đặt trang.
  SharePoint 2016
 6. Cho SharePoint 2016 hoặc 2013, bên dưới Logo và mô tả, hãy thực hiện một trong số này:

  Bấm vào Từ máy tính, duyệt tìm ảnh và bấm mở.

  Bấm Từ SHAREPOINT, duyệt tìm ảnh trên trang web SharePoint và bấm chèn.

  Đối với SharePoint 2010, bên dưới Logo và mô tả, chèn một URL thành một hình ảnh để dùng làm logo.

  Tiêu đề, Logo và mô tả trang thiết đặt
  SharePoint 2010
 7. Điền vào một mô tả tùy chọn hoặc văn bản thay thế. Bấm OK để lưu

Quản lý quyền đối với trang

Mức cấp phép trang web dựa trên nhóm quyền SharePoint . Các thành viên của nhóm quyền có thể truy nhập site mà không cần sửa nó (khách truy cập Site), chỉnh sửa trang web (thành viên trang), hoặc có toàn quyền kiểm soát của trang (người sở hữu trang).

Để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bạn cũng có thể thêm thành viên vào nhóm liên kết với trang web (phương thức ưu tiên) hoặc bạn có thể chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào một nhóm.

Để mời mọi người vào trang của bạn, bạn mời mọi người bằng cách dùng nút chia sẻ trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ một trang web.

Để thêm người với một nhóm, bạn có thể tạo một nhóm, hoặc dùng trước hiện có và thêm thành viên vào nhóm đó. Nhóm cung cấp biến đổi cấp độ quyền mà mọi người trong nhóm có, vì vậy thật dễ dàng hơn để quản lý một số người dùng và những gì họ có quyền truy nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo và quản lý các nhóm SharePoint.

Thay đổi quyền đối với trang

Để thay đổi cấp độ quyền cho cá nhân hoặc nhóm, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho người đó hoặc nhóm và chọn Toàn quyền kiểm soát thêm chúng vào nhóm người sở hữu Site hoặc đọc thêm chúng vào nhóm khách truy cập trang web.

Ghi chú: Để xem tất cả thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn và mức cấp phép, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền đối với trang

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm liên kết với trang web của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi tới trang web của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , hoặc trong góc trên bên trái, bấm Hành động Site Ảnh nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 4. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền trang.

  Mục menu người dùng và quyền
 5. Trong quyền đối với trang, hãy bấm Nhóm bạn muốn loại bỏ thành viên từ.

 6. Chọn người dùng mà bạn muốn loại bỏ.

 7. Bấm Hành động, rồi bấm Loại bỏ Người dùng khỏi Nhóm.

 8. Bấm OK.

Thiết đặt nâng cao quyền

Để biết thêm thông tin về các quyền hoạt động như thế nào và các thiết đặt, bạn có thể sử dụng, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×