Quản lý các phần bị đặt sai chỗ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Quản lý các phần bị đặt sai chỗ sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mặc dù hiếm, phần bị đặt sai chỗ có thể xuất hiện nếu OneNote cho Windows 10 cố đồng bộ hóa các thay đổi đối với một sổ ghi chép nhưng không thể tìm thấy tệp phần. Khi mà sẽ xảy ra, một biểu tượng Phần đặt sai chỗ sẽ xuất hiện ở dưới cùng của danh sách sổ ghi chép của bạn.

Biểu tượng phần bị đặt sai chỗ trong danh sách sổ ghi chép.

Các phần đặt sai chỗ vẫn ở trong sổ ghi chép cho đến khi OneNote phát hiện ra vị trí mới của phần đó hoặc cho đến khi phần đặt sai chỗ bị di chuyển hoặc bị xóa đi.

Để di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ tay khác

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển.

  2. Kéo phần này vào sổ ghi chép bạn muốn.

Để xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép của bạn

  • Gõ nhẹ và giữ, hoặc bấm chuột phải vào tab phần mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa bỏ phần.

  • Xác nhận thông báo cảnh báo, rồi gõ nhẹ Xóa Phần.

Quan trọng: Xóa phần được cố định và không thể hoàn tác. Nếu bạn không chắc chắn về mà, di chuyển phần sang phần khác của sổ ghi chép của bạn thay vì xóa bỏ nó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×