Quản lý các sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh sách mục chứa tất cả các chi tiết của sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã lưu trong Business Contact Manager cho Outlookcủa bạn. Bạn có thể nhập danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ, thêm các mục sản phẩm và dịch vụ theo cách thủ công, sửa hoặc xóa các mục sản phẩm và dịch vụ.

Để quản lý các sản phẩm và dịch vụ mục danh sách, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Nhập một danh sách mục

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

 2. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , hãy bấm nhập, và sau đó làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập sản phẩm và dịch vụ mục.

  Lưu ý: Danh sách mà bạn nhập phải theo định dạng tệp .csv. Để biết thêm thông tin về việc nhập danh sách mục, hãy xem nhập danh sách các mục sản phẩm hoặc dịch vụ vào Business Contact Manager.

  Để có được hỗ trợ trong khi hoàn thành một trang trong trình hướng dẫn, hãy bấm Trợ giúp trên trang đó.

Thêm một mục theo cách thủ công

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

 2. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , bấm Thêm.

 3. Trong hộp thoại Thêm hoặc sửa mục , nhập Tên mục, mô tả, Đơn giáSố lượng mặc định, sau đó bấm OK.

 4. Bấm OK để đóng hộp thoại Thêm hoặc sửa mục , hoặc bấm Thêm để thêm một mục khác.

  Lưu ý: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, mục mới được thêm bằng cách dùng biểu mẫu này sẽ không được tích hợp vào danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn. Các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn được tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook. Để biết thông tin về cách tích hợp Business Contact Manager cho Outlook với hệ thống kế toán của bạn, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Sửa mục

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

 2. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , bấm vào mục, sau đó bấm sửa.

 3. Trong hộp thoại Thêm hoặc sửa mục , sửa Tên mục, mô tả, Đơn giáhoặc Số lượng mặc định, sau đó bấm OK.

 4. Bấm OK để đóng hộp thoại Thêm hoặc sửa mục , hoặc bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm sửa để chỉnh sửa nó.

  Lưu ý: 

  • Nút sửa sẵn dùng nếu mục được tìm thấy chỉ trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu Business Contact Manager cho Outlook và hệ thống kế toán của bạn được tích hợp, các mục trong danh sách có thể tìm thấy trong hệ thống kế toán và Business Contact Manager cho Outlookcủa bạn. Các mục từ hệ thống kế toán của bạn không thể sửa được trong Business Contact Manager cho Outlook.

  • Mô tả, đơn vị chi phíGiá đơn vị trường không phải là có thể sửa cho các mục đến từ hệ thống kế toán của bạn.

Xóa một mục

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách.

 2. Trong hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm xóa.

 3. Trong hộp thoại xóa bỏ , bấm để xóa bỏ mục.

 4. Bấm OK để đóng hộp thoại sản phẩm và dịch vụ mục danh sách , hoặc bấm vào một mục trong danh sách, sau đó bấm xóa để xóa bỏ nó.

Xuất các sản phẩm và dịch vụ mục danh sách

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xuất các sản phẩm và dịch vụ mục danh sách cùng với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc theo định dạng tệp .bcm. Bạn có thể mở tệp đã xuất .bcm bằng Notepad hoặc bất kỳ trình xem tệp .xml. Sản phẩm và dịch vụ mục danh sách không thể xuất thành định dạng tệp .csv. Để biết thêm thông tin về cách xuất dữ liệu nghiệp vụ, hãy xem nhập danh sách các mục sản phẩm hoặc dịch vụ vào Business Contact Manager.

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm nhập và xuất.

 2. Trong trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất , hãy bấm xuất một tệp.

 3. Trên trang chọn kiểu tệp để xuất vào , dữ liệu Business Contact Manager (.bcm) được chọn theo mặc định. Bấm tiếp theo.

 4. Trên trang chọn dữ liệu bạn muốn xuất , bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Xuất mọi thứ.

  • Chọn bản ghi cụ thể và các tùy chọn khác mà bạn muốn.

 5. Bấm vào Tiếp theo.

 6. Trên trang tệp để xuất , hãy làm như sau:

  • Nhập đường dẫn và tên tệp.

  • Bên dưới Xuất lịch sử, bấm vào một trong các tùy chọn.

  • Bên dưới Xuất sản phẩm, bấm .

 7. Bấm tiếp theo, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

 8. Mở tệp đã xuất và sau đó tìm kiếm ProductID để tìm các sản phẩm hoặc dịch vụ.

  Lưu ý: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, các mục từ hệ thống kế toán của bạn được cũng bao gồm trong sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook. Các mục từ hệ thống kế toán của bạn không được đưa vào tệp đã xuất.

  Để được trợ giúp với một trang cụ thể của trình hướng dẫn, hãy bấm Trợ giúp trên trang đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×