Quản lý tài khoản trên nhiều máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thấy một danh sách các máy tính mà bạn đồng bộ tài khoản của bạn, cũng như trạng thái của tài khoản của bạn trên mỗi máy tính. Để xem thông tin này, trên tab tệp, bấm thông tin, bấm Quản lý tài khoản, bấm Tùy chọn tài khoản, sau đó bấm vào tab tài khoản trong hộp thoại tùy chọn .

Bạn muốn làm gì?

Đổi tên máy tính

Loại bỏ một máy tính có cảnh báo đồng bộ

Giải quyết vấn đề về đồng bộ hóa

Đổi tên máy tính

SharePoint Workspace liệt kê các tên máy tính mà bạn có tài khoản của bạn. Bạn có thể thay đổi tên được liệt kê cho các máy tính. Tên mới sẽ hiển thị trong cửa sổ này cho tất cả các máy tính có chứa tài khoản của bạn.

  1. Chọn máy tính và bấm Đổi tên máy tính....

  2. Nhập tên mới và bấm OK.

Đầu trang

Loại bỏ một máy tính có cảnh báo đồng bộ

Nếu máy tính có chứa tài khoản của bạn sẽ hiển thị một cảnh báo đồng bộ hóa, điều này có nghĩa là workspace dữ liệu của bạn trên máy tính đó sẽ không còn được đồng bộ. Trong trường hợp này, khóa hành động, tốt nhất là loại bỏ máy tính, và sau đó thực hiện các bước để Thêm tài khoản của bạn với máy tính khác (nếu bạn vẫn muốn sử dụng tài khoản của bạn trên máy tính này).

Để loại bỏ một máy tính, chọn nó trong danh sách và bấm loại bỏ.

Đầu trang

Giải quyết vấn đề về đồng bộ hóa

Nếu bạn thêm tài khoản của bạn cho nhiều máy tính, SharePoint Workspace đồng bộ hóa dữ liệu workspace của bạn được cung cấp cho bạn truy nhập trực tuyến trên tất cả các máy tính với tần suất hợp lý (tối thiểu, về mỗi tuần một lần ba). Nếu bạn đang ngoại tuyến trên bất kỳ một máy tính đồng bộ hóa tài khoản của bạn cho một kỳ hạn quá nhiều thời gian, SharePoint Workspace dừng đồng bộ hóa dữ liệu cho máy tính này, và một cảnh báo đồng bộ hóa các bài đăng.

Thực hiện các thao tác sau đây nếu bạn thấy một cảnh báo đồng bộ hóa:

  1. Xóa bản sao chưa đồng bộ hóa của tài khoản từ máy tính nơi chứa nhóm đó.

  2. Chạy quy trình bằng cách dùng tài khoản hiện có trên máy tính khác để thêm lại vào tài khoản đã bị xóa bỏ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×