Quản lý các loại tệp bị chặn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể hạn chế các tệp được tải lên hoặc tải xuống theo dựa trên hạn trên phần mở rộng tên tệp của họ. Ví dụ, bạn có thể chặn tệp có phần mở rộng .exe vì như vậy tệp có thể chạy trên máy tính khách và có thể chứa phần mềm độc hại.

Theo mặc định, nhiều kiểu tệp bị chặn, bao gồm các loại tệp này xem như tệp thực thi bằng Windows Explorer. Tệp với dấu ngoặc ({}) cũng bị chặn theo mặc định.

Bảng sau đây cho biết loại tệp bị chặn theo mặc định và các phần mở rộng tên tệp tương ứng.

Phần mở rộng tên tệp

Loại tệp

.ade

Phần mở rộng dự án Microsoft Access

.adp

Dự án Microsoft Access

.app

Tệp ứng dụng

.asa

Tệp khai báo ASP

.ashx

Tệp xử lý web ASP.NET. Bộ xử lý web là các mô-đun phần mềm xử lý các yêu cầu HTTP chưa được xử lý mà ASP.NET nhận được.

.asmx

Tệp nguồn Dịch vụ Web ASP.NET

.asp

Trang Máy chủ Hoạt động

.bas

Mô-đun lớp Microsoft Visual Basic

.bat

Tệp xử lý theo lô

.cdx

Chỉ mục phức hợp

.cer

Tệp chứng chỉ

.chm

Tệp Trợ giúp HTML đã biên soạn

.class

Tệp dạng lớp trong Java

.cmd

Script lệnh Microsoft Windows NT

.com

Chương trình Microsoft MS-DOS

.config

Tệp cấu hình

.cpl

Phần mở rộng Bảng Điều khiển

.crt

Chứng chỉ bảo mật

.csh

Tệp script

.dll

Thư viện liên kết động trên Windows

.exe

Chương trình

.fxp

Chương trình Microsoft Visual FoxPro đã được biên soạn

.hlp

Tệp trợ giúp

.hta

Chương trình HTML

.htr

Tệp script

.htw

Tài liệu HTML

.ida

Tệp Dịch vụ Thông tin Internet

.idc

Tệp kết nối cơ sở dữ liệu Internet

.idq

Tệp truy vấn dữ liệu Internet

.ins

Dịch vụ Địa chỉ Internet

.isp

Thiết đặt Giao tiếp Internet

.its

Tệp Tập Tài liệu Internet

.jse

Tệp script JScript được Mã hóa

.ksh

Tệp script Korn Shell

.lnk

Lối tắt

.mad

Lối tắt

.maf

Lối tắt

.mag

Lối tắt

.mam

Lối tắt

.maq

Lối tắt

.mar

Lối tắt

.mas

Thủ tục được lưu trữ trong Microsoft Access

.mat

Lối tắt

.mau

Lối tắt

.mav

Lối tắt

.maw

Lối tắt

.mda

Chương trình bổ trợ Microsoft Access

.mdb

Chương trình Microsoft Access

.mde

Cơ sở dữ liệu MDE Microsoft Access

.mdt

Tệp dữ liệu Microsoft Access

.mdw

Nhóm làm việc Microsoft Access

.mdz

Chương trình hướng dẫn Microsoft Access

.msc

Tài liệu Điều khiển Microsoft Chung

.msh

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.mshxml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msi

Gói Microsoft Windows Installer

.msp

Tệp gói cập nhật Windows Installer

.mst

Tệp nguồn Visual Test

.ops

Tệp cài đặt hồ sơ Microsoft Office

.pcd

Script đã được biên soạn của phần mềm Photo CD image hoặc Microsoft Visual Test

.pif

Lối tắt tới chương trình MS-DOS

.prf

Tệp hệ thống

.prg

Tệp nguồn chương trình

.printer

Tệp máy in

.pst

Tệp thư mục cá nhân Microsoft Outlook

.reg

Mục nhập đăng ký

.rem

ACT! Tệp bảo trì cơ sở dữ liệu

.scf

Tệp lệnh Windows Explorer

.scr

Màn hình chờ

.sct

Tệp script

.shb

Lối tắt Windows

.shs

Đối tượng Shell Scrap

.shtm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.shtml

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.soap

Tệp Giao thức Truy cập Đối tượng Đơn giản

.stm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.url

Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (Lối tắt Internet)

.vb

Tệp Microsoft Visual Basic Scripting Edition

.vbe

Tệp VBScript Encoded Script

.vbs

Tệp VBScript

.ws

Tệp Windows Script

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Tệp Windows Script

.wsh

Tệp cài đặt Máy chủ Windows Script

  1. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình bảo mật , bấm loại tệp bị chặn.

  2. Trên trang loại tệp chặn, hãy nhập phần mở rộng tệp mà bạn muốn chặn trên dòng riêng biệt trong hộp văn bản.

  3. Để loại bỏ một phần mở rộng tên tệp bị chặn, xóa bỏ phần mở rộng trong hộp văn bản.

  4. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×