Quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tư cách người quản trị SharePoint hoặc Office 365 quản trị toàn cục, bạn có thể cho phép người dùng của bạn tạo và quản trị trang SharePoint của riêng họ, xác định loại trang họ có thể tạo, và xác định vị trí của các trang. Theo mặc định, người dùng có thể tạo liên lạc trang cũng như site nhóm bao gồm nhóm Office 365.

Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức đã đăng ký cho chương trình bản phát hành đầu tiên. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết này.

Cho phép hoặc ngăn người dùng tạo site trong SharePoint Online

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Bấm thiết đặt.

 5. Bên dưới Tạo trang, chọn để hiện hoặc ẩn lệnh tạo trang web.

 6. Nếu bạn chọn Hiển thị lệnh tạo trang để người dùng ai có quyền tạo trang, xác định kiểu của trang mà người dùng có thể tạo.
  Trang tạo settings_C3_2017106213546

  Ghi chú: Để cho phép chỉ có một tập hợp chọn người dùng để tạo nhóm, hãy dùng lệnh ghép ngắn PowerShell GroupCreationAllowedGroupId. Để biết thông tin về lệnh ghép ngắn này, hãy xem lệnh ghép ngắn Azure Active Directory để cấu hình thiết đặt nhóm.

  • Trang mà sử dụng một trong site nhóm mới hoặc mẫu trang giao tiếp, hoặc một site cổ điển: sử dụng tùy chọn này để cho phép người dùng không có quyền để tạo một nhóm vẫn tạo site cổ điển. Chọn tạo nhóm bên dưới (/sites hoặc /teams) và xác định việc một liên hệ phụ là bắt buộc. Để cho phép người dùng tạo trang từ một biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo, hãy nhập URL của nó trong hộp sử dụng biểu mẫu ở URL này . Khi người dùng chọn loại trang nào mà họ muốn dùng để tạo, họ sẽ có thể truy nhập biểu mẫu bằng cách bấm "Xem các tùy chọn khác."

  • Một site mà sử dụng một trong các nhóm trang hoặc thông tin liên lạc trang mẫu mới: sử dụng tùy chọn này để cho phép chỉ người dùng có quyền để tạo nhóm để tạo trang. Chọn để tạo nhóm bên dưới (/sites hoặc /teams) và hay không phụ liên hệ được yêu cầu. Để cho phép người dùng tạo trang từ một biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo, hãy nhập URL của nó trong hộp sử dụng biểu mẫu ở URL này . Khi người dùng chọn loại trang nào mà họ muốn dùng để tạo, họ sẽ có thể truy nhập biểu mẫu bằng cách bấm "Xem các tùy chọn khác."

  • Một trang web cổ điển: sử dụng tùy chọn này để cho phép người dùng để tạo chỉ site cổ điển mặc định hoặc site từ biểu mẫu tùy chỉnh của bạn. Xác định vị trí trang được tạo ra, và việc phân loại site hoặc phụ liên hệ được yêu cầu. Để xác định biểu mẫu tùy chỉnh, nhập URL cho biểu mẫu tùy chỉnh trong hộp sử dụng biểu mẫu ở URL này .

   Ghi chú: Để biết thông tin về phân loại site dùng một trong các nhóm trang hoặc thông tin liên lạc trang mẫu mới, hãy xem tạo phân loại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×