Quản lý Skype for Business Online tổ chức sử dụng Skype for Business Online đường kết nối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về người thuê Skype for Business Online của bạn bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn Get-CsTenant và Get-CsTenantLicensingConfiguration .

Quản lý Skype for Business Online đối tượng thuê

Để trả về thông tin về người thuê Skype for Business Online của bạn, hãy gọi lệnh ghép ngắn Get-CsTenant mà không cần bất kỳ tham số bổ sung.

Get-CsTenant

Để trả về các đối tượng thuê tên và ID, hãy dùng lệnh này.

Get-CsTenant | Select-Object Name, TenantID

Giá trị tham số TenantID là cần thiết khi chạy lệnh ghép ngắn chẳng hạn như Bộ-CsTenantPublicProviderTập hợp-CsTenantFederationConfiguration.

Để tìm thông tin về việc cấp phép thông tin cho các đối tượng thuê đã xác định là sẵn dùng trong Trung tâm quản trị Skype for Business Online , hãy dùng lệnh ghép ngắn Get-CsTenantLicensingConfiguration .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×