Quản lý thiết đặt máy chủ cho đăng nhập đơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hãy ghé thăm www.microsoft.com cho thông tin cập nhật mới nhất và hoàn chỉnh.

Quản lý thiết đặt máy chủ cho đăng nhập đơn bao gồm cách xác định các tài khoản người quản trị thích hợp, đơn đăng nhập cơ sở dữ liệu máy chủ và tên máy chủ và hết thời gian và kiểm tra thiết đặt Nhật ký.

Ghi chú: Bạn phải mở site Trung tâm quản trị Web trên máy tính chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007 để quản lý thiết đặt máy chủ cho đăng nhập đơn.

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình bảo mật , bấm quản lý thiết đặt cho đăng nhập đơn.

 3. Trên trang quản lý thiết đặt cho đăng nhập đơn, trong phần Thiết đặt máy chủ , bấm quản lý thiết đặt máy chủ.

 4. Trên trang quản lý thiết đặt cho đăng nhập đơn, trong hộp tên tài khoản trong phần Đơn đăng nhập người quản trị tài khoản , hãy nhập tên tài khoản quản trị đăng nhập đơn bằng cách sử dụng tên miền/nhóm biểu mẫu hoặc tên miền/người dùng.

  Tài khoản quản trị đăng nhập đơn xác định bộ những người có thể tạo, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa định nghĩa ứng dụng. Tài khoản người quản trị cũng có thể sao lưu khóa mã hóa.

  Đăng nhập người quản trị người dùng riêng lẻ hoặc nhóm mà bạn xác định là đơn đăng nhập người quản trị phải là các thao tác sau:

  • Một nhóm toàn cầu Windows hoặc tài khoản người dùng cá nhân. Tài khoản này không thể là một tài khoản nhóm cục bộ của tên miền hoặc danh sách phân phối.

  • Tài khoản Dịch vụ đăng nhập đơn nếu người dùng được xác định. Nếu một nhóm đã xác định, tài khoản Dịch vụ đăng nhập đơn phải là thành viên của nhóm đó.

  • Cấu hình tài khoản để đăng nhập đơn nếu người dùng được xác định. Nếu một nhóm đã xác định, cấu hình tài khoản để đăng nhập đơn phải là thành viên của nhóm đó.

  • Thành viên của nhóm đọc SharePoint trên site SharePoint Trung tâm quản trị.

   Nếu một nhóm đã xác định, tất cả người dùng sẽ được thêm vào nhóm cho mục đích quản lý đăng nhập đơn phải là thành viên của nhóm người quản trị cục bộ trên máy chủ khóa mã hóa. Không thực hiện điều này tài khoản thành viên của nhóm người quản trị cục bộ trên máy chủ khóa mã hóa.

 5. Trong phần Tài khoản người quản trị định nghĩa ứng dụng Enterprise , trong hộp tên tài khoản , hãy nhập tên tài khoản của nhóm hoặc người dùng có thể thiết lập và quản lý định nghĩa ứng dụng enterprise bằng cách sử dụng tên miền/nhóm biểu mẫu hoặc tên miền/người dùng.

  Tài khoản người quản trị định nghĩa ứng dụng Enterprise có thể quản lý thông tin xác thực của một định nghĩa ứng dụng enterprise, bao gồm thay đổi mật khẩu của một nhóm enterprise định nghĩa ứng dụng và thay đổi hoặc xóa chứng danh cho một định nghĩa ứng dụng enterprise riêng lẻ.

  Người dùng hoặc nhóm mà bạn xác định phải là các thao tác sau:

  • Một nhóm toàn cầu Windows hoặc tài khoản người dùng cá nhân. Tài khoản này không thể là một tài khoản nhóm cục bộ của tên miền hoặc danh sách phân phối.

  • Thành viên của nhóm đọc SharePoint trên site SharePoint Trung tâm quản trị.

 6. Trong phần Thiết đặt cơ sở dữ liệu , trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên NetBIOS máy chủ đơn đăng nhập cơ sở dữ liệu (ví dụ, computer_name hoặc computer_name\SQL_server_instance). Không nhập tên miền đủ điều kiện.

 7. Trong hộp tên cơ sở dữ liệu , hãy nhập tên máy chủ đơn đăng nhập cơ sở dữ liệu.

  Ghi chú: Trừ khi bạn trước khi tạo cơ sở dữ liệu, nên bạn sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu mặc định và đơn đăng nhập cơ sở dữ liệu máy chủ.

 8. Trong phần Thiết đặt thời gian ra , trong hộp phiếu thời gian ra (bằng phút) , hãy nhập một giá trị trong phút cho thời gian chuyển trước khi một đơn đăng nhập vé hết hạn. Hết thời gian sẽ có nhiều thời gian đủ để cuối giữa thời gian vé phát hành và thời gian ứng dụng enterprise redeems vé. Hai phút là điểm khởi đầu được đề xuất.

 9. Trong hộp xóa bỏ Nhật ký kiểm tra bản ghi cũ hơn (trong ngày) , hãy nhập một giá trị trong ngày cho lâu giữ Nhật ký kiểm tra bản ghi trước khi xóa bỏ chúng.

 10. Bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×