Quản lý các phần bị đặt sai chỗ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 8

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mặc dù hiếm khi xảy ra, các phần bị đặt sai chỗ có thể xuất hiện nếu OneNote cho Windows 8 cố gắng đồng bộ các thay đổi vào một sổ ghi chép nhưng không thể tìm thấy tệp của phần đó. Khi điều này xảy ra, biểu tượng Phần bị Đặt sai chỗ sẽ xuất hiện trong danh sách Sổ ghi chép của bạn.

Các phần đặt sai chỗ vẫn ở trong sổ ghi chép cho đến khi OneNote phát hiện ra vị trí mới của phần đó hoặc cho đến khi phần đặt sai chỗ bị di chuyển hoặc bị xóa đi.

Để di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác:
  1. Gõ nhẹ để chọn tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển.

  2. Kéo phần này vào sổ ghi chép bạn muốn.

Để xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép của bạn:
  1. Hãy gõ nhẹ và giữ tab của phần mà bạn muốn xóa, sau đó gõ nhẹ vào Xóa bỏ Phần trên thanh ứng dụng xuất hiện ở dưới cùng của màn hình.

  2. Xác nhận thông báo cảnh báo, rồi gõ nhẹ Xóa Phần.

Quan trọng: Thao tác xóa phần có tác dụng vĩnh viễn và không thể hoàn tác. Nếu bạn không chắc chắn về điều đó, hãy di chuyển phần này đến một bộ phận khác của sổ ghi chép thay vì xóa phần đó.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×