Quản lý tư cách thành viên của nhóm SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang hoặc người sở hữu trang, bạn tạo hoặc xóa bỏ nhóm SharePoint, hoặc thay đổi tư cách thành viên của nhóm để kiểm soát việc ai có quyền truy nhập trang và nội dung của bạn.

Ghi chú: Bất kỳ ai gán quyền một mức có quyền Tạo nhóm có thể tạo nhóm mới.

Để biết thông tin về cách làm việc với các nhóm bảo mật và phân phối được bao gồm trong dịch vụ miền Active Directory, hãy xem chọn Nhóm bảo mật (TechNet).

Tôi muốn

Thêm người dùng vào nhóm

Loại bỏ người dùng khỏi nhóm

Cấp quyền truy nhập một nhóm vào một site

Tạo một nhóm mới

Xóa nhóm

Gán cấp độ quyền mới cho một nhóm

Thêm hoặc thay đổi người quản trị tuyển tập site

Để thực hiện theo các thủ tục trong chủ đề này, bạn cần phải có quyền quản lý cấp độ quyền cho site hoặc nội dung bạn đang làm việc với.

Để xem liệu bạn có quyền quản lý cấp độ quyền, bấm vào menu Hành động trang và tìm kiếm tùy chọn Quyền Site . Nếu bạn không nhìn thấy nó, bạn không có quyền để quản lý quyền.

Thêm người dùng vào nhóm

 1. Trên menu Hành động trang , hãy bấm Quyền đối với trang.
  Trang quyền sẽ mở ra, và ruy-băng Hiển thị tab công cụ quyền và các lệnh bạn dùng để quản lý quyền.

 2. Trên trang quyền, hãy bấm vào nối kết cho nhóm bảo mật mà bạn muốn thêm người dùng.

 3. Trên trang mọi người và nhóm - GroupName trang, trên menu mới , bấm Thêm người dùng.

Trong hộp thoại Cấp quyền , trong phần Chọn người dùng , dùng nút duyệt để chọn người dùng mà bạn muốn thêm vào nhóm bảo mật này.

 1. Bấm OK.

Đầu trang

Loại bỏ người dùng khỏi nhóm

 1. Trên menu Hành động trang , hãy bấm Quyền đối với trang.

 2. Trên trang quyền, hãy bấm vào nối kết cho nhóm mà bạn muốn loại bỏ người dùng.

Chọn hộp kiểm cho những người dùng mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm bảo mật này.

 1. Trên menu hành động , hãy bấm Loại bỏ người dùng khỏi nhóm.

 2. Bấm OK.

Đầu trang

Cấp quyền truy nhập một nhóm vào một site

 1. Bấm vào Quyền trang trên menu Hành động trang để mở trang quyền trang.

 2. Bấm vào nút Cấp quyền .

Trong hộp thoại Cấp quyền , hãy nhập tên của nhóm (hoặc người dùng) để mà bạn muốn cấp quyền truy nhập vào site của bạn. Nếu bạn nhập tên người dùng, đó là nên thêm chúng vào một nhóm hiện có trong phần thứ hai của hộp thoại, Cấp quyền. (Bạn có thể cấp quyền cho người dùng cá nhân trực tiếp. Tuy nhiên, chi phí duy trì một hệ thống chẳng hạn như mà cộng nhanh chóng.)

 1. Bấm OK.

Đầu trang

Tạo một nhóm mới

 1. Trên menu Hành động trang , hãy bấm Quyền đối với trang.

 2. Trên tab Công cụ quyền , hãy bấm Tạo nhóm.

 3. Trên trang Tạo nhóm , trong phần tên và về tôi mô tả , hãy xác định tên và hoặc bạn có thể mô tả cho nhóm bảo mật này.

 4. Trong chủ sở hữuphần, xác định người sở hữu của nhóm bảo mật này.

 5. Trong phần Thiết đặt Nhóm, hãy xác định ai có thể xem và sửa tư cách thành viên của nhóm này.

Trong phần Yêu cầu tư cách thành viên , chọn thiết đặt mà bạn muốn dùng cho yêu cầu để gia nhập hoặc rời khỏi nhóm.

 1. Bấm Tạo.

Đầu trang

Xóa nhóm

 1. Trên menu Hành động trang , hãy bấm Quyền đối với trang.

 2. Trên trang quyền, bấm vào nối kết cho nhóm bảo mật mà bạn muốn xóa.

 3. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt nhóm.

 4. Trên trang Thiết đặt nhóm thay đổi , cuộn xuống dưới cùng của trang, sau đó bấm xóa.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Gán mức cấp phép mới cho nhóm

Nếu bạn đã tùy chỉnh mức cấp phép, hoặc tạo mức cấp phép mới, bạn có thể gán nó cho nhóm hoặc người dùng.

 1. Trên trang Web mức cao nhất của tuyển tập trang, bấm vào menu hành động Site, sau đó bấm Quyền đối với trang.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh người hoặc nhóm mà bạn muốn gán mức cấp phép mới vào.

 3. Bấm nút Sửa quyền người dùng .

 4. Trong hộp thoại Sửa cấp phép , hãy chọn tên của mức cấp phép mới, và sau đó bấm OK.

Thêm hoặc thay đổi người quản trị tuyển tập site

 1. Ở mức đỉnh của tuyển tập trang, hãy bấm Hành động trangThiết đặt trang.

 2. Bên dưới người dùng và quyền, hãy bấm Người quản trị tuyển tập trang.

Trong các trường Người quản trị tuyển tập trang , hãy nhập hoặc duyệt để tìm tên của người mà bạn muốn chỉ định người quản trị tuyển tập site.

 1. Bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×