Quản lý thư trong Trung tâm thông báo

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông báo Trung tâm bài đăng là các thông báo quan trọng về các tính năng mới và đã thay đổi. Bài viết này cung cấp thêm thông tin về những điều bạn có thể làm với thư để giúp quản lý thay đổi trong tổ chức của bạn.

Bấm vào thư để mở nó trong ngăn đọc. Bạn sẽ thấy ngày hết hạn cho thư, ngày khi thư sẽ tự động bị loại bỏ khỏi dạng xem hiện hoạt thư. Tất cả thư chứa tóm tắt các thay đổi, một câu lệnh của cách thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn và thông tin về cách bạn có thể chuẩn bị tổ chức của bạn để thay đổi. Và, chúng tôi luôn cung cấp một nối kết thông tin bổ sung mà bạn có thể tìm hiểu thêm. Thông tin bổ sung vẫn sẽ có sẵn, ngay cả sau khi thư hết hạn.

Dùng nút trướctiếp theo để dẫn hướng giữa các thư.

Ví dụ thư chú ý ngày hết hạn

Dùng menu dạng xem thả xuống để chọn một dạng xem đã lọc của thư.

Menu dạng xem Trung tâm thông báo được bung rộng để hiển thị bộ lọc

Bạn có thể bấm vào bất kỳ tiêu đề cột để sắp xếp thư theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ, trong sơ đồ này các thư được sắp xếp trên các hành động theo ngày.

Trung tâm thông báo được sắp xếp theo Act theo cột

Thấy một thông báo mà người khác cần phải hành động? Bạn có thể chia sẻ nội dung thư với bất kỳ người dùng bằng email:

 1. Bấm vào thư để mở nó.

 2. Chọn Thêm > chia sẻ.

 3. Cho phép trang web để mở Outlook hoặc ứng dụng khách email khác trên máy tính của bạn.

 4. Địa chỉ email để người nhận mong muốn, hãy thêm bất kỳ thông tin bổ sung về cách họ sẽ hoạt động trong thư, và gửi.

Cập Nhật: Chia sẻ thư - chung Release đã bắt đầu.

Mới! Một trải nghiệm chia sẻ Cập Nhật cho thông báo Trung tâm bài đăng đang trong quá được phát hành cho tất cả các khách hàng. Cập nhật này dần sẽ phát hành bản giới và sẽ sớm là trải nghiệm mặc định cho tất cả mọi người.

 1. Bấm vào thư để mở nó.

 2. Chọn chia sẻ từ thanh hành động. Ảnh chụp màn hình của Trung tâm thông báo đăng thanh hành động

 3. Nhập địa chỉ email tối đa hai để chia sẻ thư với. Bạn có thể gửi để cá nhân và địa chỉ email nhóm. Nếu bạn muốn cũng có thể nhận được một bản sao của thư trong email, chọn tôi muốn cũng nhận được email này. Thông báo sẽ đi tới địa chỉ email chính của bạn trong Office 365. Nếu bạn muốn thêm một thư cá nhân để cung cấp cho người nhận thêm ngữ cảnh, chọn tôi muốn thêm một thư cá nhân và nhập văn bản của bạn. Ảnh chụp màn hình của thông báo chia sẻ màn hình

 4. Bấm vào chia sẻ để gửi email.

Bạn cần theo dõi với quản trị khác để bảo đảm bảo rằng họ đã biết về một thay đổi và chú hành động? Bạn có thể tạo một nối kết để chia sẻ trong email hoặc tin nhắn tức thời, ví dụ, sẽ kết nối người dùng trực tiếp vào thư đó. Người mà bạn chia sẻ nối kết với phải là người quản trị trong Office 365 cho tổ chức của bạn hoặc họ sẽ không có quyền truy nhập vào thông điệp được nối kết.

 1. Bấm vào thư để mở nó.

 2. Chọn Thêm > lấy nối kết.

 3. Cho phép trang web để truy nhập bảng tạm của bạn. Nối kết trực tiếp được sao chép vào bảng tạm của bạn.

 4. Dùng CTRL + V hoặc bấm chuột phải và chọn dán để chèn nối kết.

Bất kỳ thư nào trong Trung tâm thông báo là chưa đọc sẽ xuất hiện trong đậm. Mở thư đánh dấu là đã đọc. Nếu bạn muốn đánh dấu thư là chưa đọc:

 1. Bấm vào thư để mở nó.

 2. Chọn Thêm > đánh dấu là chưa đọc.

 3. Đóng thông báo.

Nếu bạn thấy một thông báo không liên quan đến bạn hoặc có lẽ bạn đã đã thực hiện trên đó, bạn có thể loại bỏ thông báo để loại bỏ nó khỏi dạng xem Trung tâm thông báo. Dạng xem mà bạn thấy trong Trung tâm thông báo là dành riêng cho tài khoản người dùng của bạn, do vậy cách loại bỏ nó khỏi dạng xem không ảnh hưởng đến người quản trị khác. Có hai cách để loại bỏ thư:

 • Bấm vào dấu x xuất hiện ở bên phải của thư ID. Thư được loại bỏ khỏi danh sách của bạn. Hoặc,

 • Mở thư, sau đó bấm loại bỏ nút ở phía trên cùng của văn bản.

Cần phải nhận được thông báo miễn nhiệm lại không? Không vấn đề gì.

 1. Chọn bộ lọc Dismissed thư từ menu thả xuống dạng xem . Danh sách miễn nhiệm thư xuất hiện.

 2. Bấm Khôi phục biểu tượng Biểu tượng Làm mới ở bên phải của ID thư và thư được khôi phục thư hiện hoạt.

Để biết tổng quan về Trung tâm thông báo, hãy xem Trung tâm thông báo trong Office 365. Hoặc, để tìm hiểu làm thế nào để đặt các tùy chọn ngôn ngữ để cho phép dịch máy cho thông báo Trung tâm bài đăng, hãy xem bài đăng của ngôn ngữ dịch thuật cho Trung tâm thông báo. Nếu bạn muốn chương trình một cách khác để lấy thông tin tình trạng dịch vụ thời gian thực và Trung tâm thông báo liên lạc, vui lòng tham khảo Tổng quan API liên lạc Dịch vụ Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×