Quản lý site từ thư mục Site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư mục Site cung cấp một vị trí trung tâm mà người quản trị có thể xem, quản lý và truy nhập tất cả các trang Web được liên kết với một trang cổng thông tin. Từ thư mục Site, người quản trị có thể xem cổng thông tin cấu trúc và site riêng lẻ trong cổng thông tin, phê duyệt hoặc bác bỏ các trang web mới, và sửa hoặc xóa bỏ nối kết trang web.

Dạng xem cấu trúc cổng thông tin

 1. Trên trang chủ, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

 2. Trong thư mục Site, bạn có thể xem cấu trúc cổng thông tin trong một trong hai cách:

  • Để xem danh sách các tuyển tập site và site cá nhân trong phạm vi chúng, trên thanh công cụ danh sách, bấm Sơ đồ trang.

  • Để xem tất cả các tuyển tập site với chi tiết, bao gồm khi họ đã được cập nhật lần cuối, trên khởi động nhanh, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang.

Dạng xem site riêng lẻ

 • Trong thư mục Site, trên thanh công cụ danh sách, bấm Sơ đồ trang, sau đó bấm vào tên của trang bạn muốn xem.

Sửa trang

Từ thư mục Site, người quản trị trang có thể thay đổi tên một trang, di chuyển một trang web đến vị trí khác, hoặc thay đổi quyền cho một trang web bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trong thư mục Site, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào thư mục site .

 2. Đặt con trỏ trên trang mà bạn muốn sửa, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện.

 3. Để thực hiện thay đổi tên trang web hoặc vị trí, hãy bấm Sửa mục. Để thay đổi quyền, hãy bấm Quản lý quyền.

Chấp nhận hay bác bỏ site

Các site được thêm vào bởi người quản trị được phê duyệt theo mặc định. Site đã được thêm người khác được thiết lập đang chờ và phải được phê duyệt hoặc từ chối bởi người quản trị site.

 1. Trong thư mục Site, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào thư mục site .

 2. Đặt con trỏ trên trang, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện.

 3. Trong danh sách, bấm phê duyệt/bác bỏ.

Xóa bỏ một site từ thư mục Site

 1. Trong thư mục Site, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào thư mục site .

 2. Đặt con trỏ trên trang mà bạn muốn xóa khỏi thư mục Site, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện.

 3. Trong danh sách, hãy bấm Xóa bỏ mục. Khi một thông báo xác nhận xuất hiện, hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×