Quản lý người dùng Yammer của bạn (hướng dẫn quản trị Yammer)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị, bạn có thể quản lý các thiết đặt mặc định của người dùng trong mạng, cung cấp và deprovision người dùng của bạn, và xác định trường nào người dùng có thể hoàn tất. Mỗi người dùng có thể tùy chỉnh thêm email cá nhân và SMS thông báo tùy chọn của họ bằng cách bấm vào dấu ba chấm trong thanh dẫn hướng trên cùng, sau đó bấm Sửa hồ sơ > thông báo. Họ cũng có thể chọn Sửa hồ sơ > tùy chọn để điều chỉnh thiết đặt thông báo và múi thời gian.

Trong Quản trị mạng, bên dưới người dùng, bạn có thể truy nhập một số thiết đặt để hỗ trợ bạn trong việc quản lý người dùng của bạn.

Bài viết này là một phần của hướng dẫn quản trị Yammer

Thiết lập mạng Yammer của bạn

Quản lý người dùng Yammer của bạn    

Giám sát dữ liệu Yammer của bạn

Các tính năng bổ sung của Yammer

Yammer bảo mật FAQ

Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng kỹ thuật của yammer

Mời người dùng

Sử dụng phần này để mời nhân viên có không chưa tham gia Yammer mạng của bạn. Nhân viên chỉ với một địa chỉ email công ty có thể được mời từ màn hình này. Người quản trị đã xác nhận có thể thêm người dùng trong hàng loạt bằng cách bấm nhập một sổ địa chỉ và chọn một trong các tab:

 • Từ email trực tuyến    Điều này có hỗ trợ nhập địa chỉ email từ tài khoản Gmail hoặc Yahoo.

 • Từ ứng dụng Email    này cho phép bạn nhập tệp .csv được xuất từ ứng dụng email doanh nghiệp của bạn.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng nhiều hơn một miền Internet cho địa chỉ email và bạn muốn thêm những mục này vào mạng của bạn, hãy cân nhắc việc thực hiện phối mạng. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần nội bộ và bên ngoài mạng của hướng dẫn này.

Mời khách

Mời các liên hệ bên ngoài với địa chỉ email ở bên ngoài tên miền của bạn (ví dụ, tư vấn, nhà thầu hoặc đối tác). Tên miền email dành cho khách sẽ không được thêm vào danh sách các tên miền được ủy quyền cho mạng của bạn. Khách người dùng, bao gồm hiện hoạt và đang chờ (những người đã không được phản hồi cho lời mời của họ), được liệt kê trên Trang này. Giống như với những người dùng khác, tên và hồ sơ của người dùng dành cho khách vẫn trống cho đến khi họ chấp nhận thư mời và đăng ký đầy đủ của họ. Tài khoản người dùng dành cho khách có thể xóa bỏ bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn giữ nguyên đóng góp của họ vào mạng.

Loại bỏ người dùng

Điều này cho phép bạn tắt hoặc loại bỏ vĩnh viễn người dùng. Khi bạn bắt đầu nhập tên của người dùng, Yammer auto‐completes và hiển thị cho bạn một danh sách thả xuống tương tự như tên người dùng. Sau khi bạn đã chọn người dùng, bạn có ba tùy chọn:

 • Hủy kích hoạt người dùng này:    Hủy kích hoạt người dùng sẽ chặn người dùng từ đăng nhập cho đến khi họ xác nhận địa chỉ email một lần nữa. Không có quyền truy nhập vào tài khoản đã xác nhận email của họ, họ không thể đăng nhập lại vào Yammer. Thông tin hồ sơ người dùng, thư, và/hoặc tải tệp lên vẫn giữ nguyên. Điều này có thể là một tùy chọn hữu ích cho nhân viên hợp đồng đã hoàn thành dự án của họ nhưng có thể gia hạn lại sau đó. Đã hủy kích hoạt người dùng có thể kích hoạt lại tài khoản của họ trong vòng 90 ngày bằng cách cho phép tài khoản email của họ và đăng nhập vào Yammer, nơi họ sẽ nhận được một email với các nối kết để kích hoạt lại. Sau khi 90 ngày, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 • Vĩnh viễn loại bỏ người dùng này và lưu giữ thư:    Điều này cho phép bạn loại bỏ người dùng và giữ lại các thư và nội dung họ đăng.

 • Vĩnh viễn loại bỏ người dùng và thông báo này:    Điều này cho phép bạn loại bỏ người dùng và tất cả thư họ đăng. Điều này không thể đảo ngược.

Tài khoản hoạt động

Yammer cho phép bạn tham gia vào các phiên làm việc quản lý cho người dùng của bạn và thiết bị của họ. Tìm kiếm bởi người dùng, và bạn có thể nhìn thấy trên thiết bị nào họ đang hiện đang đăng nhập, khi họ cuối cùng đã đăng nhập trên mỗi thiết bị và địa chỉ IP nào được sử dụng. Người quản trị cũng được cung cấp tùy chọn để người dùng đó đăng xuất khỏi mỗi thiết bị.

Chặn người dùng

Nếu cần thiết, chặn người dùng từ mạng của bạn bằng cách nhập email của họ địa chỉ. Người dùng có địa chỉ email bị chặn không thể gia nhập Yammer mạng của bạn, trừ khi bạn hoặc quản trị khác unblocks những địa chỉ. Bạn có thể phân tách nhiều địa chỉ email bằng dấu phẩy hoặc dấu ngắt dòng.

Mẹo: Yammer hiệu quả nhất khi mỗi bài đăng xuất phát từ một người dùng riêng lẻ. Do đó, bạn có thể muốn chặn địa chỉ email nhóm.

Email bị trả về

Yammer đôi khi sẽ gửi email bản Cập Nhật cho người dùng. Khi một nhân viên địa chỉ email bị vô hiệu hóa, chúng tôi gửi email trả lại. Bạn có thể xem danh sách của người dùng có email có trả và hủy kích hoạt chúng nếu họ không còn nhân viên.

Tích hợp danh bạ

Bạn có thể đồng bộ Yammer với thư mục công ty của bạn. Để biết thêm thông tin hãy xem phần trên Enterprise tích hợp bên dưới các tính năng bổ sung > Enterprise tích hợp phần của hướng dẫn này.

Xuất người dùng

Xuất danh sách người dùng vào một tệp .csv để giám sát và Cập Nhật khi cần thiết. Trường bao gồm: ID người dùng, địa chỉ Email, tên, chức danh, vị trí và gia nhập trên (ngày tháng họ gia nhập vào mạng).

Trường hồ sơ

Tùy chỉnh vào trường người dùng sẽ có thể hiển thị trong hồ sơ của họ, bằng cách chọn và xóa các tùy chọn. Các trường này có thể tìm kiếm để giúp người dùng được nhau khi họ tìm kiếm thông tin cụ thể, nền hoặc chuyên môn.

Hàng loạt Cập Nhật người dùng

* Xác nhận quản trị chỉ    Quản lý thành viên mạng bằng cách dùng tệp .csv. Như được chỉ ra trong hàng loạt người dùng Cập nhật trang, bạn có thể thêm, Cập Nhật, tạm ngừng hoặc xóa bỏ người dùng. Bạn cần định dạng tệp .csv của bạn dưới dạng bảng, bao gồm các đầu trang hoặc dòng đầu tiên xác định các trường trong bảng của bạn. Đầu trang tên cột phải ở trong thứ tự sau từ trái sang phải: hành động, Email địa chỉ, tên đầy đủ, chức danh, mật khẩu và Email mới. Giá trị trong cột hành động cho biết những gì Yammer sẽ thực hiện:

 • Mới:    Nếu bạn cho biết "mới" làm hành động và để trống trường mật khẩu, người dùng sẽ được tạo như "đang chờ". Nếu bạn cho biết "mới" làm hành động và xác định một mật khẩu, người dùng được tạo ra dưới dạng hiện hoạt và ngay lập tức hiển thị trong thư mục thành viên.

 • Cập Nhật:    Nếu bạn cho biết "Cập Nhật" làm hành động, tài khoản Yammer hiện có giữ nguyên. Tuy nhiên, các trường khác (tên, tiêu đề, mật khẩu, địa chỉ email) sẽ thay đổi để khớp với những người trong .csv. Cập Nhật địa chỉ email có thể xảy ra chỉ tới tên miền là một phần của Yammer mạng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp một địa chỉ email của bạn Cập Nhật đã tồn tại trên Yammer, chúng tôi sẽ tạm ngừng người dùng được liên kết với địa chỉ email đó.

 • Tạm ngừng:    Nếu bạn cho biết "tạm ngừng" làm hành động, tài khoản người dùng đang bị tạm hoãn cho đến khi người dùng xác nhận trạng thái của chúng thông qua một email yêu cầu.

 • Xóa:    Nếu bạn cho biết "xóa bỏ", tài khoản người dùng bị xóa, nhưng thư và phần đính kèm của họ vẫn giữ nguyên trong mạng.

Nếu bạn muốn hàng loạt người dùng Cập Nhật chứa ký tự tiếng Anh, bạn cần một UTF-8 mã hóa tệp CSV

Excel không mã hóa ký tự tiếng Anh trong tệp CSV chính xác. Nếu bạn có các ký tự trong tên người dùng của bạn, bạn có thể tạo một UTF-8 mã hóa tệp CSV trong Notepad sử dụng hàng loạt Cập Nhật.

Sử dụng Notepad để tạo một tệp CSV UTF-8 từ một bảng tính Excel
 1. Mở tệp trong Excel, và sau đó chọn tệp > Lưu như. Trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn Văn bản Unicode (*.txt).

 2. Mở tệp trong Notepad.

 3. Bạn phải đảm bảo rằng các trường trong tệp là deliminated bằng dấu phẩy, vì vậy bạn cần phải tìm và thay thế tất cả các tab bằng một dấu phẩy ",". Sao chép ký tự tab từ văn bản của bạn, sau đó chọn sửa > thay thế. Trong hộp Tìm gì . dán tab ký tự, và trong hộp thay thế gì . nhập một dấu phẩy và chọn Thay thế tất cả.

 4. Chọn tệp > Lưu dưới dạng và trong hộp mã hóa , chọn UTF-8 và trong hộp tên tệp , để thay đổi phần mở rộng tệp .csv thay vì .txt.

Bài viết tiếp theo: theo dõi dữ liệu Yammer của bạn (hướng dẫn quản trị Yammer).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hướng dẫn quản trị yammer

Trung tâm quản trị yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×