Quản lý cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hộp thoại Quản lý cơ sở dữ liệu có hai tab.

  • Bạn có thể sử dụng tab Sao lưu/khôi phục để sao lưu, khôi phục, hoặc chọn cơ sở dữ liệu lỗi.

  • Tab Cơ sở dữ liệu khác Hiển thị tất cả cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Nếu bạn là người sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể xóa bỏ cơ sở dữ liệu từ tab này, trừ khi cơ sở dữ liệu duy nhất trong danh sách.

Tab sao lưu/khôi phục

Sao lưu cơ sở dữ liệu      Tạo một bản sao tệp sao lưu để bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ của bạn đối với lỗ. Trước khi dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, bạn nên sao lưu tệp của bạn để bạn có thể khôi phục dữ liệu nghiệp vụ của bạn nếu bạn cài đặt lại sau này.

Khôi phục cơ sở dữ liệu      Khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn vào phiên bản cũ hơn, bảo vệ dữ liệu của bạn đối với lỗ. Nếu bạn dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook và sau đó muốn cài đặt lại, bạn có thể dùng tệp sao lưu của bạn để khôi phục dữ liệu nghiệp vụ của bạn.

Kiểm tra lỗi      Thực hiện TE000129525 của cơ sở dữ liệu của bạn để có hiệu quả hơn hiệu suất và kiểm tra lỗi.

Ghi chú: Nếu bạn không phải là người sở hữu cơ sở dữ liệu, các nút này sẽ xuất hiện bị mờ đi, nghĩa là các tùy chọn này không sẵn có.

Tab cơ sở dữ liệu khác

Tab này liệt kê bất kỳ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager bổ sung bạn có thể truy nhập. Thông tin về cơ sở dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu được chia sẻ hay không và ai là người sở hữu cơ sở dữ liệu.

Xóa bỏ cơ sở dữ liệu     Nếu bạn là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể xóa bỏ cơ sở dữ liệu bằng cách chọn nó, rồi bấm Xóa bỏ cơ sở dữ liệu.

Ghi chú: Nếu bạn không phải là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, hoặc nếu cơ sở dữ liệu là cái duy nhất trong danh sách, các nút này sẽ xuất hiện bị mờ đi, nghĩa là tùy chọn này không sẵn dùng.

Ghi chú: Trang này là một phần của trình hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×