Quản lý các ghi chú chưa được xếp trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thực hiện Ghi chú Nhanh (trước đây là Ghi chú Trang chiếu) hoặc lưu thông tin vào OneNote 2016 từ Clipper hay Office Lens, thì những ghi chú của bạn sẽ được lưu trong phần Ghi chú chưa Xếp (tùy thuộc vào bạn đã dùng OneNote được bao lâu, phần này có thể gọi là Ghi chú Nhanh).

Bạn có thể giữ nguyên vị trí cho những ghi chú này hoặc có thể di chuyển chúng đến những vị trí có ý nghĩa hơn trong sổ ghi chép của mình.

Xem các ghi chú chưa được xếp

Để xem liệu bạn hoặc OneNote đã thu thập bất kỳ ghi chú chưa được xếp nào hay chưa:

  1. Mở ngăn Sổ ghi chép bằng cách bấm vào tên của sổ ghi chép hiện tại của bạn, hiển thị ở bên trái ngay bên dưới ribbon. (Bỏ qua bước này nếu bạn có ngăn Sổ ghi chép được neo vào màn hình.)

  2. Ở cuối danh sách Sổ ghi chép, bấm Ghi chú Nhanh.

    Ảnh chụp màn hình của ngăn Sổ ghi chép OneNote 2016 có Ghi chú Nhanh được tô sáng

  3. Trong phần hiện ra (Ghi chú Nhanh hoặc Ghi chú chưa được Xếp), hãy bấm các tab trang ở bên phải để duyệt qua bất kỳ ghi chú nào được thu thập ở đây.

Phần Ghi chú Nhanh (hoặc Ghi chú chưa được Xếp) hoạt động giống như bất kỳ phần nào khác của sổ ghi chép. Nếu bạn không sẵn sàng sắp xếp các ghi chú trong sổ ghi chép, bạn vẫn có thể dùng tính năng tìm kiếm để tìm thông tin trong những ghi chú ở phần này.

Sắp xếp các ghi chú chưa được xếp

Bạn có thể để các trang ngẫu nhiên của các ghi chú trong phần Ghi chú Nhanh mà không hạn chế thời gian, nhưng bạn có thể muốn xem xét việc di chuyển các trang vào các phần khác.

Để di chuyển một trang, hãy làm như sau:

  1. Bấm chuột phải vào tab của bất kỳ trang nào mà bạn muốn di chuyển, rồi bấm Chuyển hoặc Sao chép.

    Ảnh chụp màn hình về cách di chuyển hoặc sao chép trang trong OneNote 2016.

  2. Trong hộp thoại Chuyển hoặc Sao chép, hãy bấm vào phần sổ ghi chép nơi bạn muốn chuyển trang đã chọn, rồi bấm Chuyển. Nếu bạn muốn chuyển trang đến một phần trong sổ ghi chép khác, trước tiên, hãy bấm + (dấu cộng) bên cạnh sổ ghi chép đó trong danh sách, rồi bấm để chọn một phần bên trong sổ ghi chép.

  3. Lặp lại các bước trong 1-2 với bất kỳ trang nào khác mà bạn muốn chuyển.

Mẹo: Một cách khác để xếp các ghi chú của bạn là sử dụng chuột. Làm từng cái một, bấm vào một tab trang trong phần Ghi chú Nhanh, rồi kéo trang đó vào phần khác hoặc sổ ghi chép khác.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×