Quản lý các hàm do người dùng xác định Excel Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu các kịch bản triển khai của bạn bao gồm các sổ làm việc có chứa các hàm do người dùng xác định (UDF) để mở rộng các tính năng của Excel tính toán Dịch vụ, bạn cần phải cấu hình Excel Services để hỗ trợ UDF. Để cấu hình UDF hỗ trợ, bạn phải kích hoạt UDF trên vị trí tin cậy tệp có chứa sổ làm việc yêu cầu quyền truy nhập vào UDF. Ngoài ra, bạn phải đăng ký UDF tập hợp trên danh sách lắp ráp hàm do người dùng xác định Excel Services.

Để quản lý tập hợp hàm do người dùng xác định Excel Services, hãy mở trang Excel Services User-Defined hàm:

 1. Mở trang quản trị cho các chia sẻ dịch vụ nhà cung cấp (SSP).

  Để mở trang quản trị cho SSP, hãy làm như sau:

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

  2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Office SharePoint Server dịch vụ được chia sẻ , bấm tạo hoặc cấu hình dịch vụ được chia sẻ này cụm máy chủ.

  3. Trên trang quản lý chia sẻ này cụm máy chủ Dịch vụ, hãy bấm SSP mà bạn muốn để mở trang quản trị.

 2. Trên trang chia sẻ dịch vụ quản trị trang đầu, trong phần Thiết đặt dịch vụ Excel , hãy bấm người dùng xác định hàm tập hợp.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một hàm do người dùng xác định lắp ráp

Sửa một hàm do người dùng xác định lắp ráp

Xóa một hàm do người dùng xác định lắp ráp

Thêm một hàm do người dùng xác định lắp ráp

 1. Trên trang Excel Services User-Defined hàm, hãy bấm Add User-Defined hàm lắp ráp.

  Trên trang User-Defined hàm lắp ráp, trong phần lắp ráp chi tiết , nhập tên lắp ráp trong hộp lắp ráp .

  Bên dưới Vị trí lắp ráp, chọn một trong các thao tác sau:

  • Lắp ráp toàn cục bộ đệm ẩn. Chọn tùy chọn này để xác định bộ đệm ẩn toàn cầu lắp ráp làm vị trí hội.

  • Đường dẫn tệp. Chọn tùy chọn này để xác định rằng Hội nằm trong một tệp cục bộ.

   Bên dưới Bật lắp ráp, chọn hộp kiểm lắp ráp bật để cho phép Dịch vụ Excel tính toán để cuộc gọi hội. Bạn có thể xóa hộp kiểm để tắt hội mà không loại bỏ hội hàm từ danh sách.

   Trong hộp mô tả , bạn có thể hoặc bạn có thể nhập mô tả về mục đích cho lắp ráp hàm.

 2. Bấm OK.

Đầu trang

Sửa một hàm do người dùng xác định lắp ráp

 • Trên trang Excel Services User-Defined hàm, trỏ tới lắp ráp hàm do người dùng xác định mà bạn muốn sửa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa.

Đầu trang

Xóa một hàm do người dùng xác định lắp ráp

 1. Trên trang Excel Services User-Defined hàm, trỏ tới lắp ráp hàm do người dùng xác định mà bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm xóa.

 2. Bấm OK trong hộp thông báo hỏi xem bạn muốn tiếp tục với việc xóa bỏ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×