Quản lý kịch bản tìm thấy

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra tài liệu tìm thấy một hoặc nhiều kịch bản trong sổ làm việc đã được xác định bằng cách dùng trình quản lý kịch bản. Kịch bản có thể chứa được đệm ẩn hoặc ẩn dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

Sự cố

Kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các kịch bản cho bạn.

Giải pháp được đề xuất

Đi đến trình quản lý kịch bản để loại bỏ các tình huống theo cách thủ công.

  1. Đóng Giám định viên Tài liệu.

  2. Bấm dữ liệu > phân tích What-If > Trình quản lý kịch bản.

    Trình quản lý Kịch bản trong bộ sưu tập Phân tích Nếu-Thì trên tab Dữ liệu

  3. Trong hộp kịch bản , hãy chọn kịch bản mà bạn muốn loại bỏ và bấm xóa.

    Thực hiện điều này cho mỗi trường hợp bạn muốn loại bỏ.

  4. Lặp lại bước 2 và 3 cho mỗi trang tính trong sổ làm việc của bạn.

  5. Sau khi đóng trình quản lý kịch bản, chạy giám định viên tài liệu lần nữa để xác nhận vấn đề này được giải quyết.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×