Quản lý thông tin ánh xạ thay thế truy nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi ứng dụng Web có thể được liên kết với một tập hợp nhiều ánh xạ giữa URL nội bộ và công cộng. URL nội bộ và công cộng bao gồm phần giao thức và tên miền đầy đủ URL (ví dụ, https://www.fabrikam.com). URL công cộng là những gì người dùng nhập để đến trang SharePoint và URL đó là những gì Hiển thị trong các nối kết trên các trang. URL nội bộ nằm trong yêu cầu URL được gửi đến trang SharePoint. Nhiều nội bộ URL có thể được liên kết với một URL công cộng duy nhất trong cụm máy chủ multiserver (ví dụ, khi cân bằng tải định tuyến hướng yêu cầu tới địa chỉ IP cụ thể với các máy chủ khác nhau trong cụm cân bằng tải).

Hỗ trợ ứng dụng Web mỗi năm bộ sưu tập ánh xạ cho mỗi URL; năm bộ sưu tập tương ứng với các vùng năm (mặc định, mạng nội bộ, mạng bên ngoài, Internet, và tùy chỉnh). Khi ứng dụng Web nhận một yêu cầu cho một URL nội bộ trong một vùng cụ thể, nối kết trên các trang trở lại cho người dùng sẽ có URL công cộng vùng đó.

Để quản lý thông tin ánh xạ truy nhập thay thế:

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

 2. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình toàn cầu , hãy bấm thay thế truy nhập thông tin ánh xạ.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một URL nội bộ

Sửa hoặc xóa bỏ một URL nội bộ

Sửa URL công cộng

Ánh xạ tới một tài nguyên bên ngoài

Thêm một URL nội bộ

 1. Trên trang thay thế truy nhập ánh xạ, hãy bấm Thêm URL nội bộ.

 2. Nếu bộ sưu tập ánh xạ mà bạn muốn sửa đổi không được chọn, trên trang thêm URL nội bộ, trong phần Bộ sưu tập ánh xạ thay thế truy nhập , bấm thay đổi quyền truy nhập thay thế ánh xạ tuyển tập trên menu Thay thế bộ sưu tập ánh xạ truy nhập .

 3. Trên trang chọn một thay thế truy nhập ánh xạ tuyển tập trang, bấm tuyển tập ánh xạ.

 4. Trong phần Thêm URL nội bộ trong hộp URL giao thức, máy chủ và cổng , nhập URL nội bộ mới (ví dụ, https://www.fabrikam.com).

 5. Trong danh sách khu vực , bấm vùng cho URL nội bộ.

 6. Bấm Lưu.

Đầu trang

Sửa hoặc xóa bỏ một URL nội bộ

Ghi chú: Bạn không thể xóa bỏ URL nội bộ cuối cùng của vùng mặc định.

 1. Trên trang thay thế truy nhập ánh xạ, bấm URL nội bộ mà bạn muốn sửa hoặc xóa bỏ.

 2. Trong phần sửa URL nội bộ , sửa đổi URL trong hộp URL giao thức, máy chủ lưu trữ, và cổng .

 3. Trong danh sách khu vực , bấm vùng cho URL nội bộ.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm Lưu để lưu thay đổi.

  • Bấm hủy bỏ để loại bỏ thay đổi của bạn và trở lại trang truy nhập thay thế thông tin ánh xạ.

  • Bấm xóa để xóa bỏ URL nội bộ.

Đầu trang

Sửa URL công cộng

Ghi chú: Có phải luôn nằm URL công cộng vùng mặc định.

 1. Trên trang thay thế truy nhập ánh xạ, hãy bấm Sửa URL công cộng.

 2. Nếu bộ sưu tập ánh xạ mà bạn muốn sửa đổi không được chọn, trên trang sửa cộng Zone URL, trong phần Bộ sưu tập ánh xạ thay thế truy nhập , bấm thay đổi quyền truy nhập thay thế ánh xạ tuyển tập trên menu Thay thế bộ sưu tập ánh xạ truy nhập .

 3. Trên trang chọn một thay thế truy nhập ánh xạ tuyển tập trang, bấm tuyển tập ánh xạ.

 4. Trong phần URL công cộng , bạn có thể thêm URL mới hoặc sửa URL hiện có trong bất kỳ hộp văn bản sau đây:

  • Mặc định

  • Mạng nội bộ

  • Mạng bên ngoài

  • Internet

  • Tùy chỉnh

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Ánh xạ tới một tài nguyên bên ngoài

Bạn cũng có thể xác định thông tin ánh xạ cho các tài nguyên bên ngoài nội bộ các ứng dụng Web. Làm như vậy, bạn cần phải cung cấp tên duy nhất, URL ban đầu và một vùng cho URL đó (URL phải là duy nhất cho cụm máy chủ).

 1. Trên trang thay thế truy nhập ánh xạ, bấm bản đồ vào tài nguyên bên ngoài.

 2. Trên trang tạo ánh xạ tài nguyên bên ngoài, trong hộp Tài nguyên tên , nhập tên duy nhất.

 3. Trong hộp URL giao thức, hộp máy chủ và cổng , nhập URL ban đầu.

 4. Bấm Lưu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×