Quản lý cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để quản lý cơ sở dữ liệu Business Contact Manager cho Outlook , bạn có thể cần kiểm kích cỡ của nó, tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu mới hoặc khác nhau, dọn dẹp hay kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu, xóa bỏ cơ sở dữ liệu hoặc chuyển đến mẫu doanh nghiệp để thử các tính năng khác nhau trước khi bạn sử dụng chúng trong cơ sở dữ liệu của riêng bạn.

Bài viết này bao gồm kiểm tra kích cỡ của cơ sở dữ liệu của bạn và chuyển sang công việc mẫu, và cung cấp các nối kết đến bài viết về việc tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu, kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu hiện có và xóa bỏ cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Kiểm tra kích cỡ của cơ sở dữ liệu

Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu

Kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu

Xóa bỏ cơ sở dữ liệu

Sử dụng cơ sở dữ liệu công việc mẫu

Chuyển sang cơ sở dữ liệu công việc mẫu

Chuyển từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu cơ sở dữ liệu của bạn

Kiểm tra kích cỡ của cơ sở dữ liệu

Business Contact Manager cho Outlook sử dụng Microsoft SQL Server Express, một phiên bản nhỏ hơn tỉ lệ của Microsoft SQL Server, hỗ trợ cơ sở dữ liệu tối đa 4 GB. Nếu bạn đính kèm chứ không phải là nối kết tệp vào bản ghi Business Contact Manager của bạn, các tệp tăng kích cỡ của cơ sở dữ liệu. Để xem dung lượng bạn có sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể kiểm tra kích cỡ của cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn đang dùng phiên bản đầy đủ của Microsoft SQL Server, bạn không có giới hạn kích cỡ 4 GB.

Mẹo: Nếu cơ sở dữ liệu được chia sẻ, và người dùng không có quyền truy nhập vào mạng của bạn nhưng cần truy nhập các tệp được liệt kê trong lịch sử liên lạc, đính kèm tệp vào phần chú thích của bản ghi của bạn, chứ không phải nối kết các tệp vào lịch sử liên lạc. Hãy nhớ rằng tệp đính kèm tăng kích cỡ của cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về chia sẻ cơ sở dữ liệu, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Xem phần Quản lý cơ sở dữ liệu .

  • Kích cỡ cơ sở dữ liệu    Giá trị khoảng cách sử dụng MB 4000 tối đa (4 GB) được phép dùng cho cơ sở dữ liệu được hiển thị

Phần Quản lý cơ sở dữ liệu cũng hiển thị thông tin sau đây:

 • Tên cơ sở dữ liệu    Tên máy tính và tên cơ sở dữ liệu Hiển thị (name\database tên máy tính). Nếu cơ sở dữ liệu được chia sẻ, người dùng cần thông tin này để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu    Tên miền hay nhóm làm việc và tên người sở hữu cơ sở dữ liệu Hiển thị (tên miền hoặc nhóm làm việc name\database chủ sở hữu tên).

Đầu trang

Tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu

Business Contact Manager cho Outlook lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ của bạn dưới dạng bản ghi trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc mà bạn sẽ tạo hoặc chọn. Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu khi bạn cài đặt Business Contact Manager cho Outlooktrước tiên, hoặc chọn hiện có. Bạn cũng có thể tạo cơ sở dữ liệu mới ở bất kỳ lúc nào.

Chắc chắn rằng bạn chọn phiên bản cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager phù hợp với phiên bản Microsoft Office bạn đang dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem khởi động tùy chỉnh: chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, nếu bạn chỉ cần cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, hoặc tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới nếu bạn đang dùng Business Contact Manager cho Outlook, và bạn muốn thay đổi cơ sở dữ liệu của bạn hoặc tạo album mới.

Cảnh báo: Nếu bạn cài đặt phiên bản dùng thử Microsoft Office 2013 và quyết định để quay lại phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, sao lưu dữ liệu của bạn trước tiên. Bạn sẽ cần phải lưu bản sao của Business Contact Manager của bạn cho cơ sở dữ liệu Outlook và quản lý liên hệ công việc của bạn cho cơ sở dữ liệu Outlook 2010 (đồng bộ hóa vào một cơ sở dữ liệu sao lưu) để xem bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện khi dùng phiên bản dùng thử. Để được hướng dẫn hoàn tất, hãy xem trở về phiên bản trước của Business Contact Manager và Microsoft Office.

đầu trang

Kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu

Để cải thiện hiệu quả của cơ sở dữ liệu của bạn, chúng tôi khuyên bạn đôi khi kiểm tra lỗi bằng cách thực hiện TE000129525 của của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem kiểm tra lỗi trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Thận trọng: Nếu cơ sở dữ liệu được chia sẻ, trước khi kiểm tra cơ sở dữ liệu lỗi, bạn nên hỏi tất cả người dùng thoát khỏi Outlook để tránh lỗi.

đầu trang

Xóa bỏ cơ sở dữ liệu

Thời gian, bạn có thể cần xóa bỏ các phiên bản cũ hơn của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn hoặc một cơ sở dữ liệu mà bạn không còn cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem loại bỏ hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager.

Quan trọng: Nếu bạn xóa bỏ cơ sở dữ liệu, không thể khôi phục cơ sở dữ liệu. Vì điều này có thể nên tạo một tệp sao lưu của cơ sở dữ liệu trước khi bạn xóa bỏ nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại sao bạn nên sao lưu dữ liệu Business Contact Manager của bạn.

đầu trang

Sử dụng cơ sở dữ liệu công việc mẫu

Business Contact Manager cho Outlook bao gồm cơ sở dữ liệu mẫu để hiển thị cho bạn cơ sở dữ liệu nhập trông như, và để giúp bạn cảm thấy thoải mái với việc dùng nó.

Cơ sở dữ liệu mẫu có chứa dữ liệu nghiệp vụ cho công ty Adventure Works xe đạp hư cấu. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu để thực hành cách cấu hình các workspaces, tạo và đặt tên cho biểu mẫu của riêng bạn, tìm bản ghi, hoặc bất cứ điều gì bạn hình dung, tất cả mà không ảnh hưởng đến dữ liệu nghiệp vụ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem về Adventure Works và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu.

Ghi chú: Cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng dành cho doanh nghiệp của riêng bạn không bị ảnh hưởng bởi sử dụng tạm thời của cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

Để thực hành trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu, bạn hãy chuyển sang nó ở bất kỳ lúc nào. Bạn có thể chuyển sang cơ sở dữ liệu của bạn bất cứ khi nào bạn cần.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm vào nút Quản lý cơ sở dữ liệu .

 3. Bấm chuyển đến mẫu doanh nghiệp.

 4. Trong hộp thoại chuyển đổi sang công việc mẫu , hãy bấm tiếp theo.

Khi hoàn thành quy trình và đóng hộp thoại chuyển đổi sang công việc mẫu , cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu sẵn sàng để bạn dùng.

Chuyển từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu cơ sở dữ liệu của bạn

Nếu bạn đang thực hành trong cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu, bạn có thể trở lại cơ sở dữ liệu của bạn ở bất kỳ lúc nào.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm vào nút Quản lý cơ sở dữ liệu .

 3. Bấm chuyển đổi sang doanh nghiệp của tôi.

  Ghi chú: Tùy chọn chuyển đổi sang doanh nghiệp của tôi chỉ xuất hiện khi bạn đang ở trong cơ sở dữ liệu mẫu.

 4. Trong hộp thoại chuyển đổi sang doanh nghiệp của tôi , hãy bấm tiếp theo.

Khi hoàn thành quy trình và đóng hộp thoại chuyển đổi sang công việc của tôi , cơ sở dữ liệu mà bạn đang sử dụng trước khi bạn chuyển sang cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mẫu sẵn sàng để bạn dùng.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×