Quản lý thiết đặt đồng bộ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 8

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, OneNote cho Windows 8 sẽ tự động đồng bộ tất cả các sổ ghi chép. Nếu bạn muốn đồng bộ các thay đổi trong sổ ghi chép của bạn theo cách thủ công vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể tắt tính năng tự động đồng bộ.

  1. Trên bất kỳ trang nào, hãy vuốt từ cạnh bên phải màn hình sang bên trái.

  2. Gõ nhẹ Thiết đặt > Tùy chọn.

  3. Dưới Đồng bộ sổ ghi chép theo cách tự động, hãy chọn có để OneNote tự động đồng bộ các ghi chú của bạn hay không. Nếu bạn đặt tùy chọn này thành Không, hãy đảm bảo rằng bạn đồng bộ theo cách thủ công mỗi khi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với sổ ghi chép của bạn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×