Quản lý các mẫu trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẫu site cung cấp một số lợi ích quan trọng đối với người quản trị trang:

 • Họ cho phép bạn có một diện mạo nhất quán, chuyên nghiệp trong toàn bộ trang cổng thông tin của bạn.

 • Họ cung cấp một cách hiệu quả để tạo site con và tuyển tập trang. Nhóm riêng lẻ trong tổ chức của bạn không cần phải thiết lập trang web của họ từ đầu, có thể tốn kém và mất thời gian.

 • Kết quả của chúng sử dụng trong một trang phục chuyên nghiệp trông trong toàn bộ trang cổng thông tin của bạn phản ánh tiêu chuẩn của tổ chức của bạn.

Người quản trị trang và người thiết kế có thể tạo một mẫu site tùy chỉnh một trang và sau đó lưu nó dưới dạng một mẫu site. Mẫu site có thể được dùng bởi những người khác để tạo site với cùng một diện mạo và cảm nhận. Người quản trị tuyển tập trang cũng có thể nhập một mẫu site đã được tạo bởi người quản trị hoặc trình thiết kế khác và thêm mẫu mới vào mẫu trang sẵn có trong tuyển tập trang.

Quan trọng: Tệp mẫu site bao gồm các thông tin cá nhân chẳng hạn như máy chủ URL và tên tài khoản người dùng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn chia sẻ tệp mẫu site chỉ với tin cậy người dùng và nhóm.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một mẫu site

Quản lý bộ sưu tập mẫu site

Thêm mẫu vào bộ sưu tập mẫu site

Xóa một mẫu trong bộ sưu tập mẫu site

Tạo một mẫu site

Khi bạn tạo một mẫu site, nó sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập mẫu trang cho tuyển tập trang.

 1. Trên trang mà bạn muốn để tạo thành mẫu, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm Hành động trang, sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , bấm lưu site dưới dạng mẫu.

 3. Trong phần Tên tệptên và mô tả , nhập thông tin để xác định mẫu trong bộ sưu tập mẫu trang.

 4. Nếu có hiện có nội dung trang mà bạn muốn lưu giữ như là một phần của mẫu, hãy chọn hộp kiểm bao gồm nội dung .

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Quản lý bộ sưu tập mẫu site

Người quản trị có thể thêm hoặc loại bỏ mẫu site trong bộ sưu tập mẫu site ở mức tuyển tập trang.

 1. Trên trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm mẫu trang.

 3. Để thực hiện thay đổi bố trí và quyền của bộ sưu tập mẫu site, bấm thiết đặt, sau đó bấm Thiết đặt bộ sưu tập.

Đầu trang

Thêm mẫu vào bộ sưu tập mẫu site

Bất kỳ mẫu trang nào đã được lưu ở định dạng .stp có thể được tải lên bộ sưu tập mẫu trang.

 1. Trên trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm mẫu trang.

 3. Trên trang bộ sưu tập mẫu Site, bấm tải lên.

 4. Nhập tên của tệp mà bạn muốn thêm hoặc bấm duyệt để tìm nó, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Xóa một mẫu trong bộ sưu tập mẫu site

 1. Trên trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm mẫu Site

 3. Bấm nút sửa bên cạnh tên mẫu mà bạn muốn xóa.

 4. Trên trang sửa mục, bấm Xóa bỏ mục, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×