Quản lý lịch của người khác trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có quyền phù hợp, bạn có thể dùng Outlook trên web để sửa lịch của người khác và thậm chí gửi và hồi đáp họp yêu cầu thay mặt của họ.

Trong bài viết này

Lấy quyền chỉnh sửa lịch của người khác

Trước khi bạn có thể sửa lịch của người khác, họ có cung cấp cho bạn quyền bằng cách chia sẻ lịch của họ. Họ có thể làm theo các hướng dẫn tại ủy quyền lịch trong Outlook một web dành cho doanh nghiệp để tìm hiểu làm thế nào. Dưới dạng một trình soạn thảo, bạn có thể tạo hoặc sửa các sự kiện trên lịch. Làm đại diện, bạn cũng có thể trả lời thư mời trên thay mặt của chủ sở hữu lịch cuộc họp. Người sở hữu lịch cũng có thể chọn để cấp quyền truy nhập đại diện cho các sự kiện riêng tư.

Ghi chú: Không có thể sử dụng lịch Outlook để yêu cầu quyền lịch của người khác.

Thêm lịch của người khác vào dạng xem lịch của bạn

Nếu bạn nhận được lời mời chia sẻ lịch của người khác, hãy chọn nút chấp nhận trong thư mời để thêm nó vào danh sách lịch.

Ảnh chụp màn hình của một thư mời chia sẻ lịch.

Chúng tôi hiện đang thực hiện các cải tiến cho lịch chia sẻ cho nhất quán và đơn giản. Cho đến khi các thay đổi đó hoàn thành:

 • Thư mời trong một số ứng dụng Outlook sẽ không có một nút chấp nhận . Nếu bạn không nhìn thấy một nút chấp nhận , hãy dùng Outlook trên web để chấp nhận.

 • Thư mời không có thể được gửi ở tất cả từ một số ứng dụng Outlook. Nếu bạn không nhận được một email thư mời chia sẻ, hãy yêu cầu chủ sở hữu lịch chia sẻ lịch lại từ Outlook trên web.

Sau khi bạn đã thêm lịch, bạn có thể chọn để thêm nó vào hoặc loại bỏ nó khỏi dạng xem lịch của bạn, hoặc dùng menu ngữ cảnh để đổi tên, hãy thay đổi màu của nó, hoặc xóa bỏ nó khỏi dạng xem của bạn.

Ảnh chụp màn hình của menu ngữ cảnh của lịch khác.

Đầu Trang

Lên lịch cuộc họp thay mặt của người khác

Sau khi đã chỉnh sửa hoặc người đại diện truy nhập vào lịch của người khác và đã thêm nó vào danh sách lịch của bạn, bạn có thể lên lịch cuộc họp thay mặt của họ. Bạn cũng như thiết lập một cuộc họp trên lịch riêng của bạn, mà bạn chọn lịch của họ khi tạo cuộc họp. Khi bạn gửi thư mời cuộc họp, nó sẽ hiển thị bạn là chủ sở hữu lịch thay mặt.

Lên lịch cuộc họp với tư cách đại diện
 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn lịch.

 2. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể xem lịch của họ trong danh sách của lịch. Nếu bạn không thể, hãy xem phần ở trên về việc thêm lịch của người khác vào dạng xem lịch của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của một lịch được chia sẻ.

 3. Chọn Mới mới ở phía trên cùng hoặc bấm đúp vào khu vực lịch để mở biểu mẫu mục lịch mới.

  Ảnh chụp màn hình của nút sự kiện lịch mới.

 4. Trong trường lưu vào lịch , hãy chọn lịch của họ. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy lịch mà được thêm vào danh sách lịch của bạn và mà bạn có quyền chỉnh sửa hoặc người đại diện.

  Ảnh chụp màn hình vào lưu vào menu lịch.

 5. Điền vào phần còn lại của các trường khi cần thiết.

 6. Gửi yêu cầu cuộc họp.

Ghi chú: 

 • Sử dụng trợ lý lập lịch có thể làm nó dễ dàng hơn để thiết lập một cuộc họp.

 • Nếu bạn muốn thêm một cuộc hẹn vào lịch của người khác, hãy làm theo các bước trên để chọn lịch của người khác nhưng không thể thêm bất kỳ những người khác vào cuộc họp. Sự kiện sẽ được thêm vào lịch của người khác nhưng không có thư mời cuộc họp sẽ được gửi.

Đầu Trang

Trả lời các cuộc họp thay mặt của người khác

Nếu bạn là người đại diện cho người nào đó, yêu cầu họp và Cập Nhật sẽ được gửi cho bạn. Họ sẽ hiển thị trong hộp thư đến của bạn giống như bất kỳ yêu cầu cuộc họp nào khác, nhưng bạn sẽ thấy ghi chú trên biểu mẫu cuộc họp sẽ cho bạn biết ai yêu cầu họp gửi cho.

Ảnh chụp màn hình của một thư mời họp được gửi đến một lịch được chia sẻ.

Phúc đáp yêu cầu họp
 1. Chọn chấp nhận, dự địnhhoặc từ chối.

 2. Gửi trả lời nếu bạn muốn cho phép người tổ chức biết phản hồi của bạn.

 3. Nếu bạn chấp nhận thư mời, cuộc họp sẽ hiển thị là bận trên lịch của người sở hữu. Nếu bạn chọn gửi trả lời, tổ chức cuộc họp sẽ thấy câu trả lời là bạn sở hữu lịch thay mặt.

  Ảnh chụp màn hình của một thư mời họp được chấp nhận theo đại diện.

Ghi chú: 

 • Chủ sở hữu lịch không nhận được một thông báo khi bạn trả lời thư mời họp, nhưng người đó có thể nhìn thấy rằng sự kiện đã được trả lời cho khi xem sự kiện trong dạng xem lịch biểu của mình.

 • Một ảnh chụp màn hình hiển thị sự kiện lịch đã được chấp nhận.

Đầu Trang

Sửa một cuộc họp trên thay mặt của người khác

Làm đại diện, bạn cũng có thể sửa hoặc hủy bỏ cuộc họp thay mặt cho người sở hữu của lịch. Làm như vậy, hãy mở sự kiện lịch, thực hiện các thay đổi và chọn tùy chọn để gửi thư mời cuộc họp Cập Nhật hoặc hủy bỏ. Cập Nhật cuộc họp hoặc hủy bỏ sẽ được gửi từ bạn thay mặt cho người sở hữu của lịch.

Ghi chú: Sau khi đã gửi thư mời họp, bạn không thể thay đổi lịch mà nó đã được lên lịch.

Đầu Trang

Chủ đề liên quan

Ủy quyền lịch trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quản lý mục lịch và thư của người khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×