Quản lý các vị trí tin cậy tệp Excel Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vị trí tệp tin cậy là Microsoft Office SharePoint Server 2007 site, quy ước đặt tên chung (UNC) đường dẫn hoặc trang HTTP Web mà một máy chủ đang chạy dịch vụ Excel tính toán được cho phép truy nhập sổ làm việc.

Bạn có thể tạo vị trí tệp tin cậy khác nhau cho mục đích khác nhau hoặc dự án, và bạn có thể điều chỉnh hình thức thiết đặt và quyền trong các vị trí tệp một cách phù hợp.

Ban đầu, không có không có vị trí tin cậy tệp Excel Services. Để sử dụng Excel Services, bạn phải tạo vị trí tin cậy ít nhất một tệp.

Để quản lý các vị trí tin cậy tệp Excel Services, hãy mở trang vị trí tệp tin cậy của Excel Services:

 1. Mở trang quản trị cho các chia sẻ dịch vụ nhà cung cấp (SSP).

  Để mở trang quản trị cho SSP, hãy làm như sau:

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

  2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Office SharePoint Server dịch vụ được chia sẻ , bấm tạo hoặc cấu hình dịch vụ được chia sẻ này cụm máy chủ.

  3. Trên trang quản lý chia sẻ này cụm máy chủ Dịch vụ, hãy bấm SSP mà bạn muốn để mở trang quản trị.

 2. Trên trang chia sẻ dịch vụ quản trị trang đầu, trong phần Thiết đặt dịch vụ Excel , hãy bấm vị trí tệp tin cậy.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một vị trí tệp tin cậy

Sửa một vị trí tệp tin cậy

Xóa bỏ vị trí tệp tin cậy

Thêm một vị trí tệp tin cậy

 1. Trên trang vị trí tệp tin cậy của Excel Services, hãy bấm Thêm tin cậy vị trí tệp.

 2. Trên trang Excel Services thêm tệp vị trí tin cậy, trong phần vị trí , nhập một địa chỉ cho vị trí tệp tin cậy.

  Định dạng địa chỉ phải khớp với kiểu vị trí mà bạn xác định. Nhập vị trí được xác định trong bước tiếp theo.

  • Bên dưới Vị trí kiểu, chọn một trong các thao tác sau:

   • Windows SharePoint Services. Chọn tùy chọn này để xác định SharePoint site URL làm vị trí tệp tin cậy.

   • UNC. Chọn tùy chọn này để xác định một chia sẻ tệp làm vị trí tin cậy tệp bằng cách sử dụng một địa chỉ UNC.

   • HTTP. Chọn tùy chọn này để xác định một URL HTTP làm vị trí tệp tin cậy.

  • Nếu bạn muốn con của vị trí tệp tin cậy cũng là vị trí tệp tin cậy, chọn hộp kiểm trẻ em tin cậy .

   Lưu ý: Mặc dù bạn có thể cải thiện khả năng quản lý bởi tin tưởng con, bạn cũng có thể tạo một vấn đề tiềm năng bảo mật bằng cách giúp các site con và thư mục con của vị trí tin cậy được tin cậy sẽ tự động ngay khi chúng được tạo ra.

  • Trong hộp mô tả , bạn có thể hoặc bạn có thể cung cấp một mô tả của vị trí tệp tin cậy để biểu thị mục đích của nó.

 3. Trong phần Quản lý phiên , trong hộp Hết thời gian chờ phiên làm việc , hãy nhập một giá trị trong giây một phiên làm việc Excel tính toán Dịch vụ có thể mở và không hoạt động trước khi nó được đóng xuống, được đo từ kết thúc của mỗi yêu cầu mở.

  Nếu bạn muốn phiên làm việc có hết thời gian không, hãy nhập -1. Hết hạn phiên làm việc ở phần cuối của yêu cầu mở duy nhất, nhập 0.

  • Trong hộp Ngắn hết thời gian chờ phiên làm việc , hãy nhập một giá trị trong giây một phiên làm việc Excel tính toán Dịch vụ có thể mở và không hoạt động, trước khi mọi người dùng tương tác, trước khi phiên làm việc được tắt, được đo từ cuối yêu cầu mở ban đầu.

   Nếu bạn muốn phiên làm việc có hết thời gian không, hãy nhập -1. Hết hạn phiên làm việc ở phần cuối của yêu cầu mở duy nhất, nhập 0.

  • Trong hộp Thời gian yêu cầu tối đa , hãy nhập một giá trị trong giây trong thời gian yêu cầu đơn tối đa trong một phiên làm việc.

   Nếu bạn muốn yêu cầu phải có không có giới hạn thời gian thực hiện, hãy nhập -1.

   Bằng cách giới hạn khoảng thời gian yêu cầu duy nhất có thể cuối cùng, bạn có thể giúp giảm rủi ro tấn công từ chối dịch vụ.

 4. Trong phần Thuộc tính sổ làm việc , trong hộp Kích cỡ sổ làm việc tối đa , hãy nhập một giá trị theo megabyte (MB) cho kích cỡ tối đa của sổ làm việc Excel tính toán Dịch vụ có thể mở.

  Hiệu suất và tài nguyên trạng thái sẵn sàng có thể được lợi dụng khi người dùng mở sổ làm việc lớn quá cỡ. Nếu bạn không để kiểm soát kích cỡ cho phép sổ làm việc đang chạy trong mở các phiên Excel tính toán Dịch vụ có thể có, bạn có nguy cơ có người dùng vượt quá công suất tài nguyên của bạn và quá tải máy chủ.

  Trong hộp Kích cỡ tối đa của biểu đồ , hãy nhập một giá trị trong MB cho kích cỡ tối đa của biểu đồ có thể mở bằng Excel tính toán Dịch vụ.

 5. Trong phần Hành vi tính toán , trong hộp Tuổi thọ bộ đệm ẩn hàm biến đổi , hãy nhập một giá trị lần tối đa trong một giá trị được tính cho một hàm biến đổi được đệm ẩn trong giây cho recalculations tự động.

  Để tính toán với hàm biến đổi một lần vào mở, hãy nhập -1. Để liên tục tính hàm, nhập 0.

  Bên dưới Chế độ tính toán sổ làm việc, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tệp. Chọn tùy chọn này để thực hiện các phép tính đã được xác định trong tệp.

  • Thủ công. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tính toán lại xảy ra chỉ khi yêu cầu Calculate nhận được.

  • Tự động. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bất kỳ thay đổi một giá trị để gây ra tính toán lại tất cả các giá trị phụ thuộc vào giá trị đó. Ngoài ra, hàm biến đổi được gọi là nếu hết thời gian của họ đã hết hạn.

  • Tự động ngoại trừ bảng dữ liệu. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bất kỳ thay đổi một giá trị để gây ra tính toán lại tất cả các giá trị phụ thuộc vào giá trị đó, miễn là các giá trị không nằm trong một bảng dữ liệu. Ngoài ra, hàm biến đổi được gọi là nếu hết thời gian của họ đã hết hạn.

 6. Trong phần Dữ liệu ngoài , bên dưới Cho phép dữ liệu ngoài, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Không có. Chọn tùy chọn này để vô hiệu hóa tất cả các kết nối dữ liệu ngoài với vị trí tệp tin cậy.

  • Tin cậy thư viện kết nối dữ liệu chỉ. Chọn tùy chọn này để chỉ cho phép kết nối với nguồn dữ liệu là một phần của một thư viện kết nối dữ liệu tin cậy. Máy chủ sẽ bỏ qua thiết đặt được nhúng vào trang tính.

  • Tin cậy thư viện kết nối dữ liệu và được nhúng. Chọn tùy chọn này để chỉ dẫn máy chủ để thử nhúng kết nối với nguồn dữ liệu chỉ sau khi máy chủ không thành công để thử kết nối với nguồn dữ liệu là một phần của một thư viện kết nối dữ liệu tin cậy.

   Mẹo: Nếu bạn đang quản lý kết nối dữ liệu cho một số nhỏ của sổ làm việc tác giả, hãy cân nhắc việc chọn tùy chọn này. Điều này cho phép tác giả trên sổ làm việc nhúng trực tiếp các kết nối tới nguồn dữ liệu ngoài trong sổ làm việc của họ nhưng vẫn có quyền truy nhập vào thư viện kết nối dữ liệu tin cậy nếu các nối kết nhúng không thành công.

   Bên dưới cảnh báo trên làm mới, hãy chọn hộp kiểm làm mới báo cảnh báo được bật để hiển thị cảnh báo trước khi làm mới dữ liệu bên ngoài cho các tệp trong vị trí này. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn đảm bảo rằng dữ liệu bên ngoài không tự động làm mới mà không cần dùng tương tác.

   Dưới Dừng khi làm mới trên mở thất bại, chọn hộp kiểm dừng mở hỗ trợ để dừng một thao tác mở trên tệp trong vị trí tin cậy tệp này trong trường hợp sau đây:

  • Tệp chứa một kết nối dữ liệu làm mới trên mở .

  • Tệp không thể làm mới trong khi nó mở.

  • Người dùng không có người dùng mở phải vào tệp

   Bên dưới Tuổi thọ bộ đệm ẩn dữ liệu bên ngoài, trong hộp tự động làm mới (định kỳ / trên-mở) , nhập một giá trị giây cho tối đa thời gian mà hệ thống có thể dùng kết quả truy vấn dữ liệu bên ngoài cho kết quả truy vấn bên ngoài được làm mới tự động. Để ngăn không cho làm mới dữ liệu sau khi truy vấn đầu tiên, hãy nhập -1.

   Bên dưới Tuổi thọ bộ đệm ẩn dữ liệu bên ngoài, trong hộp thủ công làm mới , nhập một giá trị giây cho tối đa thời gian mà hệ thống có thể dùng kết quả truy vấn dữ liệu bên ngoài cho kết quả truy vấn bên ngoài được làm mới tự động. Để ngăn không cho làm mới dữ liệu sau khi truy vấn đầu tiên, hãy nhập -1.

   Trong hộp Tối đa số truy vấn trên một phiên làm việc , hãy nhập một giá trị cho tối đa số truy vấn có thể chạy đồng thời trong một phiên làm việc.

 7. Trong phần User-Defined hàm , chọn hộp kiểm hàm do người dùng xác định được phép để cho phép người dùng xác định các hàm được gọi là từ sổ làm việc nằm ở vị trí tin cậy tệp này.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Sửa một vị trí tệp tin cậy

 • Trên trang vị trí tệp tin cậy của Excel Services, trỏ đến vị trí tin cậy tệp mà bạn muốn sửa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa.

Đầu trang

Xóa bỏ vị trí tệp tin cậy

 1. Trên trang vị trí tệp tin cậy của Excel Services, trỏ đến vị trí tin cậy tệp mà bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm xóa.

 2. Bấm OK trong hộp thông báo hỏi xem bạn muốn tiếp tục với việc xóa bỏ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×