Quản lý hạn ngạch mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hạn ngạch mẫu được dùng để giới hạn số lượng dung lượng lưu trữ sẵn dùng trên một trang web, và chúng được dùng để gửi email cảnh báo tới người quản trị trang khi một giá trị đã xác định khoảng cách được sử dụng.

Mẫu được áp dụng cho các trang bằng cách sử dụng trang hạn ngạch tuyển tập Site và khóa.

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

 2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Quản lý Site SharePoint , bấm hạn ngạch mẫu.

 3. Trên trang hạn ngạch mẫu, trong phần Tên mẫu , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Sửa một mẫu hiện có. Nếu bạn chọn tùy chọn này, trong danh sách mẫu để sửa đổi , bấm vào mẫu mà bạn muốn sửa đổi.

  • Tạo một mẫu hạn ngạch mới. Nếu bạn chọn tùy chọn này, cấu hình các thao tác sau:

   1. Trong danh sách mẫu để bắt đầu từ , bấm [mẫu trống mới] hoặc một mẫu để tạo mẫu mới.

   2. Trong hộp tên mẫu mới , hãy nhập tên cho mẫu mới.

 4. Trong phần Giá trị giới hạn lưu trữ , để giới hạn tối đa của lưu trữ sẵn dùng trên một trang web, hãy chọn hộp kiểm giới hạn lưu trữ trang web để tối đa và nhập một giá trị cho giới hạn tính theo megabyte (MB) trong hộp tương ứng.

 5. Để gửi cảnh báo email cho người quản trị trang khi mà người đó sắp đến giới hạn tối đa lưu trữ, hãy chọn hộp kiểm gửi cảnh báo email khi đạt tới lưu trữ trang web và nhập một giá trị sắp đến giới hạn lưu trữ theo MB trong hộp tương ứng.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×